Latviešu
Valoda: Latviešu

Skolotājas Ludmilas Skroderes atcerei

Datums: 03.12.2023 16:07
16 skatījumi
3.decembrī 100.dzimšanas dienā pieminam Sarkaņu pamatskolas skolotāju Ludmilu Skroderi (1923–2010), kas nostrādājusi cildenu pedagoga mūžu – 52 darbīgus gadus (1947–1999), arī pēc tam vēl ne reizi vien aizstājot kādu kolēģi prombūtnes laikā.
    1950.gados L.Skrodere vada skolā Sarkanā Krusta pulciņu, kurā ir ap 60 dalībnieku, ko ik gadu medicīniskās palīdzības sniegšanā apmāca vietējā feldšeru punkta vadītājs Lovčinovskis. 20 pulciņa dalībnieki ieguvuši “EGSA’’ (“Esi gatavs sanitārai aizsardzībai!”) nozīmīti. Skolā iekārtota aptieciņa, kuras uzturēšanai gadā no skolas līdzekļiem izlieto 100 rubļus. Pārējos līdzekļus iegūst, organizējot Sarkanā Krusta pulciņa pašdarbības vakarus.
    Skolotājas vīrs Jānis Skroderis Sarkaņu skolā strādā par ķīmijas un darbmācības skolotāju, vada Jauno tehniķu pulciņu, kurā ir 20 dalībnieki. Pulciņš piedalījies skolas radioficēšanā, ierīkojis skolā elektrisko zvanu, gatavojis uzskates līdzekļus, dažādas aparatūras. Skolotājs te strādā no 1954. līdz 1965.gadam, kad aizsaukts mūžībā.
    Abi skolotāji spēlējuši Patkules tautas nama dramatiskajā kolektīvā. L.Skroderei tā ir sirds lieta arī vēlākajos gados. Tāpat kā ceļošana: «Ja neesmu kaut kur tālāk pabijusi vasarā, tad neesmu izjutusi arī atvaļinājumu. Ceļojumi palīdz izgaisināt pašapmierinātību, ka viss ir redzēts, ka viss ir dzirdēts». Tā lasāms “Starā”, Nr.118 (01.10.1977). 1970.gados skolotāja Skrodere rajonā vada Izglītības, augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības komitejā kultūrmasu sektoru, tad nu vasarās skolotājiem notiek dažādas ekskursijas, arī tuvākajiem kolēģiem organizētas. Par citos braucienos redzēto Skroderīte labprāt stāsta un rāda diapozitīvus skolēniem un kolēģiem. Skolotāja cenšas savus audzināmos jau no 1.klases iepazīstināt ar ceļošanas prieku. Bērniem tradicionāli tiek organizēts brauciens uz Siguldu rudens krāsainībā, brauc uz Tērveti, Rīgu, iepazīstas ar savu dzimto pusi.
    1970.gados Sarkaņu skolā notiek aktīva mācību kabinetu iekārtošana. L.Skroderes klasē pamatīga darba rezultātā plauktos sakārtotas mapes ar sagatavotajiem izdales materiāliem visām stundām, te ir gan krāsaini plakāti, tabulas, skaņu plates, diafilmas, gan ieteicamās literatūras grāmatas, televizors. Vieglāk strādāt pašai, interesantāka mācīšanās izvēršas skolēniem, kam skolotāja ar savu mierīgo un izteiksmīgo runu, atbildīgo attieksmi pret darāmo ir atdarināšanas cienīgs paraugs.
    L.Skrodere līdzās mazo klašu skolotājas darbam mācījusi arī bioloģiju un ķīmiju vecākajās klasēs, daudzus gadus strādājusi par internāta audzinātāju. Vienmēr ar sabiedriskajiem pienākumiem noslogota – skola arodbiedrības pirmorganizācijas vadītāja, dažādu vēlēšanu komisiju sekretāre, vēl un vēl… Skolotājas paveiktais novērtēts ar virkni Goda rakstu (no LPSR Sarkanā Krusta biedrības, LPSR Arodbiedrību padomes, Madonas rajona TIN u.c.). 1966.gadā apbalvota ar nozīmi “Teicamnieks”, 1979.gadā – ar medaļu “Darba veterāns”.
    Cienījamā skolotāja mūžībā devās 2010.gada 21.maijā. Izvadīta no Sarkaņu pamatskolas, atdusas Madonas pilsētas kapos.
Inese SUDĀRE krājuma glabātāja