Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas muzejs aicina vēstures interesentus uz zinātniskajiem lasījumiem “Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problēmas.”

Datums: 18.11.2022 09:05
30 skatījumi
2022.gada 29.novembrī no plkst.10.00 – 14.15 tiešsaistes platformā ZOOM.
    Ik gadu Madonas muzejs pulcē kopā pētniekus no pašu muzeja, gan citiem muzejiem, kā arī no Latvijas augstskolām, lai dalītos ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem, kas skar ne tikai senāku laika periodu, bet arī neseno vēsturi. Covid pandēmija viesusi izmaiņas arī zinātnisko lasījumu norisē un pēdējos divos gados vēsturnieki strādājuši savās institūcijās, sagatavojuši pētījumus, par kuriem mazāk runāts. Tādēļ pēc divu gadu pārtraukuma, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas un respektējos pieaugošās degvielas cenas, aicinām tikties tiešsaistes platformā ZOOM.
     Zinātniskajos lasījumos piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslas institūta pētniece, Dr.Art Ieva Vītola, kura runās par nesenajiem atklājumiem pilskalnu pētniecībā, pievēršot uzmanību pilskalnu saglabāšanai un informācijas pieejamībai plašākā sabiedrībā. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr.Philol. Gatis Ozoliņš runās par aktuālu tēmu, kas saistās ar pilsētas naratīviem. Latvijas Nacionālā vēstures arhīva Cēsu zonālā valsts arhīva eksperte Mg.archi. Anda Opoļska pievērusies pētījumiem par nacionālo dokumentāro mantojumu, kas ir vēstures pētniecības avots. Savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslas institūta lietišķo pētījumu projektu vadītājs Mg.sc.soc. Gints Klāsons runās par mūsdienu muzeju apmeklētāju. Madonas novada bibliotēkas uzziņu lasītavas galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa sniegs ieskatu bibliotēkas un novadpētniecības jautājumos un aktualitātēs. Madonas muzeju pārstāvēs divi vēsturnieki: Mg.hist. Natālija Seļma, runājot par Dziesmu un deju svētku tradīciju pētniecības problēmām, aplūkojot tieši Madonas lokālo gadījumu, bet Mg.hist. Ilze Gaujēna noslēgs zinātniskos lasījumus ar nesenās vēstures pētniecības aktualitātēm un secinājumiem.
      Lai piedalītos zinātniskajos lasījumos kā klausītājs, nepieciešams aizpildīt pieteikumu šajā saitē: https://forms.gle/y7qTdxH3bbyRXVjT9 vai arī atsūtīt apstiprinājumu uz e-pastu zane.grinvalde@madona.lv.

                Zinātnisko lasījumu programma pieejama zemāk norādītajā dokumentā.          
                           Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja zinātniskie lasījumi
“Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problēmas"
2022.gada 29.novembrī
tiešsaistes platformā Zoom*
PROGRAMMA
10.00 – 10.15 Lasījumu atklāšana
                           Līvija Zepa, Madonas muzeja direktore
                           Agris Lungevičs, Madonas novada domes priekšsēdētājs
10.15 – 10.40 Pilskalns ainavā. Dažādas pieredzes un prakses pilskalnu pieejamības,
                          saglabāšanas un popularizēšanas jautājumos
                          (ar dažiem Madonas apkārtnes piemēriem)

                          Jautājumi un atbildes
                           Dr.art. Ieva Vītola, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts,
                           pētniece

11.05 – 11.30 Pilsētas naratīvi: par ko tie vēsta?
                           Jautājumi un atbildes
                           Dr.philol. Gatis Ozoliņš, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts,
                           pētnieks
11.30 – 11.55 Nacionālais dokumentārais mantojums - nesenās vēstures pētniecības avots
                           Jautājumi  un atbildes
                           Mg.archi. Anda  Opoļska Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu zonālā valsts arhīvs,
                           eksperte konsultante
11.55 – 12.20 Dziesmu un deju svētku tradīciju pētniecības problēmas. Lokālais piemērs
                           Jautājumi un atbildes
                           Mg.hist. Natālija Seļma, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs,
                           vēsturniece
12.20 – 13.00 Pusdienu pārtraukums
13.00 – 13.25 Muzeju apmeklētājs: vai mainījies pēdējā desmitgadē?
                          Jautājumi un atbildes
                           Mg.sc.soc. Gints Klāsons, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts,
                           lietišķo pētījumu projektu vadītājs
13.25 – 13.50 Bibliotēkas un novadpētniecība.
                          Jautājumi un atbildes
                           Sarmīte Radiņa Madonas novada bibliotēkas uzziņu lasītava, galvenā bibliotekāre
13.50. – 14.15 Nesenās vēstures pētniecības pieredze un secinājumi.
                           Jautājumi un atbildes
                           Mg.hist. Ilze Gaujēna, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs,
​                           vadošā pētniece
14.15 Noslēgums: jautājumi, atbildes, kopsavilkums 

*Zoom saite tiks nosūtīta dienu pirms konferences.
Lai pieteiktos Zoom saitei, aicinām aizpildīt anketu: https://forms.gle/y7qTdxH3bbyRXVjT9
Informācija: Ilze Gaujēna, e-pasts: ilze.gaujena@madona.lv, tālr. 26497406