Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošo izstāžu piedāvājums novembrī

Datums: 08.11.2022 10:29
12 skatījumi
Novembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošās izstādes eksponētas Bērzaunē, Dunavā, Jaungulbenē, Jaunkalsnavā, Kraukļos, Lubānā, Ļaudonā, Madonā, Sarkaņos un Sēlpilī.
    Madonā, Jauniešu iniciatīvu centrā “Burbulis”, līdz mēneša beigām eksponēta izstāde “Ceļā uz 1990.gada 4.maiju” par Atmodas laika notikumiem un Latvijas neatkarības atjaunošanu.
    Jēkabpils novada Dunavas pagasta bibliotēkā līdz decembrim būs eksponēta izstāde “Melnbaltais ir krāsains”, kas  iepazīstina ar Lubānas fotogrāfa Alfrēda Grāvera (1877-1954) veikumu.
    Jēkabpils novada Sēlpils 1.bibliotēka apmeklētājiem līdz decembrim piedāvā apskatīties izstādi “90 nedēļas līdz miera līgumam/Latvijas Neatkarības karš”.
    Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldes Kraukļu bibliotēkā līdz gada beigām būs eksponēta izstāde “Par skolu jaunatnes dziesmu svētku vēsturi un Haraldu Medni”.
    Madonas novada Bērzaunes pagasta bibliotēkā līdz gada beigām var aplūkot izstādi “Reiz te bija tā ”.
    Madonas novada Kalsnavas kultūras namā līdz gada beigām apmeklētājiem piedāvā apskatīties izstādi “Inese Birstiņa. Cimdu foto”.
    Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēkā līdz decembra beigām iespējams apskatīties dažādām tēmām veltītu vizuālo materiālu ar kopējo nosaukumu “Senāk un tagad”.
    Lubānā, SIA “Aiviekstes klēts” telpās, līdz gada beigām eksponēta izstāde “Vai viegli būt jaunam?”
    Ļaudonas bibliotēkā līdz gada beigām eksponēta izstāde “Lauku muzikanti Madonas novadā 20.gadsimtā”.
​    Sarkaņu bibliotēkā līdz gada beigām eksponēta izstāde “Kalendāri”.
    Sarkaņos, Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē, līdz nākošā gada martam apskatāma izstāde “Apceļo dzimto zemi”.
    Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā divdesmit astoņas ceļojošās izstādes. Muzeja mājas lapā http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des var izlasīt aprakstus, izvēlēties un arī rezervēt interesējošajam laika periodam. 

Attēlā fragments no izstādes “Kalendāri”​.
Laimdota IVANOVA vēsturniece