Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas muzejs aicina darbā mākslas izstāžu kuratoru

Datums: 12.12.2023 14:20
6 skatījumi
Darbs muzeja Izstāžu zālēs.
MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS
Reģ.Nr.90009320220, Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV 4801

Aicina darbā: mākslas izstāžu kuratoru (prof.kods - 2621 05), ½ (puse) slodzes, uz nenoteiktu laiku.

Pienākumu apraksts:
 • Organizēt mākslas izstādes, tās iekārtot, veikt eksponātu atlasi, atbilstoši izstādes koncepcijai. Veidot izstāžu vizuālo noformējumu.
 • Sagatavot preses relīzes, ielūgumus, afišas. Organizēt izstāžu atklāšanas pasākumus, piedalīties citu muzeja pasākumu sagatavošanā un norisē.
 • Sagatavot izstāžu darba dokumentāciju.
 • Sagatavot un vadīt tematiskās, mākslas muzejpedagoģiskās programmas, izstrādāt tām interaktīvos materiālus.
 • Sniegt apmeklētājiem informāciju par muzeja piedāvājumu, savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un metodisko palīdzību mākslas jautājumos, vadīt ekskursijas izstādēs.
 • Ievadīt Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā informāciju par jauniegūtajiem un krājumā esošajiem mākslas priekšmetiem.
 • Izstrādāt projektus papildfinansējuma piesaistei.
  Prasības pretendentam:
  Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, racionāli un pastāvīgi organizēt savu darbu, prasme izmantot informāciju tehnoloģijas.
Atalgojums 460,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas.

 Iesniedzamie dokumenti: Motivācijas vēstule, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu ar norādi “Konkurss uz mākslas izstāžu kuratora amatu” iesniegt Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā (Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801, 311.kabinetā) vai iesūtīt uz e-pastu: muzejs@e-madona.lv līdz 2023.gada 29.decembrim plkst.16.00. Tālrunis informācijai: 26541110.

Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām!
Piesakoties pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai personāla atlases procesā 3 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:
-       Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
-       Papildu regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090.