Latviešu
Valoda: Latviešu

Sadarbība ar Latvijas Mākslinieku savienību

Datums: 15.04.2021 11:53
22 skatījumi
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Mākslinieku savienību, kura šogad svin 80 jubileju.
    Tā ir lielākā profesionāli radošā organizācija vizuālās mākslas jomā Latvijā. Latvijas Mākslinieku savienības darbība ir bijusi nozīmīga Latvijas kultūrā, vizuālās mākslas attīstībā un tās stilistiskajā daudzveidībā dažādos valsts vēstures posmos.
    Esam pagodināti, ka Madonas tagadējais novads ir viens no pirmajiem sadarbības oficiālajiem partneriem. 1978.gada 17.novembrī tika parakstīts Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Madonas rajona sadarbības līgums. Šī sadarbība veicināja augstvērtīgu mākslas attīstību, mākslinieku svarīguma uzsvēršanu un dažādu mākslas darbu izstāžu veidošanu visā novadā. Mākslinieks kļuva nepieciešams laukos un mazpilsētās.
    Mākslas aktivitātes jau sadarbības sākumā veidoja Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, kas regulāri organizēja Mākslas dienu izstādes un tikšanās ar māksliniekiem, un dara to līdz šodienai. Madonas novadā muzejs un novada mākslinieki bija vieni no visaktīvākajiem šo pasākumu organizētājiem un tradīciju kopējiem.
    Gadu no gada kultūras dzīve te veidojās arvien kvalitatīvāka un daudzveidīgāka, arvien biežāk profesionālo mākslinieku ceļš veda uz Madonu un rajonu. Mākslas dienas, vēlāk mākslas konkursi "Arona" izvērtās kā ļoti košs, plašs pasākums kā māksliniekiem, tā apmeklētājiem. Sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību Madonā bieži viesojās tādi mākslinieki kā Džemma Skulme, Eduards Grūbe, Gunārs Krollis, Imants Vecozols u.c. Profesionālās mākslas veicināšanas pasākumi, izstādes un Mākslas dienas sniedza iespēju papildināt Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājumu, atbalstot arī māksliniekus radošajā darbībā. Arī šobrīd norit sadarbība ar Latvijas Mākslinieku savienību un māksliniekiem.
    Sveicam Latvijas Mākslinieku savienību un visus māksliniekus jubilejā!