Latviešu
Valoda: Latviešu

Jaunieguvumi Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Datums: 25.01.2022 16:29
13 skatījumi
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālisti, domājot par bagātīgu un daudzpusīgu krājumu, vāc un glabā materiālus, kas sniedz ziņas par kultūru, literatūru, mākslu, sportu, novadniekiem un cilvēkiem, kas šeit ir darbojušies, no senākajiem laikiem līdz pat mūsu dienām.
    Mūsu rūpju lokā vienmēr ir bijušas primāras liecības par Madonas novada vēsturi. Muzeja krājums ir saistošs pētnieciskos un izglītojošos nolūkos, tas tiek eksponēts izstādēs un ekspozīcijās.
    2021.gadā Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājums tika papildināts ar 564 vienībām.
    Tika iegūtas Liezēres Avotiņu kapulauka senlietas, kas ir ļoti būtisks papildinājums muzeja arheoloģijas kolekcijā. Tās ir iekļautas muzeja krājumā meža darbu plānošanas kļūdas dēļ, kā rezultātā bija bojāts valsts kultūras piemineklis. Arheoloģijas lietu pamatā ir iegūtas rotaslietas: gredzeni, aproces, krellītes, zvārguļi, vainagu fragmenti, saktas; darba rīki – naži, šķēpa gals; ādas un audumu fragmenti. Šiem priekšmetiem ir nepieciešama vēl dziļāka izpēte. Iespēja arheoloģijas pētniekiem iegūt jaunas liecības par cilvēku pagātni.
    ​Foto un dokumentu kolekcija tika papildināta ar dažādām fotogrāfijām un dokumentiem par dažādām tēmām. Muzejam dāvātas fotogrāfijas par Madonā plaši pazīstamo fotogrāfu Jāni Glīznieku un viņa ģimeni, Krēmeru dzirnavām un bērzauniešu Greiziņu ģimeni. Par ļaudoniešiem – brāļiem agronomu Jāni Leju-Lejiņu un slaukšanas aparāta Gosma izgudrotāju Kārli Leju un viņu ģimenēm –, kas ir interesants atklājums arī muzeja speciālistiem. Papildinātas tēmas par Madonā un tās apkārtnē kādreizējiem tehnikas un ēdināšanas uzņēmumiem, kas tika izveidoti un darbojās padomju laikā. Iegūti arī fotoattēli par Meirānu muzikantu Jāni Gavaru un rakstiskie materiāli par Madonas kinoteātri.
    Papildināta etnogrāfisko priekšmetu kolekcija, kas liecina par tautas sadzīvi un kultūru vēsturiskā attīstībā. Iegūto priekšmetu kopums ietver gan iedzīvē nepieciešamus priekšmetus, gan profesionālus rīkus un amatnieku ražojumus. Liela daļa no šīs priekšmetu kolekcijas jaunieguvumiem ir biškopības rīki un piederumi, kas ir datējami sākot no 20.gs. vidus, un piena produktu uzglabāšanas tvertnes un iepakojumi, kas parāda tā laika šāda tipa priekšmetu dažādību.
    Liels materiālu klāsts iegūts par Sarkaņu pagasta un pamatskolas vēsturi. Fotogrāfijas, dokumenti un pieraksti satur informāciju par notikumiem un dzīves ritmu pagastā padomju periodā. Iegūtie Sarkaņu skolas mācību līdzekļi parāda skolu nodrošinājumu, kas bija pieejams Madonas pilsētas un rajona skolās, konkrētajā laika posmā. Skolas karogs un Oskara Kalpaka portrets mākslinieka Māra Šķēla izpildījumā ir liecības par Meirānu Kalpaka pamatskolu, kas slēgta lauku skolu reorganizācijas rezultātā.
    Tika papildināta arī mākslas kolekcija ar Izabellas Krolles keramiku, Ingunas Irbes-Krolles un Ernas Dzelmes grafikām, novadnieku Jāņa Maršāna un Paula Duškina akvareļiem, kā arī ar Bruno Artmaņa gleznu, kurā attēlota skaista Madonas pilsētas ainava. Madaras Māras Irbes gleznas “Atgriežas pie sevis” ir tikai otrais diptihs plašajā muzeja mākslas krājumā.
    ​Muzeja krājums ir bagātinājies ar medicīnas materiāliem. Iegūtie materiāli – fotogrāfijas par Varakļānu un Ļaudonas slimnīcām un to personālu, aizpildāmās veidlapas – vēsta par Madonas novada slimnīcu vēsturi. Madonas slimnīca, kārtojot noliktavas telpas, ir nodevusi muzejam lietiskos priekšmetus – ķirurģiskos un operāciju instrumentus, laboratorijas traukus u.c. Priekšmeti bija aplūkojami izstādē “Madonas slimnīcai – 90. No tevis jau neprasa daudz – no tevis prasa visu”. Slimnīca pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi vairākas pārmaiņas un ir kļuvusi par būtisku pilsētas un novada sastāvdaļu.
    Plašā un apmeklētāju iecienītā tekstiliju kolekcija tika papildināta ar diviem tautas tērpiem, kas darināti 20.gs. 2.pusē. Iegūtas Madonas ģimnāzijas skolēnu formas, milicijas formas tērpi un dūraiņi. Un neparasti bēru ceremonijas atribūti – dvieļi zārka laišanai kapā.
    Muzejs aicina iedzīvotājus pievienoties mūsu novada vēstures veidošanā un krājuma papildināšanā, pārskatot savus arhīvus. Tās var būt fotogrāfijas, sadzīves priekšmeti, vēstules, tekstilijas un citi priekšmeti. Iespējams, tas būs vērtīgs ieguvums muzejam!
    Muzeja jauniegūtos priekšmetus ir iespējams aplūkot Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā www.nmkk.lv .  
Natālija SEĻMA vēsturniece