Latviešu
Valoda: Latviešu

Tikšanās ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” - Broņislavai Martuževai 100

Datums: 14.03.2024 08:58
11 skatījumi
2024.gada 8.aprīlī 100 gadus atzīmējam dzejniecei, Nacionālās pretošanās kustības dalībniecei Broņislavai Martuževai.

​​Lai visu mūžu skan ap mani dziesmas,              
Kur biju es, kur būšu es!
Lai tikai labas vēstis tur ir viešņas,
Kur biju es, kur būšu es!
Nav dzīves namā svētku bezgalīgu,
Dzēš dzīru sveces posts un izmisums,
Bet, kur dzird tumsā skanam zelta stīgu,
Tur, draugi, skan mans sveiciens jums!
​ 

       Tā raksta Broņislava Martuževa.
        B.Martuževa piedzima 1924.gadā, Zaļajā ceturtdienā, Latgalē, Domopoles (tagad Bērzpils) pagasta Slavītu sādžā Helēnas un Jāņa Martuževu ģimenē. Kad mazajai Broņislavai bija trīs gadi, ģimene izceļoja uz Vidzemi, un tā viņas bērnu dienas tika aizvadītas Lubānas pagasta “Lazdiņās”. Broņislava mācījās Cepurītes četrklasīgajā skolā, Lubānas sešklasīgajā pamatskolā, vēlāk viņa studēja Rēzeknes Skolotāju institūtā, taču slimības dēļ nav izdevies to pabeigt.
        Pēckara gados B.Martuževa  sadarbojās ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības mežabrāļiem – viņa ar roku pārrakstīja pagrīdes žurnālu “Dzimtene”. Viņas vārds tika iekļauts meklējamo sarakstā. Lai pasargātu Broņislavu, viņas brālis ierīkoja “Lazdiņās” zem grīdas bunkuru, kurā Broņislavai nācās uzturēties gandrīz piecus gadus. Dzīvojot pagrīdē, viņa sāka rakstīt un tā domas, dienas un sajūtas tika sakārtotas 96 lapu biezā kladē – dzejas krājumā “Rakstītāja”.
        Broņislava Martuževa izjuta Padomju varas režīmu skaudri, līdzīgi kā liela daļa Latvijas iedzīvotāju, viņas vārds bija iekļauts “melnajā sarakstā”, līdz ar to  viņa nevarēja publicēties ar savu īsto vārdu. Tomēr Padomju vara nesalauza dzejnieces mīlestību pret Latviju, pret savu zemi. Atjaunotās Latvijas laika B.Martuževa saņēma vairākus apblavojumus: Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem Tēvzemes labā (1994), Rakstnieku savienības Gada balvu par dzejoļu krājumu “Nopūtas” (1999) un Kultūras fonda Spīdolas balvu par dzejas krājumu “Kā putni dzied” (2004).
       Tādēļ šajā tikšanās reizē, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” Madonas muzejā būs Broņislavas Martuževas fonda “Rakstītāja” valdes priekšsēdētāja, dzejnieces biogrāfe Anna Egliena un mēs runāsim par Broņislavu Martuževu, par dzejas rindām, kas dzirdamas mūzikā, par sīkstumu un izturību, ko viens cilvēks spēj nest un izturēt.
       Ikvienam būs iespēja aplūkot Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra ceļojošo izstādi par Broņislavu Martuževu, kā arī 8.martā atvērto izstādi “Krāšņumaugi – laiks un mode. Telpaugi laika griezumā”.           

            Uz tikšanos muzejā!             
            Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja