Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas muzejā izstrādāta aizraujoša un izzinoša muzejpedagoģiskā programma “Kas ir pilsētbūvniecība”

Datums: 07.01.2020 08:26
33 skatījumi
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas skolas somas satura radīšana muzejos” projekta ietvaros Madonas muzeja speciālisti 2019.gadā, sadarbībā ar piesaistītiem ekspertiem un skolēniem, izstrādājuši izzinošu un saistošu muzejpedagoģisko programmu “Kas ir pilsētbūvniecība?” nodarbību bloku.
    Kas ir pilsētbūvniecība? Kādēļ pilsētai ir nepieciešams apbūves plāns? Ko pēc apbūves plāna var uzzināt par pilsētbūvniecības vēsturi? Kā veidojusies Latvijas pilsētu apbūves vēsture un kāds ir Madonas apbūves stāsts? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes piedāvā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ar sagatavoto nodarbību bloku “Kas ir pilsētbūvniecība?”.
    Nodarbību bloks ir daudzveidīgs un sastāv no trīs interaktīvām un izzinošām muzejpedagoģiskām programmām, sniedzot iespēju skolēniem, neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma un interesēm, izvēlēties piemērotāku programmu. “Uzcel savu Madonu” spēles veidā, iesaistot pilsētas celtniecībā ikvienu dalībnieku, stāsta par Madonas apbūves vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Programma piemērota 1. – 12.klašu skolēniem. “Kas ir pilsētbūvniecība” piemērota 6. – 9.klašu skolēniem. Izmantojot dažādu veidu apbūves plānus un piemērojot nodarbību 6. – 9.klašu vēstures vielai, skolēniem ir iespēja uzzināt par pilsētbūvniecības pamatprincipiem, par apbūves plānu un dažādu noteikumu nepieciešamību, apbūvējot pilsētu. Piemēram, 6.klases skolēni pilsētas apbūves pamatprincipus salīdzina ar latviešu zemnieku sētu veidošanas pamatprincipiem. Savukārt ceļojumu lāde jeb soma “Kā būvēta Madona” piedāvā 1. – 12.klašu skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem iepazīt Madonas pilsētu, sekojot norādēm apbūves plānā, pildot izzinošus uzdevumus, meklējot atbildes pilsētvidē un salīdzinot vēsturiskas Madonas vietas un celtnes ar mūsdienām.
    Visu šo programmu mērķis ir saistošā veidā stāstīt par pilsētbūvniecības vēsturi, apkārtējo vidi, radot izpratni par nepieciešamību pēc plāna un noteikumiem. Programmas veicina piederības sajūtu savai pilsētai un stiprina pilsētas un valstisko pašapziņu, rosinot uzzināt par valstij un pilsētas attīstībai nozīmīgiem notikumiem, kas ietekmējuši konkrētās vietas attīstību. 
    Trīs lieliskas iespējas, kā iepazīt pilsētbūvniecības pamatprincipus, konkrētas pilsētas – Madonas vēsturi un iegūtās zināšanas piemērot savas dzīvesvietas izzināšanā. Lai pieteiktos muzejpedagoģiskajām programmām, aicinām zvanīt uz tālr.  64823844 vai 26102225.
                Projekts veidots, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas Skolas somas satura radīšana muzejos” atbalstītajam projektam “Muzejpedagoģiskā programma “Kas ir pilsētbūvniecība””. 
                                Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja