Latviešu
Valoda: Latviešu

Noslēgusies viktorīna par Martu Bārbali

Datums: 20.02.2023 09:10
8 skatījumi
Atminoties Martu Bārbali un godinot dzejnieces daiļradi, tika izveidota viktorīna par viņas personīgo dzīvi un profesionālo darbību. Viktorīnā piedalījās 11 dalībnieki, trīs dalībnieki atbildēja uz visiem jautājumiem pareizi.
    Starp pareizo atbilžu iesūtītājiem tika izlozēts viens laimīgais, kas saņems pārsteiguma balvu. Šoreiz laimējās dalībniecei ar e-pasta adresi: indrabroka@... Ar uzvarētēju sazināsimies personīgi. Sirsnīgi pateicamies ikvienam viktorīnas dalībniekam, kas veltīja savu laiku un uzmanību.
    Publicējam viktorīnas jautājumus un atbildes uz tiem: 

1. Martas Bārbales pasē kā dzimšanas datums tika norādīts 1933.gada 8.februāris, tomēr viņas māte – Antonija Bārbale – teikusi, ka meita piedzimusi citā laikā. Kurā datumā piedzima M.Bārbale?
1933.gada 28.februārī. 

2. Kāds ir māju nosaukums, kurā piedzima Marta Bārbale?
“Skalbjudambji”. 

3. 1954.gadā žurnālā “Karogs” lasītāju vērtējumam tika nodots Martas Bārbales pirmais publicētais dzejolis. Kāds ir tā nosaukums?
“Dziesma”. 

4. 1952.gadā Marta Bārbale uzsāka studijas Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātē Vēstures un filoloģijas fakultātē, Latviešu valodas un literatūras nodaļā. Ar kuru no šiem dzejniekiem M. Bārbale studēja vienā kursā?
Ojāru Vācieti. 

5. 1957.gadā pēc Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes beigšanas Marta Bārbale uzsāka skolotājas un bibliotekāres darba gaitas kādā no Latvijas skolām. Kas tā ir par skolu?
Slokas 1.vidusskola. 

6. 1960.gadā tika izdots Martas Bārbales pirmais dzejoļu krājums “Zeme rūgst”. Tajā gadā M.Bārbales dzīvē notika vēl kāds svarīgs notikums. Kāds?
Uzņemšana Latvijas Padomju rakstnieku savienībā. 

7. Marta Bārbale strādāja par daiļliteratūras redaktori izdevniecībā “Liesma”. Ar kuru no zemāk norādītajiem rakstniekiem viņa strādāja pie viena rakstāmgalda šajā izdevniecībā?
Imantu Ziedoni. 

8. Kurā no šo izdevumu redakcijām – “Karogs”, “Literatūras Avīze”, “Literatūra un Māksla”, “Padomju Jaunatne” – nav strādājusi Marta Bārbale?
“Literatūras Avīze”. 

9. Martai Bārbalei ļoti patika zirgi, tāpēc viņas sestais dzejas krājums ieguva nosaukumu “Melni mani kumeliņi” (1975). Bērnībā M.Bārbale bija iemīļojusi kādu sirmu zirgu ar ļoti skaistu vārdu – kāds bija šī zirga vārds?
Vētra. 

10. Ar Martas Bārbales vārsmām daudz ir komponēts. Kurā no šo komponistu – Paula Dambja, Aldoņa Kalniņa, Ģederta Ramana –  daiļradēm nav ieskanējusies M.Bārbales dzeja?
M.Bārbales dzeja ir ieskanējusies visu triju augstākminēto komponistu daiļradē. 
Sabīne MIKA krājuma glabātāja