Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas muzeja ceļojošās izstādes jūnijā

Datums: 05.06.2023 16:13
8 skatījumi
Vairākas izstādes jau ir aizceļojušas un ilgāku laiku būs apskatāmas Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”, Gaujasrēveļos, Mārcienā un Zasā. Citviet vēl notiks izstāžu maiņa, tāpēc sekojiet informācijai!
Izstādes “Lauku muzikanti Madonas novadā 20.gadsimtā” fragments. Madonas kurpnieks Pēteris Garais (1875 – 1951) ar vijolēm un to sagatavēm. 1939.gads. M.Brača foto. Madonas muzeja krājums. MNM 20691
Madonas novadā
Bērzaunes pagasta Sauleskalna bibliotēkā vēl jūnija sākumā apskatām izstāde “Latvijas Tautas frontes Madonas rajona nodaļai – 30”.

Mārcienas bibliotēkā
līdz jūlija beigām eksponēta izstāde “Celtnes un būvplāni Madonā”.

Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi”
(Ērgļu pagasts) līdz septembrim iespējams apskatīties izstādi “Lauku muzikanti Madonas novadā 20. gadsimtā”. Muzeja apmeklētāja Maija Meiere – Oša par šo izstādi rakstīja: “Te apskatāma arī iespējams sirsnīgākā izstāde par lauku muzikantiem, kas ne tikai muzicēja, bet bieži paši sev meistaroja instrumentus. Piemēram, Madonas kurpnieks Pēteris Garais brīvā brīdī taisīja vijoles”. 

Gulbenes novadā
Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkā līdz septembrim var apskatīties Dziesmu svētku vēsturei veltītu izstādi “Gaisma līgo Latvijā”. 

Jēkabpils novadā
Vēl jūnija pirmajā pusē Jēkabpils novada Krustpils bibliotēkā eksponēta izstāde par tūrisma vēsturi “Apceļo dzimto zemi”. 

Zasas bibliotēkā līdz augustam aplūkojama izstāde “Iedzēniem -85: stādīt dārzu, ticēt rītdienai”. 

Talsu novadā
Izstāde “Kalendāri” joprojām atrodas Kurzemē. Līdz 20.jūnijam tā eksponēta Talsu novada Stendes bibliotēkā

Attēlā: Izstādes “Lauku muzikanti Madonas novadā 20.gadsimtā” fragments. Madonas kurpnieks Pēteris Garais (1875 – 1951) ar vijolēm un to sagatavēm. 1939.gads. M.Brača foto. Madonas muzeja krājums. MNM 20691 
Laimdota IVANOVA vēsturniece