Latviešu
Valoda: Latviešu

Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”

Datums: 21.03.2018 09:00
552 skatījumi
Gada sākumā Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izstāžu zālēs tika atklāta virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”, kas ir ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” 1.posms.
   Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” realizēta ar VKFF projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” – pirmā posma izveide” un Madonas novada pašvaldības finansiālo atbalstu.
   2017.gadā muzeja un IT specialisti strādāja pie informācijas apkopošanas, atlases un sagatavošanas. Mūsu mērķis ir saistošā veidā iepazīstināt muzeja apmeklētāju ar tādu plaši pazīstamu novadnieku dzīvesstāstiem, kuri dzimuši, dzīvojuši vai darbojušies, nesuši Madonas vārdu Latvijā un ārpus valsts robežām laikā no 1918. – 2018.gadam.
   Projektu saistījām ar Latvijas 100 gades svinībām un 100 personības ir sākums, lai pamazām apkopotu vēl lielāku skaitu ievērojamu novadnieku devumu, dzīves un darba gaitu. Gatavojot projektu, pārliecinājāmies  par mūsu novada cilvēku devumu Latvijas vēstures ceļā. Biogrāfiju un materiālu atlasē, apkopošanā, kā pamatkritēriju ņēmām apzinātus un pieejamus materiālus, izveidojot 100 personu sarakstu, ar kuru ikviens var iepazīties arī Madonas muzeja mājas lapā zem šī raksta. Šī brīža izvēlēto skaitu noteica arī tehniskās un finansiālās iespējas. Virtuālajā ekspozīcijā mazāk pārstāvētas mūsdienu personas, jo viņu devumu vēl vērtē laiks un sabiedrība. Apkopojot informāciju  par mūsu laikabiedriem, pētnieki saskaras ne tikai ar materiālu trūkumu, bet arī ar personu datu aizsardzību, piekrišanu izmantot materiālus publiski, autortiesībām. 
   Izveidojot personību sarakstu, pētnieki vadījās pēc šādiem kritērijiem: cilvēki, kas dzimuši novadā un guvuši panākumus Latvijas, arī pasaules mērogā vai devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas valsts attīstībā, cilvēki, kas darbojušies  novadā, veicinot tā attīstību. Lai  atvieglotu meklēšanu un sasaistītu personu ar attiecīgo periodu un laikabiedriem, tās iedalījām pēc nodarbošanās: 1.Kultūras darbinieki; 2.Politiskie un sabiedriskie darbinieki; 3.Zinātnes un medicīnas darbinieki; 4.Saimnieciskie darbinieki; 5.Sportisti. Ekspozīcijā bez fotoattēliem un dokumentiem ir arī videofaili, kas papildina vairākus novadniekus, piemēram, Olgu Dreģi, Arti Kumsāru, Vili Lapenieku un viņa devumu Latvijas kino vēsturē.
   Ekspozīciju veidojām saskaņā ar muzeja “Darbības un attīstības stratēģiju 2015.-2019.gadam”, kas apstiprināta ar Madonas novada  pašvaldības 18.08.2015. lēmumu Nr.452. Atbilstoši muzeja stratēģijai darbs pie Madonas novada vēstures  ekspozīcijas veidošanas turpināsies 2018. un 2019.gadā, jo 2018.gada sākumā Madonas muzejs guvis VKKF apstiprinājumu projektam “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” 2.posma izveide”. Tas nozīmē, ka paralēli personu saraksta pilnveidošanai, noritēs darbs pie plānotās ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrādes.
   Šajā nelielajā laika posmā ar virtuālo ekspozīciju iepazinušies ļoti daudzi muzeja apmeklētāji, kuri ir ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī pilsētas un valsts viesi. Labprāt uzklausām ieteikumus no mūsu apmeklētājiem kā pilnveidot, papildināt jau esošo un kuri cilvēki būtu jāiekļauj. Paldies! Laika gaitā šai virtuālajai ekspozīcijai būtu jāpārtop par datu bāzi par mūsu ļaudīm.

