Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas vēsture laiku lokos

Datums: 25.05.2021 09:51
71 skatījumi
Šogad visu gadu atzīmējam Madonas pilsētas 95 gadi. Visu gadu tādēļ, ka svētki jāsvin katru dienu un, lai arī Madona ir jauna pilsēta, tai ir daudz vēsturisku stāstu un notikumu, kurus vērts pieminēt.
Ceļu darbi Rīgas ielā 1930. gadā, E.Zariņas foto. MNM17567
Ceļu darbi Rīgas ielā 1930. gadā, E.Zariņas foto. MNM17567
    Muzeja krājums glabā vērtības, kas vēsta par Madonas kā pilsētas vēsturi, tā arī Madonas kā apdzīvotas vietas vēsturi: no 6., 7.gadsimta, kad atrastas arheoloģiskās senlietas Madonas senkapos; ejot cauri t.s. zviedru laikiem, kad Madona kā apdzīvota vieta atzīmēta Kokneses – Alūksnes ceļa malā, pieskaroties muižas laikam, no kura līdz mūsdienām saglabājušās vairākas laukakmens muižas ēkas, rakstiskās liecības un fotogrāfijas līdz nonākam pie dzelzceļa izbūves cauri Madonai, kas ir sākums, lai no maz apdzīvotas vietas sāktu attīstīties topošā pilsēta.
    1921.gadā Madona iegūst miesta tiesības, bet 1926.gadā Madona kopā ar vēl divām pilsētām Latvijā – Ainažiem un Līvāniem – iegūst pilsētas tiesības.  Līdz ar miesta tiesību iegūšanu, sākās darbs pie apdzīvotās vietas apbūves plāna izstrādes un nākamās pilsētas plānu gatavo Zemkopības ministrijas ierēdnis Arnolds fon Maidels. 1923.gadā to apstiprina Biržu miesta domē, savukārt 1928.gadā pilsētas dome apstiprināja plānā nepieciešamās izmaiņas. 1923.gadā toreizējā miesta dome apstiprina pirmos ielu nosaukumus Madonas ielām: Rīgas, Lielā, Skolas, Baloža, Biržu, Avotu, Dārza, Poruka, Blaumaņa u.c. ielas. Vairākas no šīm ielām bija ļoti nozīmīgas pilsētas veidošanās vēsturē, tādēļ esam izveidojuši izstādi “Septiņas ielas laiku lokos” par Rīgas, Lielo, Poruka, Baloža, Blaumaņa, Skolas un Biržu ielām. Šie ir nosaukumi, kas ielām piešķirti 1923.gada 11. un 12.septembra miesta domes sēdē un izstādes ietvaros būs iespēja uzzināt, kuras mūsdienu ielas agrāk sauca par Lielo un Baloža ielu. Izmantojot muzejā esošās fotogrāfijas un plānus, palūkosim, kā šīs ielas laika gaitā mainījušās.
    Izstāde “Septiņas ielas laiku lokos” būs skatāma Skolas ielā pie Kultūras nama, atklājot to pilsētas svētku nedēļā.
    Līdz ar svētku mēnesi, muzeja speciālistu sagatavotās izstādes būs skatāmas arī  citās pilsētas vietās. Lai iepazītu  pilsētu dažādos vēsturiskos laika posmos, no 24.maija ikvienam ir iespēja apskatīt t.c. “Konzums” un Tiesu nama logo izveidoto seno fotogrāfiju izstādi “Reiz bija tā …” un viesnīcas logos mākslas krājuma izstādi “Lidojošās gaismas” ar Līgas Skariņas, Izabellas Krolles un Ineses Jakobi radītajiem darbiem.
    Pilsētas svētku ietvaros iedzīvotājiem būs divas dāvanas grāmatu veidā, jo esam iesaistījušies divu izdevumu sagatavošanā.  Abas grāmatas ir veltītas Madonai: vairāku autoru kopdarbs “Mana Madona”, pie kuras sagatavošanas iesaistījās muzeja speciālisti ar krājuma materiāliem, kā arī sagatavojot vienu no grāmatas nodaļām un krāsojamo grāmatiņu pašiem mazākajiem “Izzini un iepazīsti Madonu kopā ar Madikas”, lai radošā un izzinošā veidā iepazītu pilsētu senāk un tagad, izstaigājot dažādas pilsētas vietas un ēkas un iepazīstot dažādus simbolus.
   Lai radītu svētku noskaņojumu un varētu tikties ar pilsētniekiem pilsētas svētku ietvaros vēdināsim muzeja pūru un parādīsim dažādus muzeja priekšmetus, kas saistīti ar Madonas pilsētas vēsturi. Pūra vēdināšana un priekšmetu parāde notiks 5.jūnijā no plkst.11.00 – 18.00, bet tikai labos laika apstākļos.
    Aicinām sekot līdzi muzeja aktivitātēm un aktualitātēm muzeja mājas lapā http://www.madonasmuzejs.lv/?per_row[8136431]=2 un sociālajos tīklos: Facebook un Instagram. Dzimšanas dienas ietvaros dalīsimies ar stāstiem par pilsētu no muzeja krājuma.
Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja
    Ziņas foto: MNM18966.