Latviešu
Valoda: Latviešu

Muzejpedagoģiskās programmas

Nodarbības ilgums – mācību stundaIeejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem (ar PVN neapliek):
    - Madonas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem - 5,00 EUR;
    - Ārpus novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem - 10,00 EUR. 
Iepriekš pieteikt pa tālr.64823844, 26102225:
​Zane GRĪNVALDE, Elīna KRUPKO

1. Es, pirmoreiz muzejā

Mērķis – iepazīties ar muzeju un tā apkārtni, senajiem etnogrāfiskajiem priekšmetiem un amatniecības rīkiem. Nodarbība saistīta ar skolā apgūstamo tēmu sociālajās zinībās „Es un mans laiks”.
Nodarbības saturs – dalībnieki iepazīstas ar muzeju, pārrunā, kas ir muzejs. „Melnajā kastē” noslēpto priekšmetu minēšana un pēc tam šo seno  un ne tik seno lietu nozīmes apspriešana. Klase tiek sadalīta 4 vai 5 grupās un veic priekšmetu grupēšanu (koka priekšmeti, apavi u.c.) un nodarbības dalībnieki iekārto savu pirmo izstādi muzejā.
Vecums – pirmsskolas un 1. – 3.klašu skolēni

2. Mazais arheologs

Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar arheologa darbu, muzeja restauratora darbu muzejā. Praktiski iepazīt „kultūras slāņa” veidošanos.
Nodarbības saturs – Dalībniekiem ir iespēja piedalīties improvizētos arheoloģiskajos izrakumos, senlietu attīrīšanā, atpazīšanā. Pēc tam no atrastajām senlietām tiek veidota laika josla.
Vecums – 3.-6.klašu skolēni. Nodarbības tēma saistīta ar 6.klases vēstures tēmu „Aizvēsture. Seno cilvēku dzīvesveids, pirmie nodarbošanās veido, darbarīki.”

3. Iepazīsti Latviju

Mērķis – veidot un celt nacionālo pašapziņu, izmantojot izzinošas un atraktīvas galda spēles. Iepazīstināt ar Latvijas vēsturē būtiskiem notikumiem un personībām spēļu veidā.
Nodarbības saturs – Latvijas iepazīšana notiek, izmantojot dažādas galda spēles par Latvijas vēstures un kultūras pieminekļiem, par Latvijā dažādos laikos dzīvojušām ievērojamām personībām, par Latvijas, kā neatkarīgas valsts veidošanos u.c.
Vecums – pirmsskolas iestāžu vecāko grupu bērni, 1.-4.klašu skolēni, 5.-9.klašu skolēni.

4. "Tikai vienu reizi" – grafika, monotipija

Mērķis – rosināt radoši darboties, izmantojot grafikas veidu daudzveidību.
Nodarbības saturs – dalībnieki praktiski iepazīstas ar monotipijas tehniku, veidojot savu darbu. Nodarbība var tikt piemērota konkrētai izstādei, kas tajā brīdī eksponēta muzejā.
Vecums – dažāda vecuma skolēni.
Nodarbības ilgums – 1 mācību stunda

5. No skala līdz ...

Mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar muzeja krājumā esošajiem senajiem gaismas objektiem un to pielietojumu pirms 100 ..., 80 ..., 50 ... gadiem. Iepazīstināt ar Madonas ražotnē „Darba Spars” komplektētajām lampām.
Nodarbības saturs – pārrunas par seno gaismas objektu pielietošanu. Iespēja izmēģināt lasīt un rakstīt pie skala gaismas, pie petrolejas lampas, kā arī zīmēt senos gaismas objektus.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1. – 4.klašu skolēni

6. Madonas novada tautastērpi

Mērķis – iepazīstināt ar tautas tērpu izgatavošanas un valkāšanas tradīcijām Madonas novadā un to pielietojumu mūsdienās
Vecums – dažāda vecuma dalībnieki.

7. Ar ko rakstīja pirms 100, 70, 50 gadiem

Mērķis – jauno tehnoloģiju laikmetā rosināt interesi par rakstāmrīku vēsturi.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni

8. Kas ir guļbūve

Mērķis – iepazīstināt ar senajiem ēku būvēšanas veidiem
Nodarbības saturs – dalībniekiem iespējams izmēģināt roku seno koka ēku celtniecībā, izmantojot „Varis toys” koka konstruktoru. 
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni

9. Uzcel savu Madonu!

Mērķis – iepazīstināt ar pilsētbūvniecības attīstību un to, kā veidojās pilsētas apbūve Madonā, ļaujot pašiem dalībniekiem piedalīties pilsētas celtniecībā, atbilstoši katra laika perioda pilsētas apbūvei.
Nodarbības saturs – Dalībniekiem ir "celt pilsētu", klausoties Madonas pilsētas vēstures stāstu aplūkojot senās pilsētas plānu un muzeja krājumā esošās fotogrāfijas ar ēkām. Kad "uzcelta" pilsēta, ikvienam ir iespēja izsekot, kā augusi Madona, kurā brīdī apbūvēts konkrēts apbūves gabals un kas bijuši tie priekšnoteikumi, kas veidojuši šodien redzamo pilsētas apbūvi.
Vecums – 1. - 4., 5. - 9., 10. - 12.klašu skolēni. Nodarbība tiek pielāgota konkrētai vecuma grupai.

10. Piedāvājam Karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Profesijas muzejā"

Vecums: 1.-12.kl.
Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, kādas sastopamas muzejā.

Skolēniem būs iespēja uzzināt par profesijām (vēsturnieks, krājuma glabātājs, zāles uzraugs, restaurators, mākslas izstāžu organizators, izglītojošā darba veicējs, muzeja vadītājs, saimniecisko darbu veicējs, mākslinieks u.t.t.), kuras nodarbinātas/ iesaistītas/ darbojas/ muzejā. Atklāsim katras profesijas veicamos darbus, nepieciešamās prasmes, talantus, izglītības iegūšanas iespējas;
Darbnīcā būs iespēja iejusties dažādās profesijās, kas saistītas ar pētniecības darbu, ekspozīciju un izstāžu veidošanu, krājuma materiālu saglabāšanu, restaurēšanu, aprakstu veidošanu. Nodarbības vadītāja vadībā darbnīcās bērni diskutēs par nepieciešamajām prasmēm, rakstura īpašībām, lai veiktu atbilstošus darbus;Nodarbības tiks organizētas pa klašu grupām atbilstoši vecuma posmam.

11. “Kas ir pilsētbūvniecība”

 Mērķis - sniegt skolēniem iespēju uzzināt: Kas ir pilsētbūvniecība? Kādēļ pilsētai ir nepieciešams apbūves plāns? Ko pēc apbūves plāna var uzzināt par pilsētbūvniecības vēsturi? Kā veidojusies Latvijas pilsētu apbūves vēsture un kāds ir Madonas apbūves stāsts? 
Nodarbību saturs - “Uzcel savu Madonu” spēles veidā, iesaistīt pilsētas celtniecībā ikvienu dalībnieku, izzināt Madonas apbūves vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Programma piemērota 1. – 12.klašu skolēniem.
“Kas ir pilsētbūvniecība” piemērota 6. – 9.klašu vēstures vielai. Iespēja uzzināt pilsētbūvniecības pamatprincipus, apbūves plānu un dažādu noteikumu nepieciešamību, apbūvējot pilsētu. Piemēram, 6.klases skolēni pilsētas apbūves pamatprincipus salīdzina ar latviešu zemnieku sētu veidošanas pamatprincipiem.
Ceļojumu lāde jeb soma “Kā būvēta Madona” piedāvā 1. – 12.klašu skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem iepazīt Madonas pilsētu, sekojot norādēm apbūves plānā, pildot izzinošus uzdevumus, meklējot atbildes pilsētvidē un salīdzinot vēsturiskas Madonas vietas un celtnes ar mūsdienām.
    Visu šo programmu mērķis ir saistošā veidā stāstīt par pilsētbūvniecības vēsturi, apkārtējo vidi, radot izpratni par nepieciešamību pēc plāna un noteikumiem. Programmas veicina piederības sajūtu savai pilsētai un stiprina pilsētas un valstisko pašapziņu, rosinot uzzināt par valstij un pilsētas attīstībai nozīmīgiem notikumiem, kas ietekmējuši konkrētās vietas attīstību. 
    Trīs lieliskas iespējas, kā iepazīt pilsētbūvniecības pamatprincipus, konkrētas pilsētas – Madonas vēsturi un iegūtās zināšanas piemērot savas dzīvesvietas izzināšanā.

12. “Mākslas detektīvs”

Mērķis – rosināt apmeklētāju iedziļināties mākslā, pamanīt detaļas mākslas darbos.
Nodarbības saturs – dalībnieki praktiski  tiek iepazīstināti ar mākslas izstādēm, kuras ir pieejamas izstāžu zālēs. Nodarbība var tikt piemērota konkrētai izstādei, kas tajā brīdī eksponēta muzejā. Dalībniekiem tiek piedāvāti mākslas darbu fragmenti, kuri ir jāatrod darbos un jāpieraksta pareizais darba apzīmējums.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4., 5.-9., 10.-12. klašu vecuma skolēni, pieaugušie

13. ​​Mākslas krājuma vērtības

Mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar muzeja mākslas krājumā esošajiem mākslas darbiem, to daudzveidību: akvareļi, grafika, pasteļi, eļļas gleznas u.c. tehnikas.
Nodarbības saturs – dalībnieki praktiski  tiek iepazīstināti ar mākslas krājumu un tā daudzveidīgo saturu, kurš ir pieejams muzeja krājumā. Uzsvarus ir iespējams likt uz tehnikām (akvareļi, eļļa, grafika, pasteļi u.c.) un tēmām (portreti, ainavas, klusā daba, abstrakcijas, pilsētvide, dzīvnieki, ziedi, notikumu dokumentēšana u.c.)
Nodarbība var tikt piemērota konkrētam notikumam, tēmām, kas ir saistošs apmeklētāju grupai. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja veidot mākslas darbu kopijas, interpretācijas, tehniku atdarinājumus nodarbības ietvaros.
Vecums –pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4., 5.-9., 10.-12. klašu vecuma skolēni, pieaugušie

14. "Es un vide man apkārt" - tiešsaistes programma

PROGRAMMAS MĒRĶIS: Iepazīstināt skolēnus ar pilsētbūvniecības veidošanās pamatprincipiem, aktīvi līdziesaistot un ļaujot katram izveidot ilgtspējīgu, videi draudzīgu, cilvēktiesībām atbilstošu iedomātu vidi kādā skolēns vēlētos dzīvot, atbilstoši skolēnu iecerēm un iegūtajām zināšanām.
    Mērķis ir pilsētbūvniecību skatīs gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatupunkta. Nodarbībā iekļautie uzdevumi un līdzdalības formas skaidro kultūras mantojuma un visas sabiedrības interešu pārstāvības nozīmi jebkurā pilsētvidē.
    Nodarbības 1.daļas ietvaros, atkarībā no vecuma posma iespējams dzirdēt ekspertu viedokli par pilsētbūvniecības vēsturi, attīstību, mūsdienām, par kultūras mantojumu:
 • arhitekts un antropologs Matīss Šteinerts stāsta par pilsētu veidošanās vēsturi un mūsdienu pilsētbūvniecības tendencēm;
 • vēstures zinātņu doktors Mārtiņš Mintaurs runā par kultūras mantojumu, tā saglabāšanu, iekļaušanu mūsdienas pilsētvides veidošanā;
 • ilgtspējīgas attīstības mērķu viens no vadošajiem ekspertiem Eiropā Henrijs Makgī (Henry McGhie)  runā par cilvēktiesībām un par ikvienam pieejamas vides veidošanu. Video ir titri latviešu valodā.
    Nodarbības 2.daļu veido pilsētas būvniecība ar dažādiem pilsētu plānojumiem, sekojot uzdevumiem un veidojot pilsētvidi, ņemot vērā iepriekš dzirdētu, skolā uzklausīto un arī savas vēlmes, domājot par vidi, kādā skolēns vēlētos dzīvot.           
Mērķauditorija:
 • 7. – 9.klašu skolēni;
 • 10. – 12.klašu skolēni. 
  Nodarbības ilgums: 1 stunda (60 min). 
   Sasaiste ar mācību vielu:
    Vēsture, kultūras vēsture un sociālās zinības, ģeogrāfija, piemērojot tiešsaistes nodarbību konkrētas klases vēsturē un sociālajās zinībās apgūstamo mācību vielu 7., 8., 9.klasē un 10, 11., 12.klasēs. Ņemot vērā Skola 2030 mācību programmu un ieteikumus, nodarbību var sasaistīt ar šādām tēmām konkrētos vecuma posmos:
  Pamatskolas posmā:
  Vēsturē:
 • 7.klasē - pilsētu veidošanās vēsture;
 • 8.klasē – industriālās rūpniecības attīstība, ietekme uz pilsētbūvniecības attīstību, iedzīvotāju skaita pieaugumu;
 • 9.klasē – 20. gadsimta pārmaiņas, divi pasaules kari, kas izpostīja pilsētas un bija iemesls pilsētu pārbūvei, jaunu pilsētu rašanās tieši 20. gadsimta ietvaros.
Sociālās zinības:
 • 7.klasē – skolēna identitātes veidošanās, kas rada piederību konkrētai vietai, valstij;
 • 9.klasē – Latvijas Satversme, tiesiskums un ar šiem jēdzieniem saistītās Cilvēktiesības, demokrātiskas vērtības.       
  Ģeogrāfija:
 • 7.klasē – kartes lasīšana un izpratne, jo pilsētbūvniecības pamatā arī ir . konkrēta karte un nepieciešams iemācīties šo karti lasīt. Latvijas reljefa īpatnības, kas labi nolasās pilsētbūvniecībā;
 • 8.klasē – dabas resursu izmantošana, saudzēšana, klimata pārmaiņas;
 • 9.klasē – Latvijas apdzīvotība, iedzīvotāju skaita izmaiņas, pilsētu attīstība atbilstoši iedzīvotāju skaitam.   
      
  Vidusskolas posmā:
   Sociālās zinības un vēsture:
 • 10. – 12.klasēs – Sociālās attiecības un identitāte. Mūsdienu sabiedrības attiecības ar vēsturi (kultūras mantojuma saglabāšana, vēsturiskā atmiņa, tas izpratne un interpretācija caur pilsētbūvniecības elementiem), Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā.        

  Ģeogrāfija:
 • 10. – 12.klasēs - Globālie demogrāfiskie un migrācijas procesi. Pilsētu apdzīvojums un urbanizācija. Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība. Kultūrainavas pasaulē un Latvijā. Dabas resursi un to ilgtspējīga izmantošana.       

  Atbilstoši katras klases mācību vielai, iegūtais rezultāts būs atšķirīgs. Tomēr nodarbības mērķis ir veicināt piederības sajūtu konkrētai vietai, radīt izpratni par to, kā veidojās pilsētas un kā tās attīstītās šodien, radot izpratni, ka katra skolēna līdzdalība ir atbildīga par to, kāda ir apkārtējā vide, kurā viņš vēlēsies dzīvot.
  Pēc nodarbības skolēni citādi skatīsies uz pilsētas plānu, kas ir pamatā apbūvei un iegūs labākas prasmes šo plānu izprast, nolasīt.
  Būtiski nodarbības ietvaros sniegt zināšanas par pilsētbūvniecības vēsturi un to, kādēļ jāzina vēsturiskā pilsētu attīstība, jāpēta kultūras mantojums, lai veidotu mūsdienīgu, videi, ikvienam cilvēkam draudzīgu un uz attīstību vērstu pilsētu vai pat ciematu. 
         Norises vieta: uz vietas skolā, klasē, pie datoriem. 
         Nepieciešams: dators, interneta pieslēgums. 
         Cena: 5,00 EUR no visas klases (šī brīža summa, 2023.gada pavasarī plānots pārskatīt nodarbību cenrādi, kas nozīmē, ka samaksa par nodarbību būs augstāka). 
          Pieteikšanās:  zvanot uz tālruņa numuru 64823844 vai 29418187, vai rakstot e-pastu: zane.grinvalde@madona.lv 
          Programma izveidota pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam.