Latviešu
Valoda: Latviešu

Vai muzikanti bija katrā pagastā?

Datums: 10.03.2021 14:23
30 skatījumi
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā pētām tēmu par lauku muzikantiem. Kādas liecības par muzikantiem, instrumentu gatavotājiem, tautas muzicēšanas tradīcijām ir saglabājušās?
    Muzikanti, domājams, bija katrā pagastā. Ne velti 20.gadsimta pirmo pusi mēdz saukt par lauku muzikantu ziedu laikiem. Bija daži, kas muzicēja tuvāko lokā, savukārt citi bija pazīstami un iecienīti tālākā apkaimē. Tā, lasot dažādu gadu ekspedīciju materiālus, par mājās muzicētājiem atrodu ziņas no Jumurdas pagasta. Tur kādreiz Ozoliņu mājās dzīvojuši brālis un māsas Ozoliņi – Voldemārs, Alma un Ida. Voldemārs Ozoliņš pratis gatavot vijoles un cītaras. Visi bijuši dziedātāji, Voldemārs spēlējis vijoli, Ida – cītaru, bet Alma dziedājusi. Viņi muzicējuši tikai mājās – svētdienās. Jumurdā bijuši divi orķestri, deju laukums ar soliem bijis Jumurdas ezera salā, balles notika arī aiz skolas.
    Pēteris Ragainis Bērzaunes pagastā bijis gan kurpnieks, gan pulksteņmeistars, bet svētdienās lauku ballēs spēlējis cītaru un vijoli. Muzejā glabājas fotogrāfija, kur redzami Bērzaunes pagasta muzikanti – Andrejs Akmens ar vijoli, Jānis Trumekalns ar cītaru un Pēteris Brizovskis ar akordeonu (ziņas attēls  - ap 1910.gadu). A. Akmens jaunībā bijis drēbnieks, strādājis Rīgā. P. Brizovskis zināms kā namdaris, galdnieks, zārku meistars, vēlāk jaunsaimnieks Bērzaunes pagastā.
    Muzikanti braši priekšplānā ir virknē kāzu fotogrāfiju, kas galvenokārt datētas ar  20.gadsimta 20. – 30.gadiem. Kāzu attēlos bieži vien ir bijis zināms jaunais pāris vai norises vieta, bet muzikantu vārdi nav minēti. Bet interesanti ir balles vietu nosaukumi. Lubānas pagastā senā balles vieta bija Zaķu Vecainē. Ne mazāk interesanti ir jaunāku laiku balles vietu nosaukumi. Ap 1953. – 1954.gadu Lubānā vasaras ballēšanai uzcēla tā saukto “ripulīti” (pret domes ēku). Bet 1970.gados Lubānā zaļumballes notika Sporta ielas galā – Avenītē. Vestienas pagastā līgošana notikusi Spiru kalnā, kas saukts arī par Saulgriežu kalnu. Kādreizējā Grostonas pagastā zināmākā balles vieta ir netālu no Aronas kalna - Saules kalns. Par šīs dejas vietas veidošanu 1930.gadu sākumā saglabājušās arī fotogrāfijas. Attēlā: laukuma iekārtotāji.
Laukuma iekārtotāji
Laukuma iekārtotāji
    Un tā, domājams, ka  katrā pagastā bija muzikanti, kas kuplināja dažādu pasākumu norisi. Varbūt arī jūsu dzimtā ir zināms kāds muzikants?
Laimdota IVANOVA vēsturniece