Latviešu
Valoda: Latviešu

Pirms 95 gadiem iznāca laikraksta “Jaunais Madonas Vēstnesis” 1.numurs

Datums: 11.04.2023 08:56
8 skatījumi
Laikrakstu ir daudz, tie “gubu gubām pienāk no Rīgas”, bet “ne katra mūsu doma atrod atbalsi galvas pilsētas presē, to paudīsim savā laikrakstā”.
    1928.gada 7.aprīlī Madonā sāka iznākt nedēļas laikraksts “Jaunais Madonas Vēstnesis”. 1.numurā redakcijas slejā lasām, ka laikrakstu ir daudz, tie “gubu gubām pienāk no Rīgas”, bet “ne katra mūsu doma atrod atbalsi galvas pilsētas presē, to paudīsim savā laikrakstā”.
    “Jaunā Madonas Vēstneša” pirmo 30 numuru atbildīgais redaktors bija Saeimas deputāts Augusts Briedis (1877 – 1937). Laikraksta izdevējs bija A.Briedis un pēc tam - sabiedrība “Madonas Vēstnesis” (atbildīgais pārstāvis J.Jansons). Laikrakstu drukāja Madonā, Kārļa Ķeirāna spiestuvē. 
    1928.gada 3.novembrī ar 31.numuru sāka iznākt “Madonas Vēstnesis”.
    Laikrakstos atrodam noderīgu informāciju par novada vietām un notikumiem. Laikrakstā publicēja aktuālu informāciju lauksaimniekiem, par domes sēdēs skatītiem jautājumiem, par pasta pakalpojumiem, par dažādām biedrībām, par notikumiem pilsētā un pagastos, arī par krimināliem notikumiem, un vieta bija arī literārai jaunradei.

Attēls no Madonas muzeja krājuma. MNM36845
Laimdota IVANOVA vēsturniece