Latviešu
Valoda: Latviešu

MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS

Reģ.nr. 90009320220
Adrese: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: +371 64822480, 26541110
E-pasts: livija.zepa@madona.lv
Ekskursijas, nodarbības - tālr.64823844
​​

Kontakti

Direktore Līvija ZEPA
Tālrunis: +371 64822480, 26541110
E-pasts: livija.zepa@madona.lv
 
Vadošais pētnieks Ilze GAUJĒNA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: ilze.gaujena@madona.lv
 
Kultūrvēstures nodaļas vadītājs Reinis AUZIŅŠ
Tālrunis: +371 64822483
E-pasts: reinis.auzins@madona.lv

Vēsturnieks Laimdota IVANOVA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: laimdota.ivanova@madona.lv

Vēsturnieks Gunta STRODE
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: gunta.strode@madona.lvPieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : livija.zepa@madona.lv

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.


Galvenā krājuma glabātāja Laima GARĀ

Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: laima.gara@madona.lv

Krājuma glabātāja Sabīne MIKA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: sabine.mika@madona.lv

Krājuma glabātāja Sarkaņos Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 20221997, 26579716
E-pasts: inese.sudare@madona.lv

Vēsturnieks Natālija SEĻMA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: natalija.selma@madona.lv

Restaurators Marta BODNIECE
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts:  marta.bodniece@madona.lv

IZSTĀŽU ZĀLES, SKOLAS IELA 10A, MADONA,

Tālr. 64823844, 26102225. E-pasts: izstazuzales@madona.lv

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane GRĪNVALDE
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  zane.grinvalde@madona.lv

Mākslas nodaļas vadītāja Elīna KRUPKO
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  elina.krupko@madona.lv

Mākslas izstāžu kurators Katrīna STAFECKA
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  katrina.stafecka@madona.lv

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve

Kalna iela 2, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870
Tālr. +371 20221997, 26579716

Krājuma glabātāja Sarkaņos Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 26579716
E-pasts: inese.sudare@madona.lv

​H.Medņa kultūrizglītības centrs
dziesmusvētku skola

"Dzintari", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825
Vadītāja Santa JAUJENIECE
Tālrunis: +371 28080668

E-pasts: santa.jaujeniece@madona.lv

Muzejpedagogs-izglītojošā darba speciāliste Zane KUMSĀRE
Tālrunis: +371 28080668

E-pasts: zane.kumsare@madona.lv
​​

DATU AIZSARDZĪBA

Datu aizsardzības speciālists
Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416
E-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Datu aizsardzības speciālists
Liene Vegnere, tālr.: +371 67419000
E-pasts: liene@grubesbirojs.lv

Darba Laiks

Izstāžu zāles

Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801
 
Darba laiks:
Otrdien 10.00 - 17.00
Trešdien 10.00 - 18.00
Ceturtdien 10.00 - 17.00
Piektdien 10.00 - 17.00
Sestdien 10.00 - 16.00
Svētdien 10.00 - 16.00
Pirmdiena - brīvdiena

Haralda Medņa kultūrizglītības centrs
​Dziesmusvētku skola

"Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825

Darba laiks:
Pirmdiena   - BRĪVS
Otrdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma
Trešdiena - 10.00 - 17.00
Ceturtdiena  - 10.00 - 17.00
Piektdiena   - 10.00 - 17.00
Sestdiena    - 10.00 - 16.00
Svētdien - pēc iepriekšēja pieteikuma tālr.28080668.

MUZEJA KRĀJUMS

Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

Darba laiks:
Pirmdien 08.00 - 17.00
Otrdien 08.00 - 17.00
Trešdien 08.00 - 17.00
Ceturtdien 08.00 - 17.00
Piektdien 08.00 - 17.00
Sestdien - brīvdiena
Svētdien - brīvdiena

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos 

Sarkaņu skola, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870

Darba laiks: 
Pirmdien - BRĪVS
Otrdien 08.00 - 17.00
Trešdien 08.00 - 17.00
Ceturtdien 08.00 - 17.00
Piektdien 08.00 - 17.00
Sestdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma
mob.tālr. ​26579716