Latviešu
Valoda: Latviešu

Baltijas ceļam – 30

Datums: 31.07.2019 08:42
23 skatījumi
50 gadus pēc Molotova-Rībentropa pakta parakstīšanas - 1989.gada 23.augustā - triju tautas kustību akcijā Baltijas ceļš, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas, gan domās, gan balsī izskanot vārdam BRĪVĪBA trijās Baltijas valstu valodās - brīvība - "vabadus" - "laisve" - cilvēki vismaz minūtes 15 sadevās rokās.
     Šai Baltijas ceļa manifestācijai nav analogu pasaules nevardarbīgas atbrīvošanās cīņu vēsturē. Pēc 20 gadiem – 2009.gadā - nozīmīgākie dokumenti par Baltijas ceļa organizēšanu tiek iekļauti UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi sagatavotā nominācijā „Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Baltijas ceļa dokumentāro mantojumu veido vērtīgs dokumentu arhīvs, kas ir saistīts ar šo vēsturisko notikumu. Pirms pieciem gadiem tika organizēta akcija „Baltijas ceļa stāsti”, lai apkopotu cilvēku atmiņu stāstus, lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas tiktu saglabāti nākamām paaudzēm un kļūtu pieejami gan virtuālā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Tāpat tika piedāvāta iespēja iestāties digitālajā Baltijas ceļā.
    Atzīmējot akcijas Baltijas ceļš 30.gadadienu, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 22.augustā notiks starptautiska konference "Baltijas ceļš. Turpinājums" ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas amatpersonu un ārvalstu viesu piedalīšanos. Konferences pirmajā daļā tiks referēts par nozīmi, kāda Baltijas nāciju neatkarības atgūšanas cīņā bija Ribentropa - Molotova pakta un tā slepeno protokolu atzīšanai par spēkā neesošiem kopš parakstīšanas brīža, kā arī par to, kāpēc vēl 50 gadus kopš pakta parakstīšanas dokumenti tika rūpīgi slēpti un kā tos izdevās atrast. Konferences otrajā daļā analizēs pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu demokrātiskās revolūcijas Austrumu un Centrāleiropā, to mijiedarbību un Baltijas ceļa vietu un lomu šajos notikumos. Savukārt konferences trešā daļa veltīta pārdomām par izaicinājumiem, kādi pastāv demokrātijai 21.gadsimtā, pilsoniskās aktivitātes formām un ietekmi šodien, kā arī veidiem, kā stiprināt liberāli demokrātiskās vērtības. 
    Baltijas ceļa akcija pievērsa daudzu ārvalstu preses izdevumu uzmanību, par to 1989.gada 25.augustā rakstīja arī “Washington Post” (attēlā). 
Laimdota IVANOVA