Latviešu
Valoda: Latviešu

Statistikas rādītāji

Rādītāji2010.2011.2012.2013.
Kopējais krājuma vienību skaits125028126396127627129194
t.sk. pamatkrājums83963861308719988588
Gadā iegūtās vienības1644136812311567
t.sk. pamatkrājums119597210691389
Pirkumi45
Ls 400
35
Ls 450
4
Ls 420
385
1023,50
Ievadīto krājuma vienību skaits Nacionālajā kopkatalogā2592
8673
2388
11061
1545
12606
1917
​14523
Konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits4031572581323
Izmantoto krājuma vienību skaits15363140091145011663
t.sk.4072
​(ārpus muzeja lietotāji)
Finansiāli novērtēto krājumu vienību skaits  un vērtība2568
Ls 72458
8278
Ls 442691.76
10519
Ls 459191.46
12155
Ls 474025.55
t.sk. pārskata periodā 1886
Ls 44728
5710
​Ls 370233.76
2241
Ls 16499.9
1636
Ls 14833.89
Pārbaudīto krājuma vienību skaits171149171457779
Izstāžu skaits43384536
t.sk.no muzeja krājuma18182014
Lekcijas18211913
Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits35515320
Ekskursijas349229385301
Pasākumi29354242
Muzeja apmeklētāji19317196282013718424
individuālie6611881979327201
grupās9190724679766972
pārējie3516356342294251
Rakstu, referātu skaits2428 (7 ref.)4343(t.sk. 7 ref.)
Ienākumi kopā130759.00113082.00115370.48123343
Pašvaldību budžets128655.00112213.00112458.43118134.28
VKKF piešķīrumi

1020.00200
Biļešu ieņēmumi543.00431.00444.52520.00
Maksas pakalpojumi416.00438.001242.531628.72
Pārējie ienākumi1145.00
205.002860(KM)
Izdevumi kopā128570.011677.76115370.48123151.66
Kārtējie izdevumi125236.0011677.76114980.49121816.65

Statistikas dati apkopoti pēc Latvijas kultūras kartei  nepieciešamās informācijas.
Datus apkopoja muzeja direktore  L.Zepa