Latviešu
Valoda: Latviešu

Diskusija “Kādu jaunieši vēlas redzēt Madonu?”

Datums: 06.10.2022 09:48
12 skatījumi
TIKŠANĀS LAIKS: 2022. gada 14. oktobris no plkst. 10.30 – 12.00 (ar starpbrīdi pa vidu) TIKŠANĀS VIETA: Madonas Valsts ģimnāzijas zāle, Skolas iela 10, Madona ORGANIZĒ: Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, sadarbībā ar Madonas Valsts ģimnāziju un Madonas pilsētas vidusskolu.
    Piedalās: Viens no vadošajiem ekspertiem Ilgtspējīgas attīstības mērķu jautājumos, britu muzeju speciālists Henrijs Makgī (Henry McGhie); UNESCO LNK kultūras projektu vadītāja Inga Surgunte; Madonas Valsts ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas jaunieši; Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālisti; Madonas novada bibliotēkas speciālisti; Madonas novada domes Attīstības nodaļas pārstāvji.
Norises valoda: angļu 

    Latvijas Muzeju biedrība, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālajam atbalstam 2022.gadā iztulkojusi Henrija Makgī rokasgrāmatu “Muzeji un katastrofu risku samazināšana” (Henry McGhie “Museums and Disaster Risk Reduction”) latviešu valodā (tā ir jau otrā Henrija grāmata, pirmā “Muzeji un Ilgtspējīgas attīstības mērķi” iztulkota 2021.gadā un pieejama www.muzeji.lv vietnē). 13.oktobrī UNESCO atzīmē Starptautiskā katastrofu novēršanas dienu un šajā dienā atmiņu institūciju speciālisti piedalīsies Henrija Makgī lekcijā un meistarklasē Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā.
    Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs sadarbībā ar Madonas novada bibliotēku, Latvijas Muzeju biedrību, British Council pārstāvniecību Latvijā un UNESCO Latvijas Nacionālo komiteju 2022.gada 14.oktobrī organizē tikšanos / diskusiju ar jauniešiem, kurā galvenais lektors būs Henrijs Makgī. Vairāk par Henriju Makgī mājas lapā: http://www.curatingtomorrow.co.uk/
    Tikšanās un diskusijas laikā Henrijs Makgī pievērsīs uzmanību “stabilai pilsētai” par ko runā rokasgrāmatā par Katastrofu risku samazināšanu un 5 ilgtspējīgas attīstības daļām: vieta cilvēkiem, planēta, labklājība, miers un partnerība. Pēc tam būs jauniešu iesaistīšana diskusijā un darbs grupās, lai rezultātā jaunieši veidotu savu redzējumu Madonu 2030, kurā viņi vēlas dzīvot, vēlas, lai viss būtu līdzsvarā. Kā atmiņu institūciju pārstāvjiem mums – muzejam un bibliotēkai – ir būtiski iekļaut šajā Madona 2030 arī muzeju un bibliotēku, aicinot jauniešus domāt, izprast un izvērtēt, kāda loma tiek piešķirta mantojuma saglabāšanai, tā pieejamībai plašākai sabiedrībai un sadarbībai ar vietējām kopienām, cik liela nozīme arī pēc 10 gadiem varētu būt mantojuma institūcijām.
      Lai sniegtu atgriezenisko saiti, jauniešiem būs uzdevums izveidot kāda uzskates materiālu, kas parāda viņu izpratni par Madonu 2030 un šo izveidoto rezultātu.
      Lieliski, ja šajā diskusijā piedalās ne tikai skolu jaunieši, bet arī Madonas muzeja un Madonas bibliotēkas speciālisti un pārstāvji no Madonas novada domes attīstības nodaļas, jo tā ir tālāka iespēja tīkloties, veidot kontaktus, noķert gaisā izskanējušas idejas un veidot kopējus sadarbības projektus.            

                 Kontaktinformācija:
                Zane GRĪNVALDE
                Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
                Izglītojošā darba nodaļas vadītāja 
               Tālr. 29418187