Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošo izstāžu piedāvājums vasarā

Datums: 28.06.2022 09:33
10 skatījumi
Vairākas bibliotēkas Madonas, Gulbenes un Jēkabpils novadā arī vasarā piedāvā saviem apmeklētājiem iepazīties ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošajām izstādēm.
    Jēkabpils novada Sēlpils 1.bibliotēka apmeklētājiem līdz augustam piedāvā apskatīties izstādi “Kalendāri”, kas sniedz ieskatu kalendāru vēsturē un iepazīstina ar latviešu grāmatu kalendāru (t. sk. ārpus Latvijas iznākušo) daudzveidību no 19.gadsimta beigām līdz 21.gadsimta sākumam.
    Madonas novada Ļaudonas bibliotēkā līdz augustam eksponēta izstāde “Madonas slimnīcai – 90”, kas vēsta arī par kādreizējo slimnīcu, t.sk. Ļaudonā, darbību.
    Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldes Kraukļu bibliotēkā līdz 13.augustam eksponēta izstāde par dziedošajām ģimenēm “Spiets”.
    Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkā līdz oktobrim būs eksponēta izstāde “Melnbaltais ir krāsains”, kas  iepazīstina ar Lubānas fotogrāfa Alfrēda Grāvera (1877-1954) veikumu.
    Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēkā līdz gada beigām aplūkojams dažādām tēmām veltīts vizuālais materiāls ar kopējo nosaukumu “Senāk un tagad”.
    Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā divdesmit piecas ceļojošās izstādes. Muzeja mājas lapā http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des var izlasīt aprakstus, izvēlēties un arī rezervēt interesējošajam laika periodam. 

Attēlā: izstādes “Kalendāri” fragments 
Laimdota IVANOVA vēsturniece