Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļā uz 1990.gada 4.maiju

Datums: 17.03.2020 15:10
36 skatījumi
Pirms 30 gadiem – 1990.gada 18.martā - notika Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas, kurās Latvijas Tautas frontes un neatkarības atbalstītāji ieguva mandātu vairākumu no 201 deputātu vietas. 4.maijā ar 138 balsīm PAR tika pieņemta Deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. PAR balsoja arī mūsu novadnieki Pēteris Krūgaļaužs un Dainis Īvāns.
Hronika par 1990.gada notikumiem pirms vēsturiskā 4.maija.
  1.janvāris Laikraksts “Padomju Jaunatne” sāk iznākt ar nosaukumu “Latvijas Jaunatne”.
  10.janvāris LTF Madonas nodaļas dome pieņēma lēmumu turpināt iedzīvotāju parakstu vākšanu par PSRS karaspēka izvešanu no Latvijas.
  27.janvāris Iznāk pirmais „Madonas Atmodas” numurs bez pirmskontroles, kad materiālus pirms iespiešanas cenzēja partijas rajona komitejā. Paliek pēckontrole – Galvenās literatūras pārvaldes darbinieki caurskata iznākušos numurus un iepazīstas ar materiālu saturu.
  15.februāris LPSR AP Deklarācija “Par Latvijas valstisko neatkarību”. Par valsts oficiāliem simboliem tiek atzīts Latvijas ģerbonis, sarkanbaltsarkanais karogs, himna “Dievs, svētī Latviju!”.
  26.februāris LTF Madonas nodaļas valdes sēdē nolemts ieteikt atbalstīt šādus Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātu kandidātus: E.Berklavu (Madona) J.Gavaru (Cesvaine), V.Šteinu (Ērgļi); Varakļānu vēlēšanu apgabalā abi izvirzītie deputāti ir LTF biedri – I.Ķemzāns un P.Krūgaļaužs.
  17.marts LTF organizētā manifestācija Daugavmalā "Daugav’ abas malas mūžam nesadalās”, kurā piedalās vairāk nekā 500 000 cilvēku.
  18.marts Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas, kurās LTF un neatkarības atbalstītāji gūst mandātu vairākumu no 201 deputātu vietas. 
  22.-24.marts LTF atbalstīto deputātu iniciatīvas grupa (Rolands Rikards, Romans Apsītis, Vilnis Eglājs, Andrejs Krastiņš, Tālavs Jundzis un Aivars Endziņš) sāk gatavot Neatkarības deklarāciju.
  25.marts Gājiens un piemiņas brīdis Meža kapos.
  25.marts Tiek atklāta atjaunotā Kārlim Ulmanim veltītā piemiņas plāksne pie bijušās Lubānas pilsētas skolas.
  9.aprīlis Madonā, Stacijas laukumā, notiek Latvijas Atdzimšanas partijas Madonas nodaļas organizēts mītiņš, pieminot Gruzijas notikumus un solidarizējoties ar lietuviešiem viņu cīņā par neatkarību.
  19.aprīlis PSRS prezidents M.Gorbačovs Maskavā tiekas ar Latvijas pārstāvjiem, kas informē viņu par gaidāmo Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. M.Gorbačovs piedāvā Latvijai īpašo statusu, taču brīdina, ka deklarācijas pieņemšanas gadījumā sarunas netiks turpinātas.
  21.aprīlis Vislatvijas tautas deputātu sapulce Daugavas stadionā, kurā piedalās 8086 deputāti. Tiek pieņemts aicinājums LPSR Augstākajai Padomei pieņemt Neatkarības deklarāciju.
  29.aprīlis Latvijas PSR tautas deputātu atkārtotas vēlēšanas.
  3.maijs Sākas LPSR jaunievēlētās Augstākās Padomes 1.sesija. Tajā ievēlēts 201 deputāts. LTF frakcijā – 131 deputāts. Par AP Prezidija priekšsēdētāju ievēl Anatoliju Gorbunovu, par 1.vietnieku – Daini Īvānu.
  4. maijs Plkst.19.20 ar 138 balsīm PAR tiek pieņemta Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. PAR balso arī mūsu novadnieki Pēteris Krūgaļaužs un Dainis Īvāns. Sākas pāreja uz valstiskās neatkarības atjaunošanu.
Laimdota IVANOVA vēsturniece