Latviešu
Valoda: Latviešu

Par Kapu/Visagala ezeru Indrānu (bij. Meirānu) pagastā

Datums: 08.09.2023 14:53
10 skatījumi
Par Kapu un Salas ezera izcelšanos esot skaista teika, ka tie radušies no diviem šķīvjiem, ko te pusdienojot pa ceļam uz savu tagadējo atrašanās vietu esot atstājis Lubāna ezers.
    Kapu ezera nosaukums, domājams, vēsturiski radies no tuvumā esošajiem senkapiem, kas senāk saukti par Kara kapiem.

    Jau Latviešu konversācijas vārdnīcā (1935 – 1936) Meirānu pagastā minēti Salas un Kapu ezeri (LKV, XIII, 26371). Turpat arī abu ezeru apkārtne minēta kā jaukākās vietas. 1930.gadu presē saistībā ar ceļošanu, Kalpaku galvenokārt raksta par Visagala ezeriem (daudzskaitlī).
    1940.gada “Zvejniecības Mēnešrakstā” (Nr.1, 01.01.1940.) minēts Visagala ezers ar platību 8,6 ha.

    Visagala ezers – tāds nosaukums turpinās 1959., 1975., 1981. u.c. gados laikrakstā “Stars”.

     1976.gadā - Visagala ezers - Madonas rajona DDP IK rīkojumā Nr. 51 – a – r ; saistībā ar peldošo transporta līdzekļu tehnisko apskati. Līdzīgs rīkojums 1985.gadā – arī Visagala ezerā. Acīmredzot, visiem bija pilnīgi skaidrs, pie kura ezera tas notiks.

    1997.gadā Imants Ziedonis laikrakstā “Literatūra. Māksla. Mēs” (Nr. 51, 18.12.1997.) arī piemin Visagala ezeru, viņam rajona padomē teikts, ka ir naktsmītnes,  t.sk. pie šī ezera.

    1999.gadā LU ĢZZF Reģionālās ģeogrāfijas un toponīmikas zinātniskā laboratorija, LR VZD Nacionālais mērniecības centrs, Kartogrāfijas daļa izdod Rutas Avotiņas ģeogrāfisko vietvārdu vārdnīcu “Madonas rajons. Kalni. Upes. Ezeri. Purvi. Meži”. Tur minēts Kapu ezers, Visagala ezers – viens no diviem Visagala ezeriem Indrānu pagastā, platība 5,4 ha (te jāpiebilst, ka neprecīzā ezera platība turpinās arī citos avotos) un Salas ezers – arī viens no Visagala ezeriem, platība 8,1ha.

    Enciklopēdijas “Latvijas pagasti” 1.sējumā (2001) Indrānu pagasta DR malā nosaukti divi ezeriņi – Salas (8,1 ha) un Kapu (5,4 ha).

    Lubānas novada attīstības programmā 2019 - 2025 (http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Teritorijas_planosana/lubanas_nov_pareiz_situacijas_raksturojums.pdf) ir informācija, ka Lubānas novadā atrodas Salas ezers (8,1 ha) un blakus - Kapu ezers (platība ir 8,3 ha), kas ietilpst dabas lieguma „Kapu ezers” teritorijā.

Kapu ezers - dabas liegumā “Kapu ezers”

    Dabas lieguma “Kapu ezers” kods: LV0530700, dibināts 2004.gadā, platība 17 ha,  Natura 2000 teritorija. Dabas lieguma “Kapu ezers” dabas aizsardzības plānā (https://www.daba.gov.lv/lv/media/2262/download) minēts, ka Kapu ezers tuvējā apkārtnē pazīstams arī ar nosaukumu Visagala ezers. 
Laimdota IVANOVA vēsturniece

Foto:  http://lubana.lv/index.php/lv/homepage-2/66-turisms/apskates-objekti/daba/1062-kapu-ezers