Latviešu
Valoda: Latviešu

Maksas pakalpojumu cenrādis

APSTIPRINĀTS
Ar Madonas novada pašvaldības domes
29.03.2018. lēmumu Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.)

13. Maksa par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja pakalpojumiem /no 2018.gada 1.aprīļa/:

1.        Ieejas biļešu cenas

1.1.   Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs:

1.1.1.      Lielajās zālēs:

-  Pieaugušajiem................................€ 1,00

-  Studentiem, senioriem.............€ 0,30

-  Skolēniem...........................................€ 0,20

1.1.2.      Pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā, mazajā zālē:

-  Pieaugušajiem.................................€ 0,50

-  Studentiem, senioriem..............€ 0,30

-  Skolēniem...........................................€ 0,20

1.1.3.      Ģimenes biļete (4 – 6 cilvēki)..........€ 2,50
1.1.4.      Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem...€ 2,00

2.      Ekskursiju vadīšana

2.1.   Ekskursiju vadīšana muzejā (novada iedzīvotājiem bez maksas) papildus aprēķinot PVN:

2.1.1.      Pieaugušo grupām................................€ 4,13

2.1.2.      Skolēnu grupām......................................€ 2,48

2.1.3.      Svešvalodā pieaugušo grupām....€ 6,61

2.2.   Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja (papildus aprēķinot PVN):

2.2.1.      Pieaugušo grupām pa pilsētu.......................... € 12,40

2.2.2.      Svešvalodā.................................................................... € 16,53

2.2.3.      Skolēnu, senioru grupām pa pilsētu........... € 9,92

2.2.4.      Skolēnu, senioru grupām pa pilsētu svešvalodā............ € 12,40

2.2.4.      Grupām pa novadu (pieaugušo grupas, skolēnu grupas)           € 16,53

2.2.5.      Pa novadu (pieaugušo un skolēnu grupām) svešvalodā              € 24,79

3.      Muzeja krājuma izmantošana

Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv
PIETEIKUMS KRĀJUMA MATERIĀLU IZMANTOŠANAI: http://www.madonasmuzejs.lv/lv/pieteikums-kr%C4%81juma-materi%C4%81lu-izmanto%C5%A1anai

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.
Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.


3.1.   Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar

krājuma priekšmetiem..............................................              bez maksas

3.2.   Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).

3.3.   Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma (papildus aprēķinot PVN):

1-10 priekšmeti...............................................            € 0,70

virs 10 priekšmetiem .............................              € 1,40

3.4.   Zinātniskā arhīva izmantošana - 1 lieta (papildus aprēķinot PVN)            € 1,40

4.      Krājuma materiālu deponēšana

4.1.   Juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību) (papildus aprēķinot PVN):                                

4.1.1.      uz vienu dienu........................................     € 1,40

4.1.2.      uz vienu nedēļu.......... .......................      € 7,00

4.1.3.      uz vienu mēnesi..................................      € 14,00

4.2.   Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem                     bez maksas

5.      Fotografēšana, filmēšana

5.1.   Fotografēšana, filmēšana muzeja darba popularizēšanai                         bez maksas

Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora):

-       Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm (papildus aprēķinot PVN) 
                                                                                                                                  € 0,40***
                                                                                                                                  € 0,35**
                                                                                                                                  € 0,25*

-       Pārējām fiziskām un juridiskām personām (papildus aprēķinot PVN)       
                                                                                                                                  € 4,25***
                                                                                                                                  € 3,55**
                                                                                                                                   € 2,85*

6.      Tiesības kopēt vienu krājuma vienību (papildus aprēķinot PVN)

6.1.   Madonas novada  skolēniem, studentiem, pētniekiem

zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm..      € 0,40***
                                                                                                                                 € 0,20**
                                                                                                                                 € 0,14*

6.2.   Pārējām fiziskām un juridiskām personām.............................                        € 4,25***
                                                                                                                                € 2,85**
                                                                                                                                € 1,40*
*** krājuma materiāls, datējams ar 1899.gadu un vecāks
** krājuma materiāls, datējums ar 1900.- 1950.gadu
*krājuma materiāls, datējams ar 1950. gadu līdz mūsdienām


6.3.   Citiem republikas muzejiem.......................................................      bez maksas

6.4.   Lai izmantotu muzeja telpas filmēšanai, pakalpojuma saņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru (papildus aprēķinot PVN).

 7.      Digitālu attēlu izgatavošana, NOSŪTĪŠANA ELEKTRONISKI (papildus aprēķinot PVN)

7.1.   Digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība)............................             € 5,10

7.2.   Digitālus attēlus drīkst izmantot vienu reizi atbilstoši iesniegumā paredzētajam mērķim.

7.3.   Digitālu attēlu un uzziņas materiāla nosūtīšana elektroniski tikai ar priekšapmaksu vai savstarpēji vienojoties (nodomu līgums u.c.).

7.4.   Latvijas muzeju Nacionālā krājuma priekšmetu digitālo attēlu iegāde (papildus aprēķinot PVN):

7.4.1. Muzeja priekšmeta attēla pirkšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā € 2,85

8.  Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN)

8.1.          Melnbalts attēls....................................................................             € 0,14

8.2.          Krāsains attēls.....................................................................               € 0,28

8.3.          Melnbalts attēls uz fotopapīra..............................................     € 0,28

8.4.          Krāsains attēls uz fotopapīra...............................................       € 0,57

 9.   Uzziņas materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN)

9.1.     1 lapa A4 formāta atkarībā no apjoma................................... € 14,00 līdz 71,00

9.2.     Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu, novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem                                                                bez maksas

Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz pasūtītājs.

9.3.     Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu) materiālu dāvinātājiem muzeja krājumā                                                     bez maksas

9.4.     Par izstāžu iekārtošanu ārpus muzeja pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.

 10.  Muzeja bezmaksas apmeklējums

10.1.     Trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm.

10.2.     Pirmsskolas vecuma bērniem.

10.3.     Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem.

10.4.     Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem.

10.5.     Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas.

10.6.     Latvijas muzeju darbiniekiem.

10.7.     Novada pašvaldības sadarbības partneriem.

10.8.     ICOM biedriem.