Latviešu
Valoda: Latviešu

Novadnieki – 2022.gada jubilāri

Aprīlī
5.aprīlī – 80 – Dainai Nītiņai – (05.04.1942.Madonā) – valodniece, pedagoģe
10.aprīlī – 135 – Pēterim Dolmanim – (10.04.1887.Jaunpiebalgā – 29.10.1936.Madonā) - provizors, aptiekas īpašnieks, sabiedrisks darbinieks Madonā
14.aprīlī – 120 – Teodoram Baltpurviņam (14.04.1902.Bērzaunē – 02.07.1941.Kalnciemā) – mērnieks, Latvijas skautu priekšnieks
15.aprīlī – 145 – Viktoram Eglītim (15.04.1877.Sarkaņos - 20.04.1945.Rīgā) – rakstnieks
23.aprīlī – 95 – Ilzei Indrānei (23.04.1927.Lazdonā) – pedagoģe, rakstniece
25.aprīlī – 130 – Aleksandram Plensneram (25.04.1892.Grašos – 03.04.1984.Stokholmā, Zviedijā) – pulkvedis, Latvijas militārais atašejs Berlīnē, literāts
28.aprīlī – 185 – Adrianam Rupertam (28.04.1837.Praulienā – 15.05.1907.Rīgā) – literatūras un preses cenzors
28.aprīlī – 110 – Jānim Ikauniekam (28.04.1912. Rīgā – 27.04.1969 Rīgā) – astronoms, Baldones observatorijas dibinātājs
Martā
5.martā – 140 – Eduardam  Kļaviņam (05.03.1882.Vecpiebalgā – 06.07.1956.) – inženieris, Lubānas ezera regulēšanas darbu pārvaldnieks, kordiriģents Lubānā
22.martā – 120 – Evaldam Mercam (22.03.1902.Grostonā – 29.12.1962.Valmierā) – aktieris
27.martā – 80- Inesei Birstiņai (27.03.1942.Madonā) – tekstilmāksliniece
31.martā – 105 – Kārlim Pamšem  (31.03.1917.Bučauskā – 09.09.2015.Rīgā) – režisors un rakstnieks
Februāris
8.februārī – 115 – Annai Miezonei (08.02.1907. Sarkaņos – 16.03.1995. Sarkaņos) – folkloras vācēja un teicēja
18.februārī – 130 – Viktoram Kumsāram (18.02.1892. Praulienā – 1967. Smiltenē) – dzelzceļa inženieris, novadpētnieks
18.februārī – 120 – Elzai Kalniņai – Rūtiņai (18.02.1902. Oļos – 11.05.1983. Rīgā) – tekstilmāksliniece, gleznotāja
19.februārī – 120 – Martai Jēgerei (19.02.1902. Saikavā – 11.02.2001. Madonā) – audēja, Tautas daiļamata meistare
25.februārī – 80 – Arnim Vīksnam (25.02.1942. Lubānā – 25.04.2018. Rīgā) – medicīnas vēsturnieks

Janvāris​
2.janvārī – 100 – Annai Līvijai Zāberei (02.01.1922. Druvienā – 30.03.2012. Meirānos) – Lubānas vidusskolas skolotāja, ādas apstrādes meistare

5.janvārī – 145 – Voldemāram Reizniekam (05.01.1877. Liezēre - 1944. Vācijā) – publicists, filozofs, pulkvežleitnants
6.janvārī – 140 – Oskaram Kalpakam (06.01.1882. Meirānos – 06.03.1919. Zirņos) – pulkvedis, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris
9.janvārī – 135 – Frīdim Zālītim (09.01.1887. Vestienas – 21.11.1944. Vupertālē, Vācijā) – pedagogs, vēstures mācību grāmatu autors
13.janvārī – 85 – Jānim Sirmbārdim (13.01.1937. Jumurdā) – dzejnieks 
13.janvārī – 135 – Andrejam Bumbēram (13.01.1887. Ērgļos – 12.04.1959. Melburnā) – fiziķis, pedagogs, mācību grāmatu autors
16.janvārī – 120 - Jānim Ēvaldam Pētersonam (16.01.1902. Cesvainē – 06.04.1936. Rīgā) – literāts
22.janvārī – 125 – Georgam Veinblūmam (22.01.1897. Kalsnavā – 04.04.1974. Hambrugā, Vācijā ) – kuģubūves inženieris
27.janvārī – 100 – Pēterim Eglonam (27.01.1922. Sarkaņos – 29.06.1980. Barkavā) – ilggadējs padomju saimniecības “Barkava” direktors
31.janvārī – 100 – Maijai Gaujēnai (31.01.1922. Madonā – 23.12.2003.Madonā) – ilggadēja Madonas 1.vidusskolas skolotāja