Latviešu
Valoda: Latviešu

Fotogrāfes E.Zariņš, M.Grass, O.Zers un citas

Datums: 15.08.2019 16:11
26 skatījumi
Lai palīdzētu Latvijas fotogrāfijas muzejam, kur uzsākta pētniecība un darbs pie izstādes sagatavošanas par sievietēm – fotogrāfēm, arī Madonas muzejā pārskatījām fotogrāfu veikumu. Aicinām arī lasītājus pārskatīt vēl saglabājušos vecos fotoalbumus - varbūt ieraugāt fotogrāfijas, kam autores ir kāda no rakstā minētajām fotogrāfēm.
Madonā
 “Foto E.Zariņš Madonā” un  “Foto  E.Zariņš Madonā, Lazdonas ielā 4” - tādi spiedogi ir fotogrāfijām, kuru autore ir Ērika Zariņa (dz. Belova). Dzimusi Valmierā 1897.gada 29.augustā. Viņa bija fotogrāfe Pļaviņās, bet no 1930.gada līdz 1944.gadam dzīvoja un strādāja Madonā. Sākotnēji viņa darbojās Rīgas ielā 1, pēc tam Lazdonas ielā 4. Viņa ir visplašāk pārstāvētā fotogrāfe muzeja krājumā. Ap simts trīsdesmit Ē. Zariņas fotogrāfijas sniedz priekštatu par Madonas dramatiskā kolektīva iestudējumiem 1930.gados, viņa fotografējusi arī citus pasākumus, portretus, skolēnu grupas. Viņas vīrs Jānis Zariņš bija ugunsdzēsējs, un fotoattēlos ir iemūžināti gan viņa darba kolēģi, gan arī kāds ugunsgrēks. Par vīra līdzdalību fotografēšanā precīzi nav zināms, bet kādam muzejā nonākušajam viņu dubultportretam pierakstīts, ka abi ir Madonas fotogrāfi. Dēls Valfrīds Otrā pasaules kara peripetijās nonāca Vācija, pēc tam -  ASV. 1960.gadu otrā pusē arī Ērika Zariņa ar vīru uz turieni izceļoja, kur mira 1968.gada 31.oktobrī.

Ļaudonā
Jau vairāk kā pirms simts gadiem darba atļauja fotografēšanai bijusi Otīlijai Cerai (O.Zers) Ļaudonā (1912).  Bet spiedogi M.Grass, Ļaudonā un Fotografija M.Grass Ļaudonā uz vairākām krājuma fotogrāfijām vēsta par M.Grases darbošanos. Viņas fotogrāfijās, kas datētas aptuveni no 20. gadsimta sākuma līdz 30.gadiem, redzam Ļaudonas, Sāvienas un Saikavas iedzīvotājus. Savukārt kādā Jāņa Andersona (1892 – 1964) fotoattēlā, datētā ap 1913.gadu, skatām Ļaudonas puses cilvēkus, kas bija aizrāvušies ar fotografēšanu. Deviņu fotografēšanas entuziastu grupā ir arī divas dāmas. Ļaudonas “Kaļpos”, Edes un Andža Aizpurvu ģimenē 1896.gadā piedzima meita Marta, vēlākā fotogrāfe Marta Pļaviņa. Viņa mācījās pie fotogrāfes Grases, pēc tam – Rīgā un vēlāk atvēra savu fotodarbnīcu Skrīveros, kur nodzīvoja līdz mūža beigām 1959.gadā. Bagātīgā fotogrāfes M. Pļaviņas stikla plašu negatīvu kolekcija glabājas Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā.

Kalsnavā, Vestienā un citviet
Darba atļauja fotografēšanai bijusi Jevdokijai Podniecei Ērgļu pareizticīgo draudzes skolā (1901) un  Emīlijai Baņukalnei Bērzaunes “Stradēnos” (1904).  No pagājušā gadsimta 20.gadu beigām  Kalsnavas “Martiņēnos” darbojās Lote Vilnīte, bet Vestienā – Emma Mebalde. Muzeja krājumā ir arī vairāki viņu fotografētie attēli. Aicinām arī lasītājus pārskatīt vēl saglabājušos vecos fotoalbumus - varbūt ieraugāt fotogrāfijas, kam autores ir kāda no rakstā minētajām fotogrāfēm.
Laimdota IVANOVA vēsturniece

Foto no Madonas muzeja krājuma: Ērika Zariņa ar vīru Jāni un dēlu Valfrīdu. 1930.gadu otra puse