Latviešu
Valoda: Latviešu

Tikšanās “Dzīves un mākslas krāsās”

Datums: 16.02.2023 08:53
13 skatījumi
Aicinām uz nākamo tikšanos ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” jau 22.februārī plkst. 12.00 Madonas novada bibliotēkā, 2.stāvā.
    ​Šis ir Dziesmu svētku 150 gadu jubilejas gads un īpašu uzmanību pievēršam Dziesmusvētku vēstures izzināšanai, tradīciju saglabāšanai un lepnuma par Dziesmu un deju svētku nozīmi mums katram. Šī gada pirmajā tikšanās reizē “Dzīves un mākslas krāsās” iepazinām novadnieku, kordiriģentu Ferdinandu Pliču. Šajā reizē esam aicinājuši Haralda Medņa kultūrizglītības centra “Dziesmusvētku skola” vadītāju Santu Jaujenieci, lai atskatītos vēsturē uz I Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem un uzzinātu , kā šie svētki tika organizēti, kāda bija svētku norise. Jāatgādina, ka Dziesmusvētku skola ir Madonas novadam īpaša vieta, jo tā saistīta ar novadnieku, ievērojamo kordiriģentu Haraldu Medni un otrs nozīmīgs fakts, netālu no skolas tieši šeit notika pirmie bērnu dziedāšanas svētki.
Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja
Pirmā Liezēres dziesmu diena. 1938.gada 7.augustā. Skats uz brīvdabas estrādi ar dziedātājiem, orķestri un diriģentiem. Tumšajā uzvalkā ar muguru stāv Jānis Norvilis. Augusta Andreviča foto. MNM 42079