Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošo izstāžu piedāvājums oktobrī

Datums: 04.10.2022 09:08
8 skatījumi
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja dažādām tēmām veltītās ceļojošās izstādes oktobrī var apskatīties Bērzaunē, Dunavā, Jaungulbenē, Jaunkalsnavā, Kraukļos, Lubānā, Sēlpilī.
    ​Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldes Kraukļu bibliotēkā līdz novembrim būs eksponēta izstāde “Lauku muzikanti Madonas novadā 20. gadsimtā”.
    Madonas novada Bērzaunes pagasta bibliotēkā līdz novembrim var aplūkot izstādi “Jānis Barloti un meteoroloģijas vēsture”.
    Jēkabpils novada Dunavas pagasta bibliotēkā līdz novembra beigām būs eksponēta izstāde “Melnbaltais ir krāsains”, kas  iepazīstina ar Lubānas fotogrāfa Alfrēda Grāvera (1877-1954) veikumu.
    Jēkabpils novada Sēlpils 1. bibliotēka apmeklētājiem līdz novembra beigām piedāvā apskatīties izstādi “90 nedēļas līdz miera līgumam/Latvijas Neatkarības karš”.
    Madonas novada Kalsnavas kultūras namā līdz gada beigām var aplūkot izstādi “Inese Birstiņa. Cimdu foto”.
    Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēkā līdz gada beigām piedāvā apskatīties dažādām tēmām veltītu vizuālo materiālu ar kopējo nosaukumu “Senāk un tagad”.
    Lubānā līdz gada beigām iespējams apskatīties izstādi “Vai viegli būt jaunam?”, tā eksponēta SIA “Aiviekstes klēts” telpās.
    Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā divdesmit piecas ceļojošās izstādes. Muzeja mājas lapā var izlasīt aprakstus, izvēlēties un arī rezervēt interesējošajam laika periodam. 

Attēlā: No A. Grāvera fotogrāfiju arhīva. Brīvdabas izrāde Lubānā. A. Akuraters. “Viesturs”. Madonas muzeja krājums. MNM23578:6 
Laimdota IVANOVA vēsturniece