Latviešu
Valoda: Latviešu

Maksas pakalpojumu cenrādis

​​​​APSTIPRINĀTS
Ar Madonas novada pašvaldības domes
29.09.2022. lēmumu Nr.653 (protokols Nr.21, 46.p.)

9. Maksa par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja pakalpojumiem /eur/:

9.1.        Ieejas biļešu cenas Lielajās izstāžu zālēs:

​9.1.1. - pieaugušajiem .................................. 1,00
9.1.2. - studentiem ......................................... 0,30
9.1.3. - skolēniem ............................................ 0,20

9.2.      Pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā, mazajā zālē:

9.2.1.1. - pieaugušajiem ............................................................ 0,50
9.2.1.2. - studentiem .................................................................... 0,30
9.2.1.3. - skolēniem ........................................................................0,20
9.2.1.4. - ieejas biļete ģimenei (4 – 6 cilvēki)............... 2,50

9.2.2. Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem:     

9.2.2.1. - Madonas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.............. 5,00
9.2.2.2. - ārpus novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.................... 10,00

IEEJAS BIĻETĒM PVN nepiemēro pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta, 1.daļas, 17.punktu.

9.3.      Ekskursiju vadīšana muzejā (novada iedzīvotājiem bez maksas)
            papildus aprēķinot PVN:

9.3.1.      pieaugušo grupām.................................................... 4,13
9.3.2.      skolēnu grupām.......................................................... 2,48
9.3.3.      svešvalodā pieaugušo grupām....................... 6,61

9.4.   Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja 1 stunda (papildus aprēķinot PVN):

9.4.1.      pieaugušo grupām pa pilsētu............................................................................... 12,40
9.4.2.      pieaugušo grupām pa pilsētu svešvalodā.................................................. 16,53
9.4.3.      skolēnu, senioru grupām pa pilsētu................................................................... 9,92
9.4.4.      skolēnu, senioru grupām pa pilsētu svešvalodā.................................... 12,40
9.4.5.      pa novadu (pieaugušo un skolēnu grupām).............................................. 16,53
9.4.6.      pa novadu (pieaugušo un skolēnu grupām) svešvalodā...................24,79

Muzeja krājuma izmantošana

Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv
PIETEIKUMS KRĀJUMA MATERIĀLU IZMANTOŠANAI: http://www.madonasmuzejs.lv/lv/pieteikums-kr%C4%81juma-materi%C4%81lu-izmanto%C5%A1anai

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.

9.5.   Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar krājuma priekšmetiem - bez maksas

Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.
Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).

9.6.   Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma 
         (papildus aprēķinot PVN):

9.6.1. 1-10 priekšmeti...............................................             0,70
9.6.2. virs 10 priekšmetiem .............................                1,40

9.7.   Zinātniskā arhīva izmantošana - 1 lieta (papildus aprēķinot PVN)................ 1,40

9.8.      Krājuma materiālu deponēšana Juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību)
            (papildus aprēķinot PVN):                                

9.8.1.      uz vienu dienu........................................      1,40
9.8.2.      uz vienu nedēļu.......... .......................       7,00
9.8.3.      uz vienu mēnesi..................................      14,00

9.9.   Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, 
         krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem - bez maksas

9.10.      Fotografēšana, filmēšana muzeja darba popularizēšanai - bez maksas

9.11. Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu
​         (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora):

9.11.1.     Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm 
                                                                                         0,40***
                                                                                         0,35**
                                                                                         0,25*

9.11.2.     Pārējām fiziskām un juridiskām personām        
                                                                                        4,25***
                                                                                        3,55**
                                                                                        2,85*

9.12.      Tiesības kopēt vienu krājuma vienību:

9.12.1.   Madonas novada  skolēniem, studentiem, pētniekiem zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm..     
                                                                                         0,40***
                                                                                         0,20**
                                                                                          0,14*

9.12.2.   Pārējām fiziskām un juridiskām personām  4,25***
                                                                                          2,85**
                                                                                          1,40*
*** krājuma materiāls, datējams ar 1899.gadu un vecāks
** krājuma materiāls, datējums ar 1900.- 1950.gadu
*krājuma materiāls, datējams ar 1950. gadu līdz mūsdienām


9.12.3.   Citiem republikas muzejiem.......................................................      bez maksas

Lai izmantotu muzeja telpas filmēšanai, pakalpojuma saņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.

 9.13.      Digitālu attēlu izgatavošana, NOSŪTĪŠANA ELEKTRONISKI (papildus aprēķinot PVN)

9.13.1.   Digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība)............................              5,10

Digitālus attēlus drīkst izmantot vienu reizi atbilstoši iesniegumā paredzētajam mērķim.
Digitālu attēlu un uzziņas materiāla nosūtīšana elektroniski tikai ar priekšapmaksu vai savstarpēji vienojoties (nodomu līgums u.c.).

9.14.  Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN)

9.14.1.          Melnbalts attēls....................................................................              0,14
9.14.2.          Krāsains attēls.....................................................................                0,28
9.14.3.          Melnbalts attēls uz fotopapīra..............................................      0,28
9.14.4.          Krāsains attēls uz fotopapīra...............................................        0,57

 9.15.   Uzziņas materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN)

9.15.1.     1 lapa A4 formāta atkarībā no apjoma...................................  14,00 līdz 71,00
9.15.2.     Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu, novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem - bez maksas
9.15.3.     Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz
                pasūtītājs pēc faktiskajiem izdevumiem.

9.39.     Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu)
              materiālu dāvinātājiem muzeja krājumā - bez maksas

9.40.     Par izstāžu iekārtošanu ārpus muzeja pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.

 9.41.  Muzeja bezmaksas apmeklējums

9.41.1.     Trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm.
9.41.2.     Pirmsskolas vecuma bērniem.
9.41.3.     Madonas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem.
9.41.4.     Madonas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem.
9.41.5.     Madonas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas.
9.41.6.     Latvijas muzeju darbiniekiem.
9.41.7.     Novada pašvaldības sadarbības partneriem.
9.41.8.     Starptautiskās muzeju padomes /ICOM/ biedriem.

9.42.  Muzeja profilam atbilstošas preces pārdošanas cena muzejā:

               Prece cena +20% + PVN

9.43.   Latvijas muzeju Nacionālā krājuma priekšmetu digitālo attēlu iegāde 
           (papildus aprēķinot PVN):

9.43.1. Muzeja priekšmeta attēla pirkšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā - 2,85
​​

9.44. Maksa par Haralda Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola sniegtajiem 
         pakalpojumiem:

9.44.1. Ieejas biļešu cenas Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola:

9.44.1.1. Pieaugušajiem.................................................................................................................................................................... 2,00 
9.44.1.2. Skolēniem, studentiem, pensionāriem........................................................................................................... 1,00 
9.44.1.3. Ģimenes biļetes (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam)................... 3,00 
9.44.1.4. Tematiskā pasākuma apmeklējums 1 personai....................................................................................... 3,00; 5,00; 10,00
9.44.1.5. Tematiskā pasākuma apmeklējums bērniem...........................................................................................  1,00; 2,00; 5,00
IEEJAS BIĻETĒM PVN nepiemēro pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta, 1.daļas, 17.punktu. 

9.44.2. Ekskursiju vadīšana Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola
            (papildus aprēķinot PVN):

9.44.2.1. Ekskursija latviešu valodā....................................................................................................................................... 4,13 
9.44.2.2. Ekskursija krievu, angļu valodā........................................................................................................................... 5,79 

9.44.3. Bezmaksas apmeklējums Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku
            skola:

9.44.3.1. pirmsskolas vecuma bērniem;
9.44.3.2. pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie);
9.44.3.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes
               audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu
               apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);
9.44.3.4. bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas
               personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;
9.44.3.5. Latvijas mūzikas profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību);
9.44.3.6. Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
               fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem (uzrādot studenta apliecību);
9.44.3.7. Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem (uzrādot apliecību);
9.44.3.8. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);
9.44.3.9. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
9.44.3.10. Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti);
9.44.3.11. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā (uzrādot preses karti);
9.44.3.12. grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida);
9.44.3.13. Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā;
9.44.3.14. akcijas “Eiropas Muzeju nakts”, – no plkst. 19.00. apmeklētājiem;
​9.44.3.15. trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm.