Latviešu
Valoda: Latviešu

Sarkaņos Dabas aizsardzības pārvaldes izstāde par pielāgošanos klimata pārmaiņām

Datums: 28.03.2022 08:49
16 skatījumi
Klimata pārmaiņas un saistītie procesi nav vienkārša tēma. Zinātnieki visā pasaulē to pētījuši daudzus gadu desmitus, bet joprojām ir virkne neatbildētu jautājumu un pastāv viedokļu atšķirības.
    Galvenokārt, par klimata pārmaiņu izraisītājiem – vai tas ir dabisks process, kas notiek neatkarīgi no cilvēku darbībām vai tomēr to paātrina mūsdienu prasības un dzīvesveids, vai varbūt šīs izmaiņas notiek neatkarīgi no mums. Izstādē piedāvātā informācija pārstāv viedokli par klimata pārmaiņām kā dabisku procesu, ko ievērojami paātrinām mēs paši, nezināšanas dēļ, bet bieži vien arī apzināti rīkojoties bezatbildīgi.
    Izstāde “Pielāgošanās klimata izmaiņām”  tapusi Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā 2012.gadā  finansētajā projektā  “Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā” (BALTCICA). Projekta autors un realizētājs Biosfēras rezervāta speciālists Andris Urtāns.
    Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotie izstādes stendi ir izstādes informatīvais mugurkauls un piedāvā ieskatu nozarēs, kas ir galvenie klimata pārmaiņu ierosinātāji, dabas un vides procesos, kas regulē zemeslodes klimatu un to pašreizējo stāvokli, kā arī risinājumos, kā palīdzēt šiem dabiskajiem procesiem atgūt līdzsvaru, tā sniedzot ieguldījumu šodienas un nākotnes dzīvajās dabas, t.sk. cilvēku, dzīves kvalitātē.  Interaktīvā izstāde ir paredzēta, lai veicinātu diskusijas starp skolēniem, pedagogiem, speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par klimata izmaiņām un to ietekmējošajiem faktoriem. Tā varētu kļūt par platformu turpmākajām diskusijām par bioloģiskās daudzveidības un vides ilgtspējības saistību ar enerģijas taupīgu izmantošanu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un iespējamām rīcībām klimata izmaiņu seku mazināšanai kā individuālā tā pašvaldību līmenī.
    Izstādē aplūkotie temati: CO2 pēda un tās izmaiņu samazināšana, Atkritumu šķirošana, Meži un mežsaimniecība, Jūras krastu procesi, KIOTO protokols, Izmaiņas Latvijas dabā, Klimata izmaiņas un plūdi.
    Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos izstādē no 25.marta līdz pat 12.jūnijam būs apskatāmi informatīvie stendi, kā arī izstāde ir papildināta ar plastikas pārstrādes uzņēmuma SIA Nord Plast PET dažādām pārslām, ar kurām var interaktīvā veidā pārbaudīt plastmasas īpašības. Kontaktinformācija izstādes apmeklējumam: Kalna iela 2, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870
Tālr. +371 20221997, 26579716.
 
Elīna KRUPKO mākslas nodaļas vadītāja