Latviešu
Valoda: Latviešu

MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS

Reģ.nr. 90009320220
Adrese: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: +371 64822480
Fakss: +371 64822481
E-pasts: muzejs@e-madona.lv

Kontakti

Direktore Līvija ZEPA
Tālrunis: +371 64822480
E-pasts: muzejs@e-madona.lv
 
Vadošais pētnieks Ilze GAUJĒNA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: ilze.gaujena@madona.lv
 
Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Rita MEDNE
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: rita.medne@madona.lv

Vēsturnieks Laimdota IVANOVA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: laimdota.ivanova@madona.lv

Vēsturnieks Reinis AUZIŅŠ
Tālrunis: +371 64822483
E-pasts: reinis.auzins@madona.lv


Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.


Galvenā krājuma glabātāja Laima GARĀ

Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: laima.gara@madona.lv

Krājuma glabātāja Sabīne MIKA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: sabine.mika@madona.lv

Krājuma glabātāja Sarkaņos Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 20221997
E-pasts: inese.sudare@madona.lv

Vēsturnieks Natālija SEĻMA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: natalija.selma@madona.lv

Restaurators Marta JAKUŠKINA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts:  marta.jakuskina@madona.lv

IZSTĀŽU ZĀLES, SKOLAS IELA 10A, MADONA,

Tālr. 64823844, 26102225. E-pasts: izstazuzales@madona.lv

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane GRĪNVALDE
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  zane.grinvalde@madona.lv

Mākslas nodaļas vadītāja Elīna KRUPKO
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  elina.krupko@madona.lv

Mākslas izstāžu kuratore Linda BAKMANE
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
​E-pasts:  
linda.bakmane@madona.lv

H.Medņa kultūrizglītības centra
dziesmusvētku skola

"Dzintari", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825
Tālr. 28080668. E-pasts: kintija.krastina@madona.lv

Dziesmusvētku skolas vadītāja Kintija KRASTIŅA
Tālrunis: +371 28080668
E-pasts:  kintija.krastina@madona.lv

DATU AIZSARDZĪBA

Datu aizsardzības speciālists
Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416
E-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Datu aizsardzības speciālists
Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550
E-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

Darba Laiks

Izstāžu zāles

Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801
 
Darba laiks:
Otrdien 10.00 - 17.00
Trešdien 10.00 - 18.00
Ceturtdien 10.00 - 17.00
Piektdien 10.00 - 17.00
Sestdien 10.00 - 16.00
Svētdien 10.00 - 16.00
Pirmdiena - brīvdiena

MUZEJA KRĀJUMS

Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

Darba laiks:
Pirmdien 08.00 - 17.00
Otrdien 08.00 - 17.00
Trešdien 08.00 - 17.00
Ceturtdien 08.00 - 17.00
Piektdien 08.00 - 17.00
Sestdien - brīvdiena
Svētdien - brīvdiena