Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novada pašvaldības iestādes Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja publiskā pārskata ziņojums par muzeja darbību 2015.gadā

Pārskata periodā muzejs sagatavoja pieteikumu akreditācijai – muzeja darbības izvērtēšanas procesam, kura rezultātā muzejam uz pieciem gadiem tika piešķirts valsts atzīta muzeja statuss. Akreditācija tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību. Muzejs ir akreditēts līdz 2020.gada 21.septembrim.

​2015.gada septembrī muzejam tika nodota bijušā Sarkaņu pamatskolas ēka sadzīves un etnogrāfijas krājuma priekšmetu izvietošanai. Kopumā uz jaunajām telpām tika pārvietoti vairāk kā 4000 priekšmetu, kas tiks izvietoti atklātajās krātuvēs un būs pieejami apmeklētājiem, tādējādi sniedzot iespēju iepazīties ar novada kultūrvēstures vērtībām, spējot pievilcīgā un saprotamā veidā ieinteresēt apmeklētājus. Muzeja krājumu uz 2016.gada 1.janvāri veido 131246 krājuma vienības, t.sk. 90344  pamatkrājuma vienības.

Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 1165 vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 971 vienības. Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 10 priekšmeti par kopējo summu EUR 935. Muzeja krājums tiek komplektēts ar materiāliem, kas pēc iespējas daudzpusīgāk raksturo novada kultūrvēsturi, tā 2015.gadā krājums papildinājās ar nozīmīgiem ieguvumiem par meteoroloģijas un enerģētikas vēsturi, lauksaimniecības, sadzīves un amatniecības materiāliem no Barkavas un Sarkaņu pagastiem, komponistu V.Breģi, māksliniekiem A.Dembo, A.Bromultu u.c.

2015.gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva, dažādiem mērķiem – izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam izmantoti 12746, t.sk. digitālo attēlu izgatavošanai 3019 muzeja priekšmeti.

Turpināts darbs pie krājuma digitalizācijas, pārskata periodā muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus par 1293 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 17193 (13%) krājuma priekšmeti. Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2015.gadā finansiāli novērtētas 4216 vienības par kopējo vērtību EUR 69591,6, pavisam novērtētas 20409 vienības par kopējo vērtību EUR 804891.65.

Ar VKKF atbalstu 2015. gadā tika realizēts pastāvīgās ekspozīcijas „ Novada arheoloģija”   modernizācijas projekts. Tā rezultātā modernizēta un uzlabota pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” ar 10 informācijas tēmām sākot no 9.g.t.p.m.ē. - 17.gs.beigām, kas iekārtota atbilstoši mūsdienu mākslinieciskajām prasībām un tehnoloģiskajām iespējām, rezultātā iegūstot ar jauniem pētījumu materiāliem papildinātu, modernizētu ekspozīciju, kas ikvienam muzeja apmeklētājam atgādina par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi un veicina vēlmi šo mantojumu saglabāt nākamajām paaudzēm. Ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas autors ir mākslinieks un scenogrāfs Kristians Brekte,. Telpas remonta un elektroinstalācijas pārbūvi veica vietējais uzņēmums SIA „ Eglaines ”. Kopējās projekta izmaksas EUR 18218.41, t.sk VKKF finansējums EUR 12000 (71%).

Pārskata gadā muzejs sagatavoja 12 krājuma izstādes, nozīmīgākā no tām izstāde par latviešu strēlniekiem un 1.Pasaules karu. Minētajai tēmai tika sagatavots seminārs – lasījumi, kurā piedalījās Latvijas muzeju darbinieki, vēsturnieki, novada vēstures skolotāji. Muzejs sagatavoja un izdeva rakstu krājumu „Fotogrāfija kā laika liecinājums”. Veiktais pētniecības darbs apliecināja, ka muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus ieinteresējot un reizē izglītojot. 2015.gadā muzeja speciālisti strādāja pie 38 pētnieciskā darba tēmām, kā rezultātā izstrādāti un realizēti 15 tematisko izstāžu plāni, sagatavoti 26 referāti un raksti, 12 no tiem publicēti dažādos izdevumos.

Pārskata gadā muzejs turpināja pievilcīgas muzeja vides veidošanu apmeklētājiem, popularizējot muzeja krājumu un attīstot muzeja pakalpojumu klāstu. Daudzveidīgo tematisko pasākumu kopējais mērķis bija viens – vecināt ikviena muzeja apmeklētāja interesi par savas pilsētas, novada un valsts vēsturi, par novada un Latvijas mēroga māksliniekiem. Viens no apmeklētākajiem pasākumiem 2015.gadā - Muzeju nakts “Raiņa un Aspazijas pasta kaste” (1116 apmeklētāji). Turpinājās cikls senioriem, “Dzīves un mākslas krāsās”, tikšanās ar skolēniem, dažādu mākslas izstāžu atklāšanas, kas pulcēja vietējos iedzīvotājus un viesus no visas Latvijas, te atzīmējama  Žaņa Bezmera izstāde “Pieskares punkti aizgājušam laikam”, franču domātāja un mākslinieka Bernāra Sordē izstāde, Brektes ģimenes izstāde “Brektes cauri gadsimtiem. Veltījums Jāņa Brektes 95 gadu jubilejai”, mākslinieku Leitānu ģimenes izstāde “Gleznas, fotogrāfijas, rotas un citi stāsti” u.c.

2015.gadā muzejā tika atklātas 14 mākslas izstādes. Sadarbībā ar J.Simsona Madonas mākslas skolu tika sagatavota izstāde veltīta skolas 40.gadu jubilejai, kura ļāva atskatīties uz skolas absolventu radošo veikumu visas skolas pastāvēšanas vēsturē. . Liela atsaucība skolēnu grupu apmeklējumam guva Anitras Bērziņas darbu izstādei “Gaisma”, ar mākslinieces jaunākajiem darbiem. Tāpat apmeklētāju interesi piesaistīja Annas Aizsilnieces ( iepriekš pazīstama kā Ingrīda Zābere) izstāde, kur tika eksponēta mākslinieces tērpu kolekcija “Etnogrāfija”, parādot  tradicionālo kultūru un tās mantojumu jaunā un neierastā veidā.

2015.gadā norisinājās aktīva sadarbība ar pilsētas un novada izglītības iestādēm, lai tematiskajos pasākumos, radošajās aktivitāšu nedēļās un muzejpedagoģiskajās programmās iepazīstinātu skolēnus ar vēsturi, mākslu, kultūru, muzeju un valstiski nozīmīgiem notikumiem. Turpinājās iesāktā tradīcija, piedāvājot radošo un izzinošu aktivitāšu nedēļas. Lielāko atbalstu guva “Zinību nedēļa” no 1.-9.septembrim, kurā atraktīvā un dažādu uzdevumu veidā iepazīstināja ar skolas formu vēsturi (piedalījās 206 skolēni no pilsētas un novada skolām).

Sagatavotas vairākas  jaunas muzejpedagoģiskās programmas, veiksmīgākā,  apmeklētājus  piesaistoša -  radošā  programma “Uzcel savu Madonu” (veidota ar VKKF finansiālo atbalstu), kas veltīta Madonas deviņdesmitgadei. Spēle atraktīvā veidā iepazīstina gan lielus, gan  mazus ar pilsētas apbūves veidošanos.

Pārskata gada piedāvājums – 33 izstādes muzejā un 12 ārpusmuzeja izstādes, 43 tematiskie pasākumi, 74 muzejpedagoģiskās nodarbības, 11 lekcijas, 167 ekskursijas nodrošina sabiedrībai pietiekami daudzveidīgas iespējas iepazīties ar muzeju.

Aktīva izstāžu darbība nodrošināja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar 4 – 5 izstādēm mēnesī.

2015.gadā muzejs bija atvērts apmeklētājiem 353 dienas, apmeklējumu skaits -22650. Muzeja speciālisti nodrošina sabiedrībai savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumiem presē, mājas lapās www.madonasmuzejs.lv, www.madona.lv, www.muzeji.lv u.c., sižeti TV un Latvijas radio. Muzejs uzsācis aktīvu komunikācijai ar sabiedrību, izveidojot un uzturot lappuses sociālajos medijos twitter.com, facebook.com.

Papildus finansējuma piesaistei sagatavoti 6 projekti dažādām VKKF programmām un mērķprogrammām, atbalstīti 2 projekti par kopējo summu EUR 12900.

​Muzeja infrastruktūras uzlabošanā veikti elektrotīkla pārbūves darbi pastāvīgās ekspozīcijas telpā, nomainīti āra apgaismes ķermeņi muzeja teritorijā, iegādāti 10 plaukti ar 38 sekcijām  (EUR 3999) etnogrāfijas  un sadzīves krātuvei , iegādāts printeris, ugunsdzēšamie aparāti u.c.

Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras mantojuma nozīmību. 2015.gada muzeja darbības pārskats pieejams portālā www.kulturaskarte.lv

 25.05.2016.  Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore L.Zepa