Latviešu
Valoda: Latviešu

Muzeja ceļojošās izstādes martā

Datums: 12.03.2024 08:44
7 skatījumi
Martā Madonas muzeja ceļojošās izstādes aplūkojamas Cēsu, Gulbenes, Jēkabpils un Madonas novadā.
    Ar visu ceļojošo izstāžu piedāvājumu var iepazīties muzeja mājas lapā, izvēlēties interesējošo un rezervēt nepieciešamajam laika periodam. 

    Madonas novada Barkavas kultūras namā vēl līdz 15.martam eksponēta izstāde “Melnbaltais ir krāsains” -  vēstījums par Lubānas fotogrāfa Alfreda Grāvera (1877-1954) veikumu. Tie pamatā ir viņa XX gadsimta pirmās puses uzņēmumu attēli. 

    Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldes Cesvaines Tūrisma centrā vēl marta pirmajās nedēļās aplūkojama izstāde “Lauku muzikanti Madonas novadā 20.gadsimtā”. 

    Madonas novada Bērzaunes bibliotēkā līdz aprīļa beigās var aplūkot izstādi “Komunistiskajās represijās cietušo piemiņas vietas. Māra Loca fotogrāfijas”. 

    Cēsu novada Vecpiebalgas vidusskolā martā eksponēta izstāde “Kalendāri”. 

    Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkā līdz 30.martam eksponēta izstāde par tūrisma vēsturi “Apceļo dzimto zemi”. 

    Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkā līdz 30.aprīlim eksponēta izstāde par Dziesmu svētku vēsturi “Gaisma līgo Latvijā”. 

    Jēkabpils novada Zasas bibliotēkā līdz 30.aprīlim eksponēta izstāde “Jānis Barloti un meteoroloģijas vēsture”.  

    Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkā līdz 30.aprīlim var apskatīties izstādi “Madonas slimnīcai – 90”. 
Laimdota IVANOVA vēsturniece 

Attēls: Izstādes “Kalendāri” fragments