Latviešu
Valoda: Latviešu

2022.gadā realizēti muzejam nozīmīgi projekti

Datums: 30.12.2022 18:17
14 skatījumi
2022.gadā Madonas muzejs ieguva finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda, lai realizētu divus projektus un gada noslēgumā esam gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem.
    Projektā “Madonas muzeja krājuma arheoloģisko audumu un priekšmetu attīrīšana un izpēte, pastāvīgās ekspozīcijas “Novada arheoloģija” papildināšanai” (projekta vadītāja Natālija Seļma)  muzejs ieguva finansējumu, lai attīrītu un veiktu saglabāšanas darbus arheoloģiskajām senlietām un tekstilijām, kas muzeja krājumā nonāca pēc divu arheoloģisko izrakumu darbiem.
     2019.gadā SIA "ARCHEO arheologi" veica arheoloģiskās izpētes darbus valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī Sāvienas (Jokstu) senkapu (Madonas nov. Ļaudonas pag.), teritorijā un aizsardzības zonā saistībā ar autoceļa Ezergali–Mežāres posma pārbūvi. Šo arheoloģisko darbu rezultātā tika iegūtas 46 senlietas. Visi priekšmeti Madonas muzejam tika nodoti kopā ar izcelto zemi, vienā no apbedījumiem atsegti jostas detaļu un sievietes rotu un darba rīku ziedojuma kopums. Savukārt 2021.gada augustā SIA "ARCHEO arheologi" veica uzkalniņu senkapu sakopšanas un izpētes darbus valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī  Avotiņu senkapi (Madonas nov. Liezēres pag.) saistībā ar "Latvijas valsts mežu" postījumiem mežistrādes darbu laikā senkapu un pilskalna teritorijā. Un te tika iegūtas vairāk nekā 25 senlietas un vienā no apbedījumiem tika atsegti senlietu kopumi ar tekstiliju fragmentiem. Šīs senlietas un tekstiliju fragmenti muzejam tika nodoti kopā ar izcelto zemi un šī projekta ietvaros tika veikta šo visu zemes kopumu attīrīšanas darbi, atsedzot pārsteigumus, tekstiliju fragmentus, dažādās saglabātības pakāpēs saglabājušās senlietas. Senlietu un tekstiliju attīrīšanas un saglabāšanas darbus veica arheoloģisko tekstilmateriālu pētniece Irita Žeiere.  Projekta rezultātā iegūtas senlietas un tekstiliju fragmenti, kuriem nepieciešami tālāki restaurācijas darbi, lai nodrošinātu to saglabātību un iespēju eksponēt pastāvīgajā ekspozīcijā “Novada arheoloģija”.
    Projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja programma “Es un vide man apkārt” (projekta vadītāja Zane Grīnvalde) ietvaros izveidota jauna tiešsaistes programma skolēniem, kas saistošā un interaktīvā veidā ļauj izprast pilsētbūvniecības vēsturi, pilsētas būvniecības pamatprincipus un aicina jauniešiem izveidot pilsētu vai vidi, kādā viņi paši vēlētos dzīvot. Un, lai izveidotu pilsētu, jauniešiem ir iespēja noklausīties trīs ekspertu ieteikumus: arhitekts un antropologs Matīss Šteinerts īsā stāstījumā sniedz ieskatu pilsētu veidošanās vēsturē, sniedzot jauniešiem ieteikumus, kāds būtu vēlams šodienas pilsētas modelis. Vēstures zinātņu doktors Mārtiņš Mintaurs sniedz ieskatu kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmē un izskaidro, kādēļ veidojot pilsētas jādomā arī par kultūras mantojuma saudzēšanu, pielāgošanu mūsdienu dzīves ritmam. Bet viens no vadošajiem ekspertiem ilgtspējīgas attīstības jomā, britu muzeju speciālists Henrijs Makgī (Henry McGhee) pilsētbūvniecības veidošanā uzsver cilvēktiesību aspektu, aicinot jauniešus domāt ilgtspējīgas, ikvienam draudzīgas vides izveidošanu. Īsie 3-5 min video ir ievads, lai lielāko programmas daļu dalībniekiem ir iespēja veidot pašiem savu pilsētu un meklēt atbildes uz uzdotajiem uzdevumiem. Lai radītu digitālās spēles laukumu, projektu ietvaros notika profesionāla un veiksmīga sadarbībā ar SIA Wrong Digital. Ir prieks, ka par spīti finansējuma apjomam  (piešķirtā summa bija uz pusi mazāka, kā bija nepieciešams), kopā ar Wrong komandu un piesaistot sadarbības partnerus – Madonas Valsts ģimnāziju – tika rasts risinājums, kā izveidot šīs spēles platformu, lai nepazūd sākotnējās ieceres un rezultātā  jauniešiem ir iespēja uzcelt savu pilsētu.
                Tiešsaistes programmas veidošanas procesā notika arī testa spēles, kur Madonas Valsts ģimnāzijas 7.klases jaunieši izmēģināja, kā ir celt pilsētu. Paldies skolotājai Emeritai Beļauniecei un Ligitai Irbei par atsaucību un sadarbību!
                Jaunā tiešsaistes programma “Es un vide man apkārt” no janvāra vidus būs pieejama skolēniem no visas Latvijas programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros!

                Paldies visiem iesaistītajiem projekta sadarbības partneriem!

                              Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja