Latviešu
Valoda: Latviešu

SIBIRĪJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS IZSTĀDĒ “NEVAR NERAKSTĪT”UN TIEK GATAVOTS PIETEIKUMS UNESCO “PASAULES ATMIŅAS” STARPTAUTISKAJAM REĢISTRAM

Autors: Ilze GAUJĒNA 
Datums: 03.03.2016 15:39
55 skatījumi
Oktobra nogalē notika UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Nacionālā reģistra nominācijas “Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” dalībnieku, kā arī Lietuvas un Igaunijas pārstāvju tikšanās par nominācijas pieteikuma sagatavošanu starptautiskajam reģistram. Savukārt 16.novembrī Nacionālajā bibliotēkā atklāj izstādi “Nevar nerakstīt”, kurā viena no sadaļām ir Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss.
Oktobra nogalē notika UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Nacionālā reģistra nominācijas “Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” dalībnieku, kā arī Lietuvas un Igaunijas pārstāvju tikšanās par nominācijas pieteikuma sagatavošanu starptautiskajam reģistram. Savukārt 16.novembrī Nacionālajā bibliotēkā atklāj izstādi “Nevar nerakstīt”, kurā viena no sadaļām ir Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss.

  Izstādi kopīgi veidoja LNB un Tukuma muzejs, ar unikāliem materiāliem piedalās visi minētie Sibīrijas vēstuļu uz bērza tāss glabātāji. Pirmo reizi vienuviet varēs aplūkot visus Sibīrijas vēstuļu uz bērza tāss oriģinālus, starp tiem arī E.Serdānes veidoto Lieldienu apsveikumu. Izstāde būs atvērta līdz 2016.gada 27.martam.

Viss aizsākās 2009.gadā, kad  pēc Tukuma muzeja ierosmes tika apzinātas Latvijas muzejos esošās vēstules uz bērza tāss, kas rakstītas no apcietinājuma vai nometinājuma vietām laikā no 1941. līdz 1956.gadam. Rezultātā tika izveidota nominācija “Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tās”, kurā iekļāva19 vēstules no 7 Latvijas muzejiem (tostarp arī Madonas), ko ierakstīja  jaunizveidotajā programmas „Pasaules atmiņa” Nacionālajā reģistrā. 2014.gadā nominācija papildināta vēl ar 24 jaunām vēstulēm. Madonas muzejā glabājas viena vēstule – Elzas Serdānes (dzim. Trumekalnes) sūtītais Lieldienu apsveikums. Vēstules ir digitalizētas un pieejamas Pasaules digitālajā bibliotēkā.

   Šobrīd tiek gatavots kopīgs Baltijas valstu nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. 1941–1965” pieteikums UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram. No Latvijas ar saviem materiāliem piedalās Tukuma, Okupācijas, Madonas, Nacionālais vēstures, Talsu, Daugavas, Aizkraukles, Literatūras un mūzikas muzeji, kā arī Igaunijas Okupācijas muzejs un Lietuvas Viļņas Genocīda un pretošanās kustības dalībnieku izpētes centrs.

   Savukārt 16.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi “Nevar nerakstīt”. 

Izstādes pamatideja ir parādīt cilvēka vēlmi/nepieciešamību rakstīt apstākļos, kad vara cenšas maksimāli ierobežot  rakstīto vārdu.  Rādīti trīs periodi, kas saistās ar rakstītā vārda ierobežojumiem mūsu tautas vēsturē un cilvēku atbildi uz tiem: brāļu draudžu rokraksta literatūru Vidzemē 18.gs. vidū, drukas aizliegumu Latgalē 19.gs. otrajā pusē un Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss.

Ilze GAUJĒNA kultūrvēstures nodaļas vadītāja