Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas muzeja ceļojošās izstādes augustā

Datums: 01.08.2023 08:24
6 skatījumi
Augustā Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja sagatavotās izstādes aplūkojamas Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi”, Cesvainē, Gaujasrēveļos, Mārcienā, Spunģēnos un Zasā.
Madonas novadā 

Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi” līdz septembrim iespējams apskatīties izstādi “Lauku muzikanti Madonas novadā 20.gadsimtā” un iejusties zaļumballes noskaņās. 

Cesvaines tūrisma centrā līdz septembrim aplūkojama izstāde “Aktierim, režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem 100”.

Mārcienas bibliotēkā līdz septembra beigām eksponēta izstāde “Apceļo dzimto zemi”.

Gulbenes novadā 

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkā līdz septembrim var apskatīties Dziesmu svētku vēsturei veltītu izstādi “Gaisma līgo Latvijā”.

Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novada Krustpils bibliotēkā līdz mēneša beigām eksponēta izstāde “Par skolu jaunatnes dziesmu svētku vēsturi un Haraldu Medni”. 

Zasas bibliotēkā līdz septembra beigām aplūkojama izstāde “Jubileju gads/Raiņa lugai “Zelta zirgs” – 110”. 

Attēlā: No izstādes “Apceļo dzimto zemi”: Mārcienas linu fabrikas kolektīvs. 1920. – 1930.gadi. Foto autors nezināms. Madonas muzeja krājums. MNM13672 
Laimdota IVANOVA vēsturniece