Latviešu
Valoda: Latviešu

Sveicam jubilejā!

Datums: 04.04.2023 09:24
7 skatījumi
Elza Serdāne zināma kā ilggadēja Madonas poliklīnikas vecmāte un politiski represēto biedrības vadītāja. Allaž rosīgā, laipnā un sirsnīgā Elzas kundze skolas gadus pieredzēja Sibīrijā.
    Tur tālumā tapa mazais Lieldienu apsveikums uz bērza tāss, kuru Elziņa sūtīja uz dzimteni mātesmāsām. Pēc daudziem gadiem tas atkal atgriezās pie autores un  šobrīd glabājas Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, ir ņemts UNESCO aizsardzībā. 

    Šodien sveicam Elzu Serdāni jubilejā, vēlot dzīvesprieku un veselību! 
Pateicībā par sadarbību un atsaucību Madonas muzejs
Elza Serdāne Rīgā, 1962.gads