Latviešu
Valoda: Latviešu

"Dzīvot tautai, būt vienotiem Latvijai"

Datums: 08.01.2021 15:58
53 skatījumi
Ir pagājuši 30 gadi, kopš 1991.gada janvāra notikumiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā.
Tas pierādīja apņēmību bez ieročiem nosargāt savu zemi un brīvību. Barikādes ir arī unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs un būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.
    1991.gada 13.janvāra naktī PSRS bruņotie spēki uzbrūk televīzijas tornim Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, nogalinot un ievainojot neapbruņotus cilvēkus. Latvijas Tautas fronte 13.janvārī Rīgā organizēja “Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespējamo bruņoto apvērsumu un Padomju armijas bruņotām akcijām Lietuvā”, un galvaspilsētā sākās barikāžu celtniecība. Tautas frontei jau bija izstrādāts Rīcības plāns X stundai.
     Barikāžu laiks Rīgā bija brīvprātīgs, bet koordinēts pasākums, ko organizēja LTF sadarbībā ar nodaļu koordinatoriem visā Latvijā. Madonas rajona izpildkomitejas 14.janvāra rīkojums noteica ārkārtējā stāvokļa koordinācijas centra štāba darbību. Burtnīca ar štāba dežurantu saņemto un pierakstīto informāciju glabājas Madonas muzejā. Tā liecina par Madonas rajona iedzīvotāju atsaucību un gatavību aizstāvēt savu valsti. 
    Barikāžu 30.gadadienas moto ir noslēdzošais teikums no Rīcības plāna X stundai - "Dzīvot tautai, būt vienotiem Latvijai". Barikāžu laika tēmai ir veltīts atsevišķs muzejs – 1991.gada barikāžu muzejs atrodas Rīgā, Krāmu ielā 3. Savukārt 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība izsniedz arī statusu apliecinošu apliecību. Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus. Madonas novada pašvaldības domes 2020.gada 30.septembra lēmums nosaka, ka “Ņemot vērā pašvaldības finansiālās iespējas ir izteikts ierosinājums  atbalstīt 1991.gada Barikāžu dalībniekiem apmaksāt veselības pakalpojumus līdz 50,00 EUR gadā, izdarot grozījumus un papildinājumus Madonas novada pašvaldības   gada saistošajos noteikumos par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”, un deputāti atbalstīja šo ierosinājumu.
    Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs 1991.gada barikāžu atceres 30 gadadienas laikā savā facebook kontā iepazīstinās ar ierakstiem no 1991.gada Madonas rajona ārkārtējā stāvokļa koordinācijas centra štāba dežūrburtnīcas un muzeja krājumā esošajiem Žaņa Bezmera un Andra Matuļa fiksētajiem foto mirkļiem barikāžu laikā, kā arī Latvijas Tautas frontes pirmā priekšsēdētāja Daiņa Īvānu uzrunu novadniekiem.  Savukārt muzeja sagatavotā izstāde “Ceļā uz 1990. gada 4. maiju”, kas kādu laiku pabija Barkavas kultūras namā, tagad aizceļojusi uz Biksēri. Tā vēsta gan par notikumiem gan līdz Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai, gan notikumiem pēc tam, tai skaitā 1991.gada barikāžu laiku. Tā kā kultūras objektus iekštelpās joprojām nedrīkst apmeklēt, izstāde līdz 26. februārim eksponēta Sarkaņu pagasta Biksērē, multifunkcionālā centra “Logs” logos.

Attēlā: Fragments no izstādes “Ceļā uz 1990.gada 4.maiju”
Laimdota IVANOVA vēsturniece