Latviešu
Valoda: Latviešu

Muzejs

Misija:    

 Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Madonas novadā, veidojot daudzveidīgu un ilgtspējīgu muzeja piedāvājumu, lai izglītotu sabiedrību un piedāvātu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi, tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā un sekmētu to izmantošanu tūrisma attīstībā vai tūrismā.

Sākums:    

Dibināts 1944.g.20.septembrī,no 1944.g.līdz 1990.g. Muzeju vadīja Trīs Zvaigžņu ordeņa virsniece Elza Rudenāja.1984.g.tika restaurēta Biržu muižas klēts ,tai piebūvējot plašas mākslas izstāžu zāles ar dabisko griestu apgaismojumu. 2003.gada 22.decembrī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga atklāja rekonstruēto muzeja krājuma ēku.

Darbība:    

Komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas, iepērk kultūras vērtības, izdara krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu. Veic zinātniskās pētniecības darbu. Pēta muzeja krājumu, ar novada vēsturi, kultūru utt. saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās, citos muzejos, zinātniskās pētniecības iestādēs u.c. Iekārto ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, kuru pamatā ir izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti. Veic izglītojošo un kultūras darbu: organizē dažādus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, vada ekskursijas, lasa lekcijas, izstrādā un organizē muzejpedagoģiskās programmas gan muzejā, gan ārpus tā. Publicē zinātniskos, informatīvos, metodiskos, reklāmas u.c. izdevumus. Pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros.

Bezmaksas pakalpojumi:    

Muzeju bez maksas var apmeklēt: pirmskolas vecuma bērni, Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņi, skolotāji, kas pavada grupas, internātskolu, bērnu namu audzēkņi, trešdienās: pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes. Apmeklētāji iepazīstas ar muzeja krājuma materiāliem bez maksas.

Maksas pakalpojumi:    

Muzeja maksas pakalpojumi: izstāžu zāļu apmeklējumi, ekskursiju vadīšana, telpu īre, krājuma materiālu deponēšana, kopēšana, fotografēšana, filmēšana, skanēšana, u.c.

Ēkas īpašuma forma: Pašvaldības
Ēkas uzcelšanas gads: Izstāžu zāles 1984.g. Krājuma un administrācijas ēka rekonstruēta muzeja vajadzībām 2003.g.
Ēka ir kultūras piemineklis: Ēkas nav kultūras piemineklis
Teritorija: 5095 m2
Iestādes telpas: PAVISAM 1565 m2, tai skaitā: ekspozīciju, izstāžu platība - 423 m2, krājuma telpas - 506 m2, pārējās - 636m2
Iestādei ir sava zāle: Nav
Vietu skaits zālēs: Pasākumiem pielāgota lielā izstāžu zāle, mazās zāles. Lielā izstāžu zāle 80 - 100 sēdvietas, mazā zāle - 35 sēdvietas.
Nodarbību telpas: Krājuma lasītava
Pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Daļēji

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve: Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads, LV-4870.
Pašvaldības īpašums
Celta: 1903.g.
Kultūras pieminekļa Nr.9242