Latviešu
Valoda: Latviešu

Iespēja noskatīties ierakstu zinātniskie lasījumi “Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problēmas”

Datums: 08.12.2022 08:53
7 skatījumi
2022.gada 29.novembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs tiešsaistē organizēja zinātniskos lasījumus “Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problēmas”. Piedāvājam novadpētniekiem, vēstures un kultūras mantojuma interesentiem zinātnisko lasījumu video ierakstu.
    Šajos lasījumos piedalījās atmiņu institūciju – muzeja, bibliotēkas, arhīva speciālisti, Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieki.              

                Pirmajā daļā - https://youtu.be/hRW47dZ0BJw piedalās:
  • Mākslas doktore Ieva Vītola, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētniece - "Pilskalns ainavā. Dažādas pieredzes un prakses pilskalnu pieejamības, saglabāšanas un popularizēšanas jautājumos (ar dažiem Madonas apkārtnes piemēriem)".
  • Filozofijas doktors Gatis Ozoliņš, Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks - "Pilsētas naratīvi: par ko tie vēsta?".
  • Arhīvistikas maģistre Anda Opoļska Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu zonālā valsts arhīva eksperte konsultante - "Nacionālais dokumentārais mantojums - nesenās vēstures pētniecības avots".
  • Vēstures maģistre Natālija Seļma, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturniece - "Dziesmu un deju svētku tradīciju pētniecības problēmas. Lokālais piemērs".
                Otrajā daļā - https://youtu.be/4nDTqwYueDI piedalās:
  • Sociālo zinātņu maģistrs Gints Klāsons, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts, lietišķo pētījumu projektu vadītājs - "Muzeju apmeklētājs: vai mainījies pēdējā desmitgadē?"
  • Sarmīte Radiņa, Madonas novada bibliotēkas uzziņu lasītava, galvenā bibliotekāre - "Bibliotēkas un novadpētniecība."
  • Vēstures maģistre Ilze Gaujēna, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vadošā pētniece - "Nesenās vēstures pētniecības pieredze un secinājumi."
                Liels paldies referentiem par atsaucību un profesionālismu referātu sagatavošanā un prezentācijā!
Tiešsaistes lasījumu veidoti sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību, kas nodrošināja tehnisko atbalstu Zoom platformā.
                Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja