Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”

Kultūras, politiskie un sabiedriskie, zinātnes un medicīnas, saimnieciskie darbinieki un sportisti

Vairāk

"Latvijas Skolas soma" Madonas muzejā

Muzejs piedāvā iepazīt kultūras mantojumu, valsts vēsturi, parādot vērtības, ar kurām lepoties un kuras jāsaglabā nākamajām paaudzēm

Vairāk

Inese JAKOBI. “LOGI… LOGI… LOGI…”

Izstāde būs skatāma līdz 22.jūlijam

vairāk

no 8.jūnija līdz 8.septembrim

vairāk

Aktualitātes

Kārtot pēc:
Jaunie
Jaunie
Vecie

JŪNIJĀ MUZEJĀ

PASĀKUMI

14.jūnijā plkst.11.40 – Tikšanās ar Madonas novada politiski represētajiem, pieminot 1941.gada 14.jūnija represijas.

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

​"Novada arheoloģija" un virtuālā ekspozīcija "Madonas novada senvēsture". Ekspozīcija “Novada arheoloģija” apmeklētājus iepazīstina ar Madonas apkārtni no senāka laika posma pirms 10 000 gadu, kad Latvijas teritorijā ienāca pirmie iedzīvotāji līdz 17.gadsimtam, kad Latvijas teritorijā pastāvīgi notika dažādu varu maiņas. Pastaigu ekspozīcijā papildina virtuālais interaktīvais stends “Madonas novada senvēsture”, kas iepazīstina ar Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem Madonas apkārtnē, kā arī seno latgaļu – sēļu apģērbu 9.-12.gadsimtā.

IZSTĀDES

Lielās  zāles

No 8.jūnijaInese Jakobi “LOGI … LOGI … LOGI …”. Personālizstādē eksponētie darbi būs  mākslinieces personiskais un izteiktais skatījums uz logu, simbolu, kas mākslinieci saistījis jau no 1983.gada. Māksliniecei logs ir kā metafora tiltam vai, tieši pretēji, robežai starp iekštelpu un āru, starp personību un sabiedrību. Šie novērojumi ir radušies staigājot caur pazīstamām un svešām pilsētām un ciemiem. Tīši vai netīši ielūkojoties logos, kuri ir kā spoguļi, mēs vērojam savu atspulgu, vai gluži pretēji, ieraugam, kas notiek iekšienē.
     Tekstilmāksliniece par materiālu šīs izstādes tapšanā izmantojusi izbrāķētu rūpniecības produkciju un atgriezumus, un tiem ir jau sava vēsture un stāsts, kas piedos darbiem īpašu efektu.

Mazā zāle

No 8.jūnijaKatoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā. Turpinot iesākto dažādu konfesiju vēstures izpēti Madonas apkaimē, kā arī to, ka šogad Madonas Romas katoļu baznīcai ir 85. gadadiena (tā tika pabeigta un iesvētīta 1934.gadā), muzejs no 2019.gada 8.jūnija līdz 8.septembrim piedāvā izstādi “Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā”.
     Izstādē būs iespējams iepazīties ne tikai ar katoļticības vēsturi Madonas apkārtnē, noskaidrot kur un kādas ir draudzes, to vēsturi, bet iegūt atbildes uz dažādiem jautājumiem par katoļticību, kas bieži, īpaši ar ticību nesaistītiem cilvēkiem, ir kaut kas mistisks un neizprotams. Izstādē būs skatāmi arī dažādi liturģiskie priekšmeti un tērpi.
    Izstāde top sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas Romas katoļu draudzēm.

MANSARDS

Jūnijā – Vidzemes bruņniecība un Latvija. Muižu arhitektūra un dzimtu ģerboņi. Izstāde eksponēta no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja To papildina Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma dokumenti un priekšmeti. Materiāli ļauj iepazīt Vidzemes muižas arhitektūras mantojumu. Muižu attīstība Vidzemē un Latvijā ieviesa būtiskas izmaiņas lauku ainavā. Veidojās mūsdienu Vidzemei raksturīgā kultūrvide ar muižu centriem un viensētām. Izstāde ļauj skatīt Vidzemes muižu arhitektūras attīstības kopainu, sākot no pašām senākajām vasaļu mītnēm Livonijas periodā līdz pat baroka, klasicisma, jūgendstila un neoklasicisma muižu un kungu māju arhitektūrai un interjeru vēsturei 19.gadsimtā. Šo izstādes daļu veidojis  bijušais Rundāles pils direktors, mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis. Materiāli no Madonas muzeja krājuma stāsta par muižām un to īpašniekiem Madonas pusē.

Foajē

Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”. Virtuālā ekspozīcija atrodas muzeja Izstāžu zāļu telpās un realizēta VKKF projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” – pirmā posma izveide” ietvaros. Tā iepazīstina ar 100 Madonas novada personībām, kas laikā no 1918. – 2018.gadam  dzimušas, dzīvojušas vai darbojušās Madonas novadā, nesušas Madonas vārdu Latvijā un ārpus valsts robežām, tie ir mākslinieki, politiskie un sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, skolotāji un literāti, mūziķi un aktieri

No 11.jūnija – Jostas no muzeja krājuma

No 11.jūnija – Alus trauki no muzeja krājuma

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve SarkaņOS,
Kalna ielā 2 (bijušās skolas ēkā)

Jūnijā – Lubāna ezera iedambēšanas darbi toreiz un tagad. Fotogrāfiju izstāde, ko veidojis Lubānas mitrāja informācijas centrs un biedrība "Pie kraujas". Fotoizstāde par Lubāna ezera iedambēšanu toreiz un tagad. Ar 20 mūsdienās tapušām fotogrāfijām tiek salīdzinātas vecās fotogrāfijas, kas glabājas kā muzejos, tā privātos arhīvos. Izstādē var aplūkot kādas izmaiņas vidē notikušas no 20.gs.10-tajiem – 20.gs. 80-tajiem gadiem, salīdzināt ar mūsdienām.

Jūnijā - izstāde "Neba maize pate nāca..." (darba rīki no grauda līdz maizes cepšanai)
Jūnijā - izstāde "Egils Kalme. Kara un trimdas maize" (veltījums novadnieka - mākslinieka un rakstnieka 110.dzimšanas dienas atcerei)

PastāvīgiEtnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas:
- amatniecības darba rīku kolekcija;
- mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcija;
- 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta dzīvojamo istabu iekārtojums;
- "Tradicionālās tvertnes un mēri”;
- vilnas un linu apstrādes rīki.

PastāvīgiEkspozīcija, kas veltīta Madonas novadniekiem – rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei Olgai Dreģei, komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam.
Krājuma apskate individuālajiem apmeklētājiem ir BEZMAKSAS, skolēnu grupai - EUR 3,00, pieaugušo grupai - EUR 5,00. Ekskursija uz atklāto krājumu jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālr. 26579716 vai 20221997