Latviešu
Valoda: Latviešu

Ilggadējam Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministram Leonam Vītolam – 90

Datums: 16.02.2021 13:53
47 skatījumi
Šogad Liezēres pagasta “Blukās” dzimušajam mežkopim, ministram, medniekam, grāmatas “Es mācēju ģēģerēt” autoram, ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotajam Leonam Vītolam (1931.gada 18.februāris - 2005.gada 9.aprīlis, Rīga) – 90.
Leons Vītols atpūtas brīdī
Leons Vītols atpūtas brīdī
    „Kad Maskava pieprasīja palielināt koksnes sagādes apjomus no Latvijas mežiem, tad Meža ministrija, Meža fakultāte, Meža zinātnieki apbrīnojamā vienprātībā nolēma – tai rokai jānokalst, kas parakstīs lēmumu par ciršanas vecuma samazināšanu. Tava roka nenokalta, Latvija bija vienīgā no visām impērijas republikām, kur netika samazināts cirtmets. Tevi cienīja visi, ne tikai meža darbinieki. Tu biji vienīgais ministrs, kas tolaik uzdrīkstējās runāt latviski no tribīnes, ja klausītājos bija kaut viens latvietis.” (No Pētera Zālīša runas Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšanā Leonam Vītolam 2003. gadā).
    Leons Vītols dzimis 1931.gada 18.februārī Liezēres pagasta Blukās. 1955.gadā beidzis LLA Mežsaimniecības fakultāti kā inženieris – mežkopis. No 1956. līdz 1961.gadam strādājis Cesvaines, Daugavpils MRS Līksnas un Aizputes mežniecībā. 1961. – 1962.gadā - meža atjaunošanas un apsardzības daļas priekšnieks, no 1962. līdz 1965.gadam - LKP instruktors rūpniecības un transporta daļā.
    Leons Vītols no 1971. līdz 1988.gadam bija mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrs, līdz 1990.gadam - Mežsaimniecības ražošanas apvienības ģenerāldirektors. Ar viņa atbalstu izveidots Gaujas nacionālais parks un Teiču rezervāts, paplašināta Slīteres un Grīņu rezervāta platība, kā arī uzbūvēts vērienīgs meža zinātnes un ražošanas centrs Salaspilī. L.Vītols ir bijis  SIA „Latvijas Mežs” prezidents,  Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētājs LLA Mežsaimniecības fakultātē. Viņš bija  arī ilggadīgs mednieks, un paveikto darbu kontā ir arī  grāmata „Es mācēju gēģerēt”.
    Par Leonu Vītolu stāstām arī Madonas muzeja 2018. gadā atvērtajā virtuālajā ekspozīcijā "100 Madonas novada personības".

Attēli no Vītolu ģimenes arhīva. Ziņas attēls: Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe –Freiberga pasniedz Leonam Vītolam Triju Zvaigžņu ordeni. 2003.gads 
Laimdota IVANOVA vēsturniece