   Esiet laipni gaidīti Madonas muzejā!
Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja

Kultūras darbinieki
LITERĀTI
Medenis Jānis /31.05.1903. Praulienas pag. Ješkās–10.05.1961. Murjāņos/, dzejnieks, tulkotājs
Sārts (Apsītis) Jānis /15.05.1905. Kalsnavas pag. Dūdumos– 26.05.1980. turpat/, rakstnieks
Liepiņš Oļģerts /12.04.1906. Mētrienas pag. Dūškopos-17.12. 1983. ASV/, žurnālists, rakstnieks
Eglītis Andrejs /21.10. 1912.Ļaudonas pag.Siliešos–23.02.2006. Rīga/, dzejnieks, publicists
Indrāne Ilze (Jātniece Undīna) /23.04.1927. Lazdonas pag. Ciskānos/, rakstniece
Līce Anda /27.04.1941. Patkules pag. Liepniekos/, dzejniece, publiciste
Briedis Leons /16.12.1949. Pamatu c. Grantiņos/, dzejnieks, atdzejotājs
Āronu Matīss /12.03.1858. Bērzaunes pag. Ādumniekos-25.04.1939. Rīgā/, žurnālists, bibliogrāfs, kritiķis
Ločmele Nellija /07.08. 1973. Madonā/, žurnāliste
FOTOGRĀFI
Grāvers Alfrēds /11.10.1877. Lubānas pag. Brantos–12.11.1954. Lubānā/, fotogrāfs
Upītis Voldemārs /06.09.1904. Jumurdas pag. Vecrūsiņos–13.12. 1986. Rīgā/, fotogrāfs, kinooperators
ARHITEKTI
Vanags Aleksandrs /05.03.1873. Liezēres Biteniekos–19.03.1919. Rīgā/, arhitekts
Bērzkalns Pēteris /19.03.1899. Viesienas pag. Čiglās–19.03.1958. Rīgā/, arhitekts
Ārends Pēteris /30.06.1900.  Vestienas Rizgos–1960. Austrālijā/, arhitekts
AKTIERI, REŽISORI
Kreicums Rūdolfs /16.01.1900. Bučauskas pag.-04.06.1971. Rīgā/, aktieris
Mūrnieks Nikolajs /14.09.1904.Amatas nov.Zaubes pag.–26.04.1977.Rīgā/, aktieris, režisors
Pūce Voldemārs /24.08.1906. Vestienas pag. Rēzēnos– 21.07.1981.  Rīgā/, režisors, rakstnieks
Lapenieks Vilis /09.10.1908. Liezēres pag. Murēnos–30.01.1983. Losandželosa, ASV/, kinorežisors, kinoproducents
Pamše Kārlis /31.03.1917. Bučauskas muižā–09.09.2015. Rīgā/, aktieris, režisors, rakstnieks
Dreģe Olga /01.03.1938. Sarkaņu pag. Milnos/, Dailes teātra aktrise
Grūbe Dainis /28.02.1984. Madonā/, aktieris
KOMPONISTI, DIRIĢENTI
Reiters Teodors /23.03.1884. Ļaudonas Muižniekos–12.12.1956. Stokholma, Zviedrija/, diriģents, Reitera kora dibinātājs
Dievkociņš Kārlis /25.03. 1896. Lubejas pag.–21.03.1981. Madonā/, pedagogs, kordiriģents
Mednis Haralds /16.08.1906. Alūksnes nov. Opekalnā draudzes skolā–04.07. 2000. Rīgā/, kordiriģents
Norvilis Jānis /25.01.1906.  Praulienas Mauros (Vecsētās)-08.11.1994. Kanādā/, komponists, diriģents
Zuika Roberts /20.01.1913. Lubejas pag. Ambātos-04.02.1915./, kordiriģents, virsdiriģents
Breģis Valdis /02.07.1928. Sarkaņu pag. Lejas Svincos–04.10.2011. Rīgā/, kordiriģents, komponists
MĀKSLINIEKI
Pinnis Rūdolfs /11.10.1902. Lubānas pag. Robežmuižā–21. 10.1992. Rīga/, gleznotājs
Skride Ārijs /24.09.1906. Dzelzavas pag. Boķos–22.11.1987. Rīgā/, gleznotājs
Āriņš Leonīds /08.04.1907. Rīgā–06.10.1991.Tukumā/, gleznotājs
Sipāns Bruno /09.08.1913. Omskā, Krievijā–30.12.1973.Rīgā/, gleznotājs
Peilāne Marianna /09.02.1915. Mārcienas pag. Gardienās–1998. Saulkrastos/, gleznotāja
Mūrnieks Laimdots /23.05.1922. Vestienas pag.–02.06.2011. Rīgā/, gleznotājs
Vecozols Imants /22.07.1933. Liezēres pag. Žīvēnos/, gleznotājs
Seiksts Jānis /26.09.1947. Ludzas raj. Mežvidu c. Ezerniekos/, keramiķis
Simsons Jānis /28.09.1947. Matīšu pag.–17.06.1989. Sarkaņos/, gleznotājs
Skariņa Līga /14.02.1959. Barkavas pag./, keramiķe
Mālniece Vita /30.04.1960.Ļaudonas c.-01.11.2011. Rīgā/, grafiķe
Ēmane Inita /11.10.1968. Cesvainē/, vitrāžiste
CITI
Bērzkalne Anna /15.01.1891. Vējavas pag.Āriņos–01.03.1956. Rīgā/, folkloriste, Folkloras krātuves dibinātāja
Rudenāja Elza /23.05.1911.Lazdonas pag.Saulgriežos–1998./, vēsturniece, Madonas muzeja dibinātāja
Rubene Dzidra /25.12.1923. Lazdonas pag.–17.03.2004.Rīgā/, Tautas deju ansambļa "Vidzeme" izveidotāja
Brice Palmira /12.11.1931. Liepnas pag. Aizupes c. Ūdros/, ilggadēja Madonas raj. kultūras nodaļas vadītāja
Jurkāne Anna /30.06.1944.g. Barkavas pag. Smilškalnos/, Turaidas muzejrezervāta direktore
Politiskie un sabiedriskie darbinieki
MILITĀRIE DARBINIEKI
Zeltiņš Ansis /30.10.1863. Mēdzūlas pag. Kaļēnos–11.09.1942.g. Jelgavas nov. Zaļenieku pag. Vidzemes Strēlniekos/, pulkvedis
Kalpaks Oskars /06.01.1882. Meirānu pag. Liepsalās–06.03.1919. Saldus nov. Zirņu pag. pie Airītēm/, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris
Ozols Jānis Edgars /07.07. 1887. Saikavas pag. Rozās–26.11.1946. Rīgā/, pulkvedis
Veckalniņš Artūrs /07.03.1889. Lubejas pag.–03.03.1942. Novosibirskā, Krievijā/, “Zaļo” armijas komandieris
Ūdentiņš Oto /19.12.1892. Liezēres pag.–22.01.1988. Rīgā/, militārs darbinieks
Ezeriņš Jānis /17.11.1894. Praulienas pag. Skubos-16.03.1944. Arhangeļskas apg./, militārs darbinieks
Ozoliņš Ainārs /02.01.1969. Madonā/, brigādes ģenerālis
SABIEDRISKI POLITISKIE DARBINIEKI
Brēmers Arvīds /17.04.1871. Ļaudonas pag. Glāzniekos–10.10.1941. turpat/, lauksaimnieks, sabiedriskais darbinieks
Celmiņš Hugo /30.10.1877. Lubānas pag. Nagliņos–30.07.1941. Maskavā/, agronoms, politisks darbinieks
Nonācs Oto /29.02.1880. (12.martā pēc jaunā stila) Bērzaunes pag. Lejas Brencēnos–21.02.1942. Kirovas apg. Krievijā/, žurnālists
Salnais Voldemārs /20.05.1886. Lubānas pag. Pauros–04.05.1948. Zviedrijā/, politiķis, diplomāts
Torgani Lidija /1906.Saikavas pag. Lāčkalnos–1998. Saikavā/, Latvijas aizsardžu priekšniece
Bērziņš Leo /06.12.1928. Kokneses pag. Jaunmājās–17. 12.2010.  Rīgā/, agronoms, sabiedriskais darbinieks
Īvāns Dainis /25.09.1955. Madonā/, politiķis, publicists
Vējonis Raimonds /15.06.1966. Ostrovas raj. Pleskavas apg., Krievijā/, biologs, Latvijas Valsts prezidents

Saimnieciskie darbinieki
Mazūrs Augusts /10.05.1885. Praulienas pag. Ozolsalās–1975. Madonā/, amatnieks
Lāže Jānis /07.10.1886. Lubānas pag. (tag. Ošupes) Prodos–19.06.1969.Rīgā/, cukurrūpniecības pamatlicējs Latvijā
Hiršs Roberts /10.05.1895. Lubejas pag. Virdzēs–18.07.1972. ASV/, uzņēmējs, mecenāts
Barloti Jānis /16.09.1895. Praulienas pag. Ļavēnos–29.10.1965. Rīgā/, meteorologs
Purviņš Pēteris /18.03.1895. Ļaudonas pag. Greizkalnos–1966. Ventspilī/, mežzinis, Meža dienu tradīcijas aizsācējs
Tirzītis Jānis /13.09.1896.Liezēres pag. Dzirkstēs–07.02.1951.Rīgā/, LKO, agronoms
Krūmiņš Jānis /22.06.1900. Kalsnavas pag. Daktiņos–16.06.1984. Madonā/, biškopis, folkloras vācējs
Kronītis Jānis /07.12.1905. Bērzaunes pag. “Lejas Līciešos”–05.09.1996. Rīgā/, mežkopis
Koks Ēvalds /24.03.1909. Viļakas pag. Austrumos–25.11.1999. Ošupes pag. Dārzniekos/, agronoms
Vītols Leons /18.02. 1931. Liezēres pag. Blukās–09.04.2006. Rīgā/, mežkopis, bij. Mežsaimniecības ministrs
Gozītis Elmārs /26.12.1932. Mārcienas pag. Grobiņos–27.03.2015. Olainē/, ilggadējs konfekšu fabrikas “Laima” vadītājs
Kaškure Aija /20.04.1952. Bauskas raj. Bārbeles c. Strazdiņos/, dendroloģe, brīvdārzniece, lektore

Sportisti
Blaus Haralds /05.02.1885. Liezērē–04.06.1945.Augsburgā, Vācijā/, 1.latviešu olimpietis, daiļslidotājs
Grigalka Otto /28.06. 1925. Meirānu pag. Ķeiķeniekos–08.02.1993.Barkavas pag. Jaundzērvniekos/, vieglatlēts, diska metējs
Upenieks Gundars /31.03.1971. Madonā/, biatlonists
Zīmelis Raivis /18.08.1976. Madonā/, biatlonists, olimpisko spēļu dalībnieks
Izglītības, zinātnes, medicīnas un reliģiskie darbinieki
IZGLĪTĪBAS DARBINIEKI
Ķirškalne Adīna /15.08.1915. Vecpiebalgas Jaunģibuļos–03.06.2009. Lazdonā/, skolotāja, dzejniece
Zvaigzne Aleksandra /14.04.1915. Kazaņā-1979.Ļaudonas pag./, Ļaudonas vsk. skolotāja
Treicis Artūrs /18.06.1922. Jaungulbenes pag.–22.03.1983. Madonā/, Madonas 1.vsk. skolotājs un direktors
Jakovļeva Vilma /10.03.1933.  Barkavas pag. Osagalā/, skolotāja, skolu direktore
Kumsārs Artis /02.08.1942. Praulienas pag. Skubos–14.11.2013. Rīgā/, pedagogs, diriģents, folklorists
Tomiņa Līvija /09.10.1954. Madonā/, Dr. ķīm., ķīmijas un psiholoģijas skolotāja
ZINĀTNES DARBINIEKI
Delle Pēteris /03.11. 1877. Grostonas pag.-30.12.1946. Rīgā/, agronoms, zinātnieks
Vārsbergs Jānis /05.05.1879.  Praulienas pag. Drikājos–23.02.1961. Stokholmā/, agronoms
Starcs Pēteris /29.06.1887.  Lubejas pag. Pumpos–13.10.1968. Ņujorkā, ASV/, Dr.agr., LA prof. agrārpolitikā
Drillis Rūdolfs /10.05.1893. Grostonas pag. Igauņos–19.10.1983. ASV/, lidotājs, filozofs, psihotehniķis
Upītis Pēteris /19.05.1896. Jumurdas pag. Kalna Rūsiņos–04.04.1976. Dobelē/, dārzkopis, selekcionārs
Aizsilnieks Arnolds /21.02.1898. Grostonas pag. Zelgauskā–04.06.1982.Zviedrija/, tautsaimniecības vēsturnieks
Pommers Pēteris /27.04.1904. Saikavas pag. Plēšas–20.09.1974. Ogrē/, agronoms, selekcionārs
Vankina Lūcija /03.04.1908. Grostonas pag. Ezermuižā–17.03.1989. Rīgā/, arheoloģe
Lācis Augusts /09.12.1912. Ļaudonas pag., Rubeņos–06.12.1993. Rīgā/, agronoms, zinātnieks, pedagogs
Graudons Jānis /27.08.1913. Lazdonas muižā–06.02.2005. Rīgā/, arheologs, pedagogs,
Beķers Mārtiņš /31.08.1928. Ļaudonas pag. Vecdupenos–26. 06. 2014. Rīgā/, bioķīmiķis, biotehnoloģijas pamatlicējs
Mugurevičs Evalds /06.04.1931. Barkavas pag. Mālsalā/, arheologs, Dr.hist.
Urtāns Juris /15.12.1952.  Madonā/, arheologs, Dr. hist.
MEDICĪNAS DARBINIEKI
Bieziņš Aleksandrs /31.08.1897. Patkules pag. Dilmaņos–18.05.1975. Rīgā/, bērnu ķirurgs, Dr.med.
Arents Uldis /28.12.1929. Vestienas pag. Rizgos–21.06.2015. Vestienā/, ārsts, ķirurgs
Gaujēns Jānis /20.07.1932. Madonā/, ārsts, Dr.med., RMI profesors
RELIĢISKIE DARBINIEKI
Pommers Jānis /18.01.1876. Praulienas pag. Ilzsalās-1934.11.10.Rīgā/, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas arhibīskaps
Apkalns Pēteris /10.10. 1882. Bērzaunes pag. Abrienās–1942. 04.02.Gotā, Vācijā/, luterāņu mācītājs, militārais kapelāns Latvijas armijā
Turss Gustavs /24.05. 1890. Praulienas pag. Silniekos–1973. Rīgā/, luterāņu  arhibīskaps
Trups-Trops /25.11.1908. Barkavas pag. Osogola sādžas Dagumiņos–28.09.1994. Rīgā/, katoļu priesteris, publicists
Vārsbergs Vilis /01.06. 1929. Praulienas pag. Dančos–22.04.2012. Čikāgā/, LU Teoloģijas fakultātes dekāns