Latviešu
Valoda: Latviešu

Tautas daiļamata meistarei Martai Jēgerei (dz. Goliase) - 120

Datums: 18.02.2022 15:38
20 skatījumi
1922.gadā Marta Goliase (prec. Jēgere, 19.02.1902. Saikavas pag. "Pabraukļos"–11.02.2001. Madonā) mācījusies Saikavas Ministrijas skolā, beidza Madonas ģimnāziju. Vēlāk M.Goliase mācījās aušanu pie P.Viļumsona, kā arī dažādu biedrību organizētos rokdarbu un mājsaimniecības kursos.
    1930.gados M.Goliase pati vadīja aušanas apmācības un piedalījās rokdarbu izstādēs. Jau no 1920.gadu sākuma viņa dziedāja Saikavas korī, piedalījās Dziesmu svētkos Madonā un Rīgā. 1931.gadā VII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos tika izsludināta sacensība par skaistākajiem un etnogrāfiski pareizāk izgatavotajiem tautas apģērbiem dalībai VIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Koriem tika nosūtīti 12 novadu tautastērpu zīmējumi, kuru pamatā bija etnogrāfiski motīvi. Tika apbalvoti kā koru kolektīvi, tā arī atsevišķi dalībnieki. 1933.gada VIII Dziesmu svētku tautastērpu izgatavošanas sacensībā piedalījās arī Marta Goliase – viņa bija darinājusi Krustpils novada tautastērpu – noaudusi brunču audumu un jostu, izšuvusi kreklu un villaini, kā arī darinājusi vainadziņu. Par šo tērpu 1933.gadā Latviešu Dziesmu svētku biedrība viņu apbalvoja ar Uzslavas rakstu par rotas raženumu. Tautastērps, Uzslavas raksts, fotogrāfija, kurā redzama Marta Goliase savā tautas tērpā, kā arī viņas austās segas un aizkari tagad glabājas Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājumā. Vēl sirmā vecumā, kad bija zudusi acu gaisma, Marta Jēgere pēc atmiņas varēja nosaukt savu austo segu krāsas un to  joslu platumu.
 Laima GARĀ galvenā krājuma glabātāja