Latviešu
Valoda: Latviešu

Skolotājai Gaidai Beberei 100

Datums: 22.07.2021 08:46
21 skatījumi
Zinoša, prasīga, neatlaidīga - tikai daži no vārdiem, kā bijušie skolēni raksturo skolotāju Gaidu Beberi, novērtējot viņas izpalīdzību, iedrošinošos vārdus mācību procesā un paliekošo interesi par audzēkņiem arī pēc skolas beigšanas.
    G.Bebere dzimusi 1921.gada 22.jūlijā, Praulienas pagastā. Savas profesijas izvēli veikusi jaunības gados, iestājoties Daugavpils skolotāju institūtā, kuru pabeidza 1940.gadā. Tur nostrādājusi arī noteikto pedagoģiskā darba pārbaudes laiku. Drīz pēc tam uzsāka darbu Slates sešgadīgajā pamatskolā (Jēkabpils apriņķī), kur 1940./41.mācību gadā veica arī pionieru vadītājas pienākumus. Pēc Otrā pasaules kara nākamā darbavieta bija Cesvainē, kur G.Bebere mācīja ģeogrāfiju, psiholoģiju un loģiku. Mērķis bija mācīt tā, lai skolēnos raisītu interesi, saglabājot viņu uzmanību ar piesaistošu, spilgtu stāstījumu. Lielu daļu laika ieguldīja arī ārpusstundu aktivitātēs, organizējot skolēnu sabiedrisko dzīvi – priekšnesumus skolas vakariem, talkas apkārtnes uzkopšanai, ekskursijas. Uz svētkiem dāvināja grāmatas labākajiem skolēniem, bet, beidzot skolu, visiem.
    Kopš 1952.gada G. Beberes darba vieta bija Madonas rajona tautas izglītības nodaļa, kur līdz 1976.gadam strādāja par skolu inspektori. Paralēli šim darbam, no 1956. līdz 1993.gadam, Madonas 1.vidusskolā mācīja latviešu valodu un literatūru. Madonā darbojās arī kā metodiskās komisijas vadītāja, izglītības darbinieku arodbiedrības rajona komitejas locekle, rajona nepilngadīgo lietu komisijas locekle, Zinību biedrības rajona nodaļas pedagoģijas sekcijas vadītāja. Bez profesionālā darba G.Bebere darbojās arī Madonas grāmatu draugu biedrībā. Ar lekcijām uzstājusies arī Rīgā, Kvalifikācijas celšanas institūtā.
    Būdama skolotāja, arī pati vairākkārt turpinājusi mācīties. No 1949. – 1981.gadam apmeklējusi vairākus Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta kursus. To skaitā skolotāju, skolu inspektoru, skolu vadošo darbinieku, ģeogrāfijas skolotāju, latviešu valodas un literatūras skolotāju kursus, kā arī mācījusies pedagoģiskās meistarības skolā un beigusi Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāti, iegūstot vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju.
    Viens no iecienītākajiem skolotājas brīvā laika pavadīšanas veidiem bija ceļošana. Apmeklējusi Čehoslovākiju, Vācijas Demokrātisko republiku, Kaukāza kalnus, Krievijas austrumus un Vidusāziju, ar ceļojumu stāstiem dalījusies Madonā rīkotajos pasākumos.
    Gaida Bebere apbalvota ar Latvijas PSR Zinību biedrības augstāko apbalvojumu – nozīmi “Par ilggadīgu darbu” un 1966.gada 27.septembrī skolotājai piešķirts izglītības darba teicamnieka goda nosaukums.

​Ziņas foto: Madonas rajona Tautas izglītības nodaļas inspektore Gaida Bebere 1950.gados MNM33371:1 
Reinis AUZIŅŠ vēsturnieks