Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs iesaistās kampaņā “Mērķē attīstībā!”

Datums: 29.10.2021 10:32
12 skatījumi
Madonas novadpētniecības muzejs, sadarbībā ar izstādes “Vienbil Divbil Trībil Trābil” radošās komandas autorēm un Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas jauniešiem iesaistās biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) organizētajā kampaņā “Mērķē attīstībā!”
    Kampaņas mērķis ir aktivizēt izpratni un rīcību Ilgtspējīgas attīstības mērķu jeb IAM ieviešanai. Laika posmā līdz šā gada 30.novembrim IAM darbnīcas norisinās 30 vietās Latvijā un Madonas muzejs ir viena no šīm vietām.
    IAM darbnīca ir vairāku pasākumu kopums, kas ved uz rīcību - atrisināt kādu problēmu vietējā kopienā. Ejot cauri trīs posmiem – Ieraugi! Atrodi! un Maini! – iedzīvotāji, organizācijas un pašvaldības tiek rosināti ieraudzīt savā kopienā esošās problēmas, un, sadarbībā ar citām ieinteresētajām pusēm, meklēt to risinājumus.
    28.oktobrī tiešsaistes platformā zoom notika pirmā diskusija, tikšanās ar 41 Madonas valsts ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas 10. – 12.klašu jaunieti un tikšanos vadīja muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde, kopā ar kolēģi, mākslas nodaļas vadītāju Elīnu Krupko un izstādes autori Zani Zajančkausku, savukārt Marija Krivošeina (arī izstādes autore) sūtīja video sveicienu.
    Tikšanās mērķis bija izstāstīt par kampaņas nozīmi un nepieciešamību, par Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un aktualizēt problēmjautājumu, kurā vēlamies strādāt un darboties kopā ar jauniešiem. Mums aktuālais jautājums ir bēgļi un patvēruma meklētāji, vēsturē un mūsdienās. Kopš septembra beigām muzeja mansardā eksponēta izstāde “Vienbil Divbil Trībil Trābil. Latviešu bēgļu nometnēs vākti skaitāmpanti”, kas vēsta par baltvācu vēsturnieka savākto mantojumu – vairāk kā 7000 skaitāmpantiem, ko vēsturnieks pierakstījis latviešu bēgļu nometnēs Vācijā. Izstāde aktualizē vēl kādu svarīgu jautājumu – tā vēsta par bēgļu dzīvi, ikdienu, iemesliem, kādēļ viņi aizceļoja prom no Latvijas un, kā bēgļi jutās svešā zemā. Turklāt tie ir stāsti, kurus vēsta trīs novadnieku piedzīvotais bēgļu gaitās: Ernas Ķikures (dzimusi Bērziņa, precējusies Mičela), Egila Kalmes (Jānis Ozoliņš) un Viļa Lapenieka dzīvesstāstiem. Ko mēs varam mācīties no vēstures? Kāda situācija ir šodien? Mēs varam vilkt paralēles ar mūsdienām, tikai šobrīd Latvija ir tā valsts, kurā ierodas bēgļi no citām zemēm. Kā Latvijas sabiedrība, kā Madonas jaunieši skatās uz šo problēmu? Kā jauniešus ietekmē patvērumu meklētāju stāsti, vai vispār ietekmē?
    Pirmajā diskusijā, noklausoties vēsturisko stāstu un tā sasaisti ar  mūsdienām, jaunieši pauda savu viedokli, ar ko viņiem asociējas bēgļi vai patvēruma meklētāji un kas ir tie jautājumi, uz kuriem jaunieši šajā kampaņā vēlas rast atbildes. Šo jautājumu ir daudz un tie apstiprina tikai to, ka jauniešiem interesē bēgļu jautājums, ka viņi vēlas aktīvi paust savu viedokli un vēlas būt sabiedriski aktīvi, lai kopā meklētu problēmas risinājumu. Lai arī sākumā tikai lokāli. Mēs vēlamies, lai pēc kampaņas jaunieši ar šiem risinājumiem, paveiktajiem rezultātiem iepazīstina citus savus skolas biedrus un runā ne tikai par bēgļu jautājumu, bet arī vairāk par IAM.
    Otrā diskusijas tikšanās, kurā uzklausīsim arī eksperta stāstu un jaunieši prezentēs sava izvēlētā darbības veida ideju, notiks 9.novembrī un arī šoreiz tiksimies tiešsaistes platformā Zoom.
    Noslēguma tikšanos esam ieplānojuši pēc 15.novembra, ar cerību, ka varbūt izdosies tikties klātienē un šī būs tā reize, kad jaunieši prezentēs sava aktuālā jautājuma risinājumu (video, intervija vai kāda spēle – aktivitātes veids ir pašu jauniešu rokās) un kopā izvērtēsim, vai esam ieguvuši atbildes uz jautājumiem, kas tika izdoti 28.oktobra Zoom diskusijā.
    LAPAS direktore Inese Vaivare skaidro kampaņas ideju: “Sabiedrībā daudz tiek runāts par dažādām problēmām, taču bieži tās paliek tikai sarunas bez rezultāta. LAPAS rudens akcijā, kas iecerēta kā pozitīvs impulss rīcībai dažādos līmeņos, vēlamies vērst uzmanību uz to, kā nepalikt tikai sarunās, bet sasniegt rezultātu. Kampaņas centrā ir cilvēks – pārmaiņu līderis savā organizācijā, kopienā, valstī un pasaulē. Katrs no mums ir šis cilvēks. Katram no mums ir iespēja rīkoties, lai veicinātu IAM ieviešanu, ko 193 valstis, un tajā skaitā arī Latvija, ir apņēmušās ieviest, lai mazinātu nabadzību, nevienlīdzību un sekmētu sabiedrības labklājību un planētas ilgtspēju. Mūsu katra gudra rīcība ir ieguldījums kopienas, valsts un planētas ilgtspējā. Tas, kurp mēs mērķējam savu rīcību, ietekmē visu planētu. Tādēļ aicinām – mērķē attīstībā!”
    Vairāk informācija par kampaņu: https://lapas.lv/lv/aif/iesaisties-kampana-merke-attistiba/.
    Pasākums tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”; Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kopprojekta un Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.

Sandra RUBENE Latvijas Platformas attīstības sadarbībai komunikācijas vadītāja
sandra.rubene@lapas.lv
Vietējais koordinators
Zane GRĪNVALDE Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja
zane.grinvalde@madona.lv