Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas ģimnāzijas 1943.gada absolventam Valfrīdam Zariņam - 100

Datums: 10.03.2023 13:44
6 skatījumi
Valfrīds Zariņš piedzima Pļaviņās, nomira ASV un ar Madonu bija saistīts gadus trīspadsmit. Viņš bija Madonas ģimnāzijas 1943.gada absolvents, un martā pieminam viņu 100.dzimšanas dienā.
    Valfrīda Zariņa mamma Erika Zariņa bija fotogrāfe Pļaviņās un Madonā. Tēvs Jānis Zariņš bija Madonas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks, kā arī līdzdarbojās fotografēšanā. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājumā glabājas bagātīgs fotogrāfes veikums, kā arī  biedrības karogs, kas, aizbraucot uz ASV, palika paslēpts Latvijā.
    Jāņa un Erikas Zariņu dēls Valfrīds piedzima 1923.gada 12.martā Pļaviņās. Ģimene pārcēlās uz Madonu 1930.gadā. Par Madonas laiku V.Zariņš ir rakstījis Madonas muzejam, ka daudz sportojis, vairāk nodarbojies ar basketbolu un volejbolu, kā arī jaunsargu apmācībās mācījies mērķī šaušanu. Viņam ļoti nepatikušas fotografēšanas lietas, īpaši jau “tumšajā kambarī”, lai gan ticis iesaistīts šajā nodarbē.
    Valfrīds beidza Madonas ģimnāziju 1943.gadā. Divdesmitgadīgais jaunietis nonāca darba dienestā un tika aizsūtīts uz Vāciju.
    Ak vai, cik šodienīgi skan 1943.gada absolventa Jāņa Miezīša skolas laika atmiņu rindas: “Pamatskolā, vēsturi mācoties, nespēju saprast, kā valdnieki un viņu padomdevēji varēja būt tādi nelgas un nesaprast, ka viņu rīcība rada un pavairo postu. Gribējās cerēt, ka tagad, pēc straujas zinātnes un tehnikas attīstības un sadzīves normu pārveidošanās, tautu un sabiedrības attiecības noteiks saprāts. Ar šausmām bija jāpārliecinās, ka nekas nav mainījies.”
    Pēc Otrā pasaules kara Valfrīds Zariņš, atbrīvots no gūsta, 1951.gadā izceļoja uz ASV. Ērika un Jānis Zariņi 1967.gadā ieguva izbraukšanas atļauju uz ASV, un viņi devās pie sava dēla Valfrīda ar ģimeni. Valfrīds Zariņš ar sievu Skaidrīti audzināja divus dēlus – Dāvidu un Jāni.
    V.Zariņš miris 2002.gada 13.oktobrī St.Paulā, ASV. Līdzjūtībā laikrakstā “Laiks” viņa klasesbiedri, Madonas ģimnāzijas 1943.gada absolventi rakstīja: “Tik lidos atmiņas kā zelta tauriņš. Mūžībā aizgājis mūsu draugs sportists, mākslinieks, zvejotājs Valfrīds Zariņš”.
    Madonas muzeja krājumā ir V.Zariņa rakstītās atmiņas par savu mammu, kā arī vairāki viņa zīmējumi. Viņš arī ir zīmējis vāku rakstu krājumam “Madonas ģimnāzija” (1990).
Laimdota IVANOVA vēsturniece