Latviešu
Valoda: Latviešu

Pētnieciskā darba tēmas

Tēma „Madonas rajona un pilsētas vēsture”

1.   I. Zvirgzdiņš               Madonas rajona vēsture
2.   D. Zvirgzdiņa             Madonas rajons (1950. - 2008.)
3.   Muzeja speciālisti     Madonas rajons (1950. - 2008.)
4.   B. Balode                   Madonas rajona padome (1950. – 2009.)
5.   I. Zvirgzdiņš               Madonas pilsētas vēsture
6.   I. Gaujēna                  Nacionālo partizānu darbība Madonas novadā
7.   I. Gaujēna                  Liezēres kultūrvēsture – Mēdzūlas pagasts
8.   D. Zvirgzdiņa            Madonas muzeja vēsture
9.   V. Mālniece               Par mākslas izstādēm muzejā (1959. – 2009.)
10. L. Ivanova                  Madonas rajona kultūrvēsturiskie akmeņi


Tēma „Madonas novada  agrārvēsture”

11. B. Balode                Rīgas (vēlāk Latvijas) Lauksaimniecības Centrālbiedrība – lauksaimnieciskās izglītības organizētāja
12. I. Zvirgzdiņš            Agronoms J. Vārsbergs
13. L. Garā                     Agronoma Jāņa Vārsberga lekcijas augkopībā Latvijas Universitātē
14. D. Zvirgzdiņa          Agronoma Jāņa Vārsberga skolas gadi
15. B. Balode                Mežu pētīšanas stacija Kalsnavā

Tēma „Amatniecība un rūpniecība novadā”

16. I. Zvirgzdiņš            Madonas raidstacija

Tēma „Novada kultūrpersonības”

17. L. Ivanova              Celmiņu dzimta
18. L. Ivanova              Jānis Zābers
19. D. Zvirgzdiņa         „ ... laiks ienes skaidrību” (rakstnieks Jānis Sārts)
20. D. Zvirgzdiņa        Rakstnieks un mākslinieks Egils Kalme