Latviešu
Valoda: Latviešu

Pirms 50 gadiem atklāja Jāņa Zābera muzeju

Datums: 11.08.2023 10:49
12 skatījumi
11.augustā pirms 50 gadiem “Vecajā Ceplī” tika atklāts Jāņa Zābera muzejs. Sveicam un vēlam veiksmi radošajā pienesumā muzeja attīstībā un Zāberu dzimtas saikņu stiprināšanā!
    1935.gada 11.augusts. Meirānu “Vecajā Celī” Zāberu ģimenē piedzima otrs dēls – Jānis Uldis, kurš vēlāk kļuva par operdziedātāju.
    1973.gads. Martā mūžībā aizgāja tautā iemīļotais operdziedātājs Jānis Zābers. Tajā laikā īsā laika posmā varēja tapt muzejs. Līdz augustam tika paveikts ļoti liels darbs. Ar daudzu iestāžu, organizāciju un cilvēku līdzdalību varēja ievilkt elektrību, izbūvēt mājas negatavo galu un augšstāva telpas, izveidot ekspozīciju un 11.augustā atklāt muzeju. Visus materiālus deva dažādas vietējās iestādes, palīdzēja un strādāja ļoti daudzi cilvēki.
    1974.gads. Līdz 9.aprīlim muzejs darbojās kā sabiedriskais muzejs. Tad tas tika uzdāvināts Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam un turpināja darbu kā Madonas muzeja filiāle. Muzeja ēkā līdz mūža galam tika saglabāta dzīvojamā platība Jāņa Zābera vecākiem, atstāta klēts un šķūnis viņu personīgo lietu glabāšanai un atļauts pēc saviem ieskatiem izmantot ģimenes dārziņu.
    1993.gads. Īpašums tika atdots atpakaļ Zāberu ģimenei un turpina darbu kā privāts muzejs ar Madonas muzeja krājuma materiāliem, kas deponēti apskatei “Vecajā Ceplī”.
    1999.gads. Muzejā tika atklāta joprojām apskatāmā Madonas muzeja veidotā ekspozīcija. Laika gaitā tā papildināta ar materiāliem no Rakstniecības un mūzikas muzeja un dzimtas koku no Madonas muzeja izstādes par Zāberu dzimtu.
    Muzejā un tā teritorijā ir notikuši koncerti, pasākumi, talkas. Pusgadsimta laikā tik daudzi ir ieguldījuši savu domu, darbu, laiku, enerģiju, naudu, lai muzejs taptu, pastāvētu un tiktu saglabāta leģendārā novadnieka piemiņa. Un jauka slavenā operdziedātāja piemiņa varētu būt kāds sameklēts Jāņa Zābera ieraksts un baudīts neatkārtojamās balss skanējums.
Laimdota IVANOVA vēsturniece