Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas arhitektam, pilsētbūvniekam Augustam Apinim 90

Datums: 17.02.2023 20:23
3 skatījumi
Mēs katrs vēlamies dzīvot skaistā un labiekārtotā pilsētā, ar sakārtotu infrastruktūru, pilsētas laukumiem un skvēriem, ar telpu ikvienam – skolēniem, ģimenēm ar bērniem, uzņēmējiem, ierēdņiem u.t.t. Vietu un celtnēm, kur strādāt, mācīties, atpūsties un ar ko lepoties.
    Iepazīstot novadnieka, arhitekta Augusta Apiņa dzīvesgājumu, pilsētas labiekārtošana bija viens no viņa galvenajiem darbiem un savā ziņā iepriecinājums, skatoties, kā laika gaitā pilsētvide mainījusies.
    Augusts Apinis dzimis 1933.gada 17.februārī. 1950.gadu sākumā studējis Latvijas Universitātē (toreiz nosaukums P.Stučkas  Latvijas valsts universitāte). 1960.gadā absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā arhitekts. Pēc absolvēšanas divdesmit divus gadus viņš strādāja Madonas rajona Starpkolhozu celtniecības organizācijā (SCO) par projektētāju, projektu – tāmju grupas vadītāju, būvdarbu vadītāju, ražošanas, plānu daļas vadītāju, vecāko ekonomistu, inženieri – komplektētāju.
    No 1982.gada līdz 1991.gadam viņš bija Madonas rajona izpildkomitejas Komunālās nodaļas vadītājs, pēc tam četrus gadus Madonas rajona izpildkomitejas, vēlāk Madonas rajona padomes Celtniecības un kapitālā remonta nodaļas galvenais speciālists un Tautsaimniecības nodaļas vadītājs. 1995.gadā Augusts Apinis sāka strādāt par Madonas rajona padomes Attīstības nodaļas galveno speciālistu.
    Kopš 1994.gada Augustam Apinim bija sava projektēšanas privātprakse. Viņa vadībā izstrādāti un realizēti vairāki novada tehniskie projekti: Lubāna mitrāja informācijas centra ēka, metāla konstrukcijas Degumnieku pamatskolas malkas novietnei Ošupes pagastā, Madonas pilsētas kapu paplašināšanai un labiekārtošanai, Gaiziņkalna dabas parka taku izbūvei Gaiziņkalnā pie Talejas ezera. Augusts Apinis ir arī Saieta nama tehniskā projekta autors un projekta vadītājs (2009).
     A.Apinis interesējās par dažādo būvmateriālu un izstrādājumu pielietojumu daudzveidību, kas svarīgi būvdarbu kvalitātes ievērošanā un uzlabošanā. Viņš savulaik teicis “Mani uztrauc, ka būvniecības nozarei nav vienotas vadības. Tāpat man šķiet, ka apstākļos, kad trūkst kvalificētu speciālistu, svarīgi būtu organizēt un izdot rokasgrāmatu būvdarbu vadītājiem, meistariem, dažādu specialitāšu būvstrādniekiem, kura būtu ar praktiskiem padomiem, būvnormatīviem, viegli saprotamiem, vienkāršiem konstrukciju aprēķinu paraugiem un citām būvniecībā nepieciešamām lietām.”
     Madonas muzeja krājumā nodota plaša Augusta Apiņa radīto darbu kolekcija, kas tapusi kā vaļasprieks – koka karotes un citi kokā grebti priekšmeti, māzeru kolekcija, kā arī savā laikā zīmēti zīmējumi, kas atainojuši 20.gadsimta 50.gadu modi, sadzīvi, aktualitātes.     
            Augusts Apinis miris 2016.gada 27.janvārī.
Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja