Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS

Reģ.nr. 90009320220
Adrese: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: +371 64822480
Fakss: +371 64822481
E-pasts: muzejs@e-madona.lv

Kontakti

Direktore Līvija ZEPA
Tālrunis: +371 64822480
E-pasts: muzejs@e-madona.lv
 
Vadošais pētnieks Ilze GAUJĒNA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: ilze.gaujena@madona.lv
 
Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Līga IRBE
Tālrunis: +371 64822483
E-pasts: liga.irbe@madona.lv

Vēsturnieks Laimdota IVANOVA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: laimdota.ivanova@madona.lv

Vēsturnieks Rita MEDNE
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: rita.medne@madona.lv

Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.


Galvenā krājuma glabātāja Laima GARĀ

Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: laima.gara@madona.lv

Krājuma glabātāja Māra ZAVACKA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: mara.zavacka@madona.lv

Krājuma glabātāja Sarkaņos Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 20221997
E-pasts: inese.sudare@madona.lv

Vēsturnieks Natālija SEĻMA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: natalija.selma@madona.lv

Restaurators Artūrs VĪTIŅŠ
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: arturs.vitins@madona.lv

IZSTĀŽU ZĀLES, SKOLAS IELA 10A, MADONA,

Tālr. 64823844, 26102225. E-pasts: izstazuzales@madona.lv

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane GRĪNVALDE
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  zane.grinvalde@madona.lv

Mākslas nodaļas vadītāja Elīna KRUPKO
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  elina.krupko@madona.lv

Darba Laiks

Izstāžu zāles

Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801
 
Darba laiks:
Otrdien 10.00 - 17.00
Trešdien 10.00 - 18.00
Ceturtdien 10.00 - 17.00
Piektdien 10.00 - 17.00
Sestdien 10.00 - 16.00
Svētdien 10.00 - 16.00
Pirmdiena - brīvdiena

MUZEJA KRĀJUMS

Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

Darba laiks:
Pirmdien 08.00 - 17.00
Otrdien 08.00 - 17.00
Trešdien 08.00 - 17.00
Ceturtdien 08.00 - 17.00
Piektdien 08.00 - 17.00
Sestdien - brīvdiena
Svētdien - brīvdiena