Latviešu
Valoda: Latviešu

Izdevumi un Publikācijas

2009. gads – MADONAS RAJONAM 60 – dokumentāls stāstījums par Madonas rajonu tā sešdesmit gadu pastāvēšanas laikā. Katram gadam veltīts savs atvērums, kurā sniegti fotogrāfijās fiksēti mirkļi. Mirkļi, kas sniedz informāciju par iemūžināto notikumu nozīmību, to paliekošo vietu rajona aktivitāšu kopējā virknē. Grāmatas un fotogrāfisko materiālu veidošanā piedalījušies Madonas rajona padomes un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālisti.         

2009. gads – MADONAS RAJONS – izdevums tapis, domājot par nezūdošām vērtībām – par Madonas rajona teritorijas vēsturi, mūsu patieso un neatņemamo bagātību – dabu, tām pazīstamajām vietām un mazāk zināmiem nostūrīšiem, ar ko lepojamies, kas priecē, bagātina un stiprina cilvēku, kurš pats tās ir pamanījis un arī citiem atklājis. Teksta autori – Ruta Klodāne, Indulis Zvirgzdiņš, Sanita Soma. Grāmatas sastādītāji – Alberts Zarāns un Arvīds Vītols.

2008. gads - Katalogs – albūms „TAUTAS APĢĒRBS UN MODE”. Tērpi un fotogrāfijas no Madonas muzeja krājuma 12.gs. – 20.gs. - sastādītāja, dizaina autore – I.Jakobi, teksta redaktore – A.Karlsone, fotogrāfe – L.Garā.

2007. gads - MADONAS MUZEJA RAKSTI – sastādītājs I.Zvirgzdiņš, māksliniece V.Mālniece.

Grāmatā ievietoti:

Muzeja darbinieku raksti:

Zinaida Apsīte. „Jaunatnes organizācijas un to darbība Madonas novadā 1920. - 1930.gados"
Brigita Balode. „Saimnieciskās dzīves atspoguļojums Andreja Rešņa rēķinu grāmatās”
Ilze Gaujēna. „Tradicionālā zemnieku sēta Liezērē”
Laima Garā. „Cesvaines vidusskolas muzejs un tā tekstīliju mantojums Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā”
Laimdota Ivanova. „Lazdonas luterāņu baznīca gadsimtu ritumā”
Anna Kuzina. „Braku mājas gadu gaitā un muzeja tapšana”
Vita Mālniece. „Par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja gleznu kolekciju”
Vita Mālniece. „Par orientēšanās sportu Madonas rajonā”
Dace Zvirgzdiņa. „Ernas Ķikures gadi viņas dienasgrāmatu gaismā”
Indulis Zvirgzdiņš. „Ceļš uz pamatskolu”

Pieaicināto autoru raksti:

Mārtiņš Ruša. „Madonas viduslaiku kapsēta”
Guntis Gerhards. „Madonas 13.-17. gadsimta iedzīvotāji bioarheoloģiskajā skatījumā”
Irita Žeiere. „2002. gada Madonas arheoloģiskajos izrakumos gūtās liecības par senajiem tērpiem”
Vizma Biezā. „Teātra dzīve Madonas apkārtnē“
Solvita Seržāne. „Reģionālās identitātes veidošanās nosacījumi: Madonas pilsētas iedzīvotāju aptaujas rezultāti”
Kārlis Zvirgzdiņš. „Madonas muižas veidošanās”