Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošo izstāžu piedāvājums decembrī

Datums: 01.12.2022 09:53
8 skatījumi
Decembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošās izstādes eksponētas Bērzaunē, Jaungulbenē, Kraukļos, Lubānā, Ļaudonā un Sarkaņos
    Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldes Kraukļu bibliotēkā līdz gada beigām būs eksponēta izstāde “Par skolu jaunatnes dziesmu svētku vēsturi un Haraldu Medni”.
    Madonas novada Bērzaunes pagasta bibliotēkā līdz gada beigām var aplūkot izstādi “Reiz te bija tā” -  fotogrāfijas par Madonas vēsturisko centru un stacijas apkārtni. 
    Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēkā līdz decembra beigām iespējams apskatīties dažādām tēmām veltītu vizuālo materiālu ar kopējo nosaukumu “Senāk un tagad”.
    Lubānā, SIA “Aiviekstes klēts” telpās, līdz gada beigām eksponēta izstāde “Vai viegli būt jaunam?”.
    Ļaudonas bibliotēkā līdz gada beigām eksponēta izstāde “Lauku muzikanti Madonas novadā 20.gadsimtā”.
    Sarkaņu bibliotēkā līdz gada beigām eksponēta izstāde “Kalendāri”.
    Sarkaņos, Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē, līdz nākošā gada martam apskatāma izstāde “Apceļo dzimto zemi”.
    Izstāžu piedāvājums ir papildinājies! Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā divdesmit deviņas ceļojošās izstādes. Muzeja mājas lapā var izlasīt aprakstus, izvēlēties un arī rezervēt interesējošajam laika periodam:
​ http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des

Attēlā fragments no izstādes “Kalendāri”. 
Laimdota IVANOVA vēsturniece