Latviešu
Valoda: Latviešu

Par muzeju

Dibināts 1944.g. Muzejā vāc, glabā un eksponē materiālus par Madonas pilsētas un novada vēsturi, kultūru un mākslu. 1984.g. restaurēta no laukakmeņiem celtā bijušās Birżu muiżas klēts, tai piebūvētas plašas mākslas izstāżu zāles (Skolas ielā 10a). Apskatāma pastāvīga ekspozīcija par novada arheoloģiju. Latvijas vidējā un jaunākā akmens laikmeta plašākie atradumi nāk no Lubāna ezera apkārtnes Madonas novada austrumos. Muzejā regulāri ir skatāmas dażādas tematiskās un mākslas izstādes, vasaras periodā - novada etnogrāfisko materiālu kolekcija. Apmeklētājiem ir iespēja izmantot muzeja zinātnisko bibliotēku. Ekskursijas pa pilsētu un rajonu. 

Pastāvīgā ekspozīcija: 
Novada arheoloģija 
Akmens laikmeta apmetnes Lubāna ezera krastos 
Dzelzs laikmeta kapulauki

Adrese:
Izstāžu zāles: Skolas iela 10a, Madona, tālr.+ 371 648 23844, +371 26102225
Krājuma glabātuve: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV -4801, tālr. + 371 648 22491
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, tālr. +371 20221997

Ieejas biļešu cenas:

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs:

Lielajās zālēs:
 • Pieaugušajiem - € 1,00
 • Studentiem  - € 0,30
 • Skolēniem - € 0,20
Pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā, mazajā zālē:
 • Pieaugušajiem - € 0,50
 • Studentiem - € 0,30
 • Skolēniem  - € 0,20
 • Ģimenes biļete (4 – 6 cilvēki) - € 2,50
Muzeja bezmaksas apmeklējums
 • Trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm.
 • Pirmskolas vecuma bērniem.
 • Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem.
 • Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem.
 • Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas.
 • Latvijas muzeju darbiniekiem.
 • Novada pašvaldības sadarbības partneriem.
 • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